Menu

Polityka prywatności

1. Określenie terminów:

1.1 Witryna (dalej - Witryna) to zasób opublikowany w Internecie na Dixrix.net.

1.2 Użytkownik (zwany dalej użytkownikiem) - jednostka indywidualna lub prawna, która opublikowała swoje dane osobowe za pośrednictwem formy rejestracji w Witrynie lub autoryzacji za pośrednictwem sieci społecznościowych, z późniejszym celem przesyłania danych z administracji witryny.

1.3 Administracja (zwana dalej administracją) - upoważnione osoby do zarządzania witryną, które organizują i (lub) przetwarzają dane osobowe, a także określa cel przetwarzania danych osobowych, składu danych osobowych, działań (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.

2. Postanowienia ogólne:

2.1 Korzystanie z Witryny oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika z niniejszą zasadą i warunki przetwarzania jego wskazanych danych osobowych. W przypadku nieporozumienia z tymi regułami użytkownik musi powstrzymać się od korzystania z tej witryny.

3. Dane osobowe użytkownika, które strona otrzymuje i przetwarza:

3.1, w ramach niniejszej Polityki „dane osobowe użytkownika” są rozumiane:

3.1.1 Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas rejestracji (tworzenie konta), dodawane serwer, pozostawienie aplikacji lub w innym procesie korzystania z Witryny.

3.1.2 Dane, które są automatycznie przesyłane przez Witrynę w procesie jej użycia za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu, w tