Меню

Шәхсилек сәясәте

1. Терминнарны билгеләү:

1.1 Сайт (алга таба - сайт) - DixRix.net интернетта урнаштырылган ресурс.

1.2 Кулланучы (алинафтер кулланучы дип атала) - шәхси мәгълүматы яки социаль челтәрләр аша теркәлү формасы яки социаль челтәрләр аша теркәлү формасы аша теркәлү формасы, киләсе мәгълүматлар тапшыру максатыннан.

1.3 Администрация (администрация дип аталган) - Персональ мәгълүматны оештыру һәм (яки) проектлау өчен вәкаләтле затлар, шәхси мәгълүматны эшкәртү максатын, шәхси мәгълүматны эшкәртү, чаралар (операцияләр). шәхси мәгълүматлар белән башкарыла.

2. Гомуми нигезләмәләр:

2.1 Сайтны куллану - бу сәясәт белән кулланучының шартсыз ризалыгы һәм анда күрсәтелгән шәхси мәгълүматны эшкәртү өчен шартлар дигән сүз. Бу кагыйдәләр белән риза булмаган очракта, кулланучы бу сайтны кулланудан тыелырга тиеш.

3. Сайт алган кулланучының шәхси мәгълүматлары:

3.1, "Кулланучының шәхси мәгълүматлары" бу сәясәт кысаларында аңлашыла:

3.1.1 кулланучы теркәлгән вакытта (Хисап ясау), кушылган серверны яки сайтны куллануның бүтән процессында тәэмин иткән шәхси мәгълүмат турында шәхси мәгълүмат.

3.1.2 Компьютерда автоматик рәвештә кулланыла торган программа куллану процессында, шул исәптән IP адреслары кулланып, cookie'тан мәгълүмат, кулланучы браузеры турында мәгълүмат (яки сайтка керү белән бүтән программа турында мәгълүмат бирелә ), керү вакыты, соралган битнең адресы.

3.1.3 Сайт сезнең шәхси һәм гомуми мәгълүматны да саклау өчен Идентификацион файллар. "Cookies" - дип саналган кечкенә текст файллары - кабатланган кунакларны ачыклау, керү һәм кунакны сайтка кертү, шулай ук ​​кунакларны сайтка куллану һәм эчтәлекне яхшырту өчен гомуми мәгълүмат алуын контрольдә тоту. Сайтны куллану, сез печенье куллануга ризасызлыгын белдерәсез.

3.1.4 Бу политика сайтка гына кулланыла һәм кулланучы сайттагы сылтамаларны кичерә алган өченче яклар өчен җаваплы түгел. Мондый сайтларда кулланучы бүтән шәхси мәгълүматны җыя яки сорый ала, башка чаралар да үткәрелергә мөмкин.

3.1.5 Сайт кулланучылар биргән шәхси мәгълүматның ышанычлылыгын тикшерми, һәм аларның хокук көчен контрольдә тотмый. Ләкин, сайт кулланучы бу ресурс формаларында тәкъдим ителгән сораулар буенча җавап бирә һәм бу мәгълүматны хәзерге хәлдә яклый.

3.2 Бәхидулуны бетерү өчен сорау.

3.2.1 Кулланучы аның хисабын бетерә ала. Бу сылтамада " Хисапны бетерегез »Хисапны бетерү өчен инструкция бар.

4. Кулланучыларның шәхси мәгълүматларын җыю һәм эшкәртү максатлары:

4.1 Сайт кулланучыны сайт өчен хезмәтләр белән тәэмин итү өчен кирәк булган шәхси мәгълүматны бу ресурс нигезендә тәэмин итү өчен кирәк булган.

4.2 Кулланучының шәхси мәгълүматлары түбәндәге максатларда кулланылырга мөмкин:

4.2.1 Сайт белән килешүләр һәм контрактлар кысаларында партияне ачыклау.

4.2.2 кулланучыга шәхси хезмәтләр белән тәэмин итү.

4.2.3 Кулланучы белән аралашу, шул исәптән сайтны куллану турында хәбәрләр, үтенечләр һәм мәгълүмат җибәрүне, шулай ук ​​кулланучының соравын һәм гаризаларын эшкәртү.

5. Кулланучының шәхси мәгълүматын эшкәртү өчен шартлар һәм аның өченче якларга күчүе:

5.1 Сайт кулланучыларның шәхси мәгълүматларын эчке регламент нигезендә саклый.

5.2 Кулланучының шәхси мәгълүматларына карата, аның конфиденциальлеге белән алып барыла, чикләнмәгән кешеләр өчен гомуми керү өчен үзе турында мәгълүмат кулланучысы тарафыннан ирекле тәэмин итү очракларыннан кала.

5.3 Сайтның кулланучыны түбәндәге очракларда өченче якларга күчерү хокукы бар:

5.3.1 Кулланучы мондый мәгълүматлар белән күрсәтелгән мәгълүматларның ризалыгы белән андый гамәлләр өчен аның ризалыгын белдерде.

5.3.2 Күчерү урын кулланучы буларак кирәк, яки хезмәт һәм хезмәт күрсәтү өчен кирәк.

5.3.3 Күчереп алу украин яки украин яки башка кулланыла закон белән закон белән билгеләнгән тәртип кысаларында карала.

5.3.4 Сайтның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен саклау мөмкинлеген тәэмин итү өчен, кулланучы бозган очракларда Куллану шартлары

6. Кулланучыларның шәхси мәгълүматларын саклау өчен кулланылган чаралар:

6.1 Сайтның кулланучының шәхси мәгълүматын законсыз, үзгәртү, үзгәртү, шулай ук, күчереп алу, тарату, таратуны, өченче якны саклау өчен кирәкле оешма, күчерү, таратуны ала, өченче як.

7. Сәясәтне үзгәртү:

7.1 Сайтның бу хосусыйлык политикасына үзгәрешләр кертү хокукы бар. Агымдагы версиядә үзгәрешләр керткәндә, соңгы яңартылган көн. Сәясәтнең яңа версиясе урнаштыру мизгеленнән көченә керә, политиканың яңа версиясе белән бүтәннәр.


×
Сез хата таптыгыз
Дөрес вариантыгызны тәкъдим итегез
Электрон почтагызда сезнең соравыгызны күрсәтегез
Җибәр
Бетерү
Stop war in Ukraine