მენიუ

Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

1. ტერმინების განსაზღვრა:

1.1 საიტი (შემდგომში - საიტი) არის ინტერნეტში განთავსებული რესურსი Dixrix.net.

1.2 მომხმარებელი (შემდგომში მოიხსენიება როგორც მომხმარებელი) - ინდივიდუალური ან იურიდიული პირი, რომელმაც გამოაქვეყნა თავისი პირადი ინფორმაცია საიტზე რეგისტრაციის ფორმით ან ავტორიზაციის გზით, სოციალური ქსელების საშუალებით, საიტის ადმინისტრირების მონაცემების გადაცემის შემდგომი მიზნით.

1.3 ადმინისტრაცია (შემდგომში ადმინისტრაციად მოიხსენიება) - უფლებამოსილი პირები მართონ საიტი, რომელიც ორგანიზებას უწევს და (ან) ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს და ასევე განსაზღვრავს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზანს, დამუშავების პერსონალური მონაცემების შემადგენლობას, მოქმედებებს (ოპერაციებს) შესრულებულია პირადი მონაცემებით.

2. ზოგადი დებულებები:

2.1 საიტის გამოყენება ნიშნავს მომხმარებლის უპირობო თანხმობას ამ პოლიტიკით და მასში მითითებული მისი პირადი ინფორმაციის დამუშავების პირობებით. ამ წესებთან უთანხმოების შემთხვევაში, მომხმარებელმა თავი უნდა შეიკავოს ამ საიტის გამოყენებისგან.

3. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია, რომელსაც საიტი იღებს და ამუშავებს:

3.1, ამ პოლიტიკის ფარგლებში, "მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია" არის გასაგები:

3.1.1 პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი აწვდის საკუთარ თავს რეგისტრაციის (ანგარიშის შექმნისას), დაამატა სერვერი, დატოვოს პროგრამები ან საიტის გამოყენების სხვა პროცესში.

3.1.2 მონაცემები, რომლებიც საიტის მიერ ავტომატურად გადადის მისი გამოყენების პროცესში, მოწყობილობაზე დაყენებული პროგრამის გამოყენებით, IP მისამართების ჩათვლით, ქუქი -ფაილების შესახებ ინფორმაცია, მომხმარებლის ბრაუზერის შესახებ ინფორმაცია (ან სხვა პროგრამა, რომელთან ), წვდომის დრო, მოთხოვნილი გვერდის მისამართი.

3.1.3 საიტის მზარეულის საიდენტიფიკაციო ფაილები როგორც თქვენი პირადი, ასევე ზოგადი ინფორმაციის შესანახად. "ქუქი -ფაილები" არის მცირე ტექსტური ფაილები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია საიტის მიერ განმეორებითი ვიზიტორების იდენტიფიცირება, წვდომის გამარტივება და საიტზე ვიზიტორის გამოყენება, აგრეთვე ვიზიტორთა მიმართვების მონიტორინგი და ზოგადი ინფორმაციის შეგროვება შინაარსის გასაუმჯობესებლად. საიტის გამოყენებით, თქვენ გამოხატავთ თქვენს თანხმობას ქუქი -ფაილების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

3.1.4 ეს პოლიტიკა გამოიყენება მხოლოდ საიტზე და არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირების საიტებზე, რომლებზეც მომხმარებელს შეუძლია გადალახოს საიტზე არსებული ბმულები. ასეთ საიტებზე მომხმარებელს შეუძლია შეაგროვოს ან მოითხოვოს სხვა პირადი ინფორმაცია, ასევე შეიძლება განხორციელდეს სხვა მოქმედებები.

3.1.5 საიტი არ შეამოწმებს მომხმარებლების მიერ მოწოდებული პირადი ინფორმაციის საიმედოობას და არ აკონტროლებს მათ იურიდიულ შესაძლებლობებს. ამასთან, საიტი გამომდინარეობს იქიდან, რომ მომხმარებელი უზრუნველყოფს საიმედო და საკმარის პერსონალურ ინფორმაციას ამ რესურსის ფორმებში შემოთავაზებულ საკითხებზე და მხარს უჭერს ამ ინფორმაციას არსებულ მდგომარეობაში.

3.2 მოთხოვნა DEDIC მომხმარებლის მოხსნის შესახებ.

3.2.1 მომხმარებელს შეუძლია თავად წაშალოს თავისი ანგარიში. ამ ბმულზე " წაშალეთ ანგარიში »ანგარიშის ამოღების ინსტრუქციები ხელმისაწვდომია.

4. მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის შეგროვებისა და დამუშავების მიზნები:

4.1 საიტი აგროვებს და ინახავს მხოლოდ იმ პირად მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია იმისთვის, რომ მომხმარებელს მიაწოდოს მომსახურება საიტის მომხმარებლისთვის, ამ რესურსის საქმიანობის შესაბამისად.

4.2 მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მიზნებისათვის:

4.2.1 მხარის იდენტიფიცირება საიტთან შეთანხმებებისა და ხელშეკრულებების ფარგლებში.

4.2.2 მომხმარებლისთვის პერსონალიზირებული სერვისების მიწოდებას.

4.2.3 მომხმარებელთან კომუნიკაცია, მათ შორის შეტყობინებების გაგზავნა, მოთხოვნები და ინფორმაცია საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე მომხმარებლისგან მოთხოვნების და პროგრამების დამუშავება.

5. მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის დამუშავების პირობები და მისი გადაცემა მესამე პირებზე:

5.1 საიტი ინახავს მომხმარებლების პერსონალურ ინფორმაციას შიდა რეგულაციების შესაბამისად.

5.2 მომხმარებლის პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მისი კონფიდენციალურობა შენარჩუნებულია, გარდა მომხმარებლის მიერ ნებაყოფლობითი უზრუნველყოფის შემთხვევაში, საკუთარი თავის შესახებ ინფორმაციის შესახებ, პირთა შეუზღუდავი წრეზე ზოგადი წვდომისათვის.

5.3 საიტს უფლება აქვს გადასცეს მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია მესამე პირებს შემდეგ შემთხვევებში:

5.3.1 მომხმარებელმა გამოთქვა თანხმობა ამგვარი ქმედებების შესახებ, ამგვარი მონაცემების მიწოდებაში გამოხატული მონაცემების თანხმობით.

5.3.2 გადაცემა აუცილებელია საიტის მომხმარებლის ნაწილად, ან მომსახურების ან/და მომსახურების მიწოდებისთვის.

5.3.3 გადარიცხვა მოცემულია უკრაინული ან სხვა მოქმედი კანონის მიერ კანონით დადგენილი პროცედურის ფარგლებში.

5.3.4 საიტის ან მესამე პირების უფლებებისა და ლეგიტიმური ინტერესების დაცვის შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად იმ შემთხვევებში, როდესაც მომხმარებელი არღვევს Მოხმარების პირობები

6. ზომები, რომლებიც გამოიყენება მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის დასაცავად:

6.1 საიტი იღებს აუცილებელ და საკმარის ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს, რათა დაიცვან მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია უკანონოდ ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურებისგან, შეცვლის, ბლოკირების, კოპირების, განაწილებისგან, ასევე სხვა უკანონო მოქმედებებისაგან, მესამე პირებთან.

7. პოლიტიკის შეცვლა:

7.1 საიტს უფლება აქვს შეცვალოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. მიმდინარე ვერსიაში ცვლილებების შეტანისას მითითებულია ბოლო განახლების თარიღი. პოლიტიკის ახალი ვერსია ძალაში შედის მისი განთავსების მომენტიდან, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული პოლიტიკის ახალი ვერსიით.


×
შეცდომა იპოვნე
შესთავაზეთ თქვენი სწორი ვარიანტი
თქვენი თხოვნით მიუთითეთ თქვენი ელ.ფოსტა
გაგზავნა
გაუქმება
Stop war in Ukraine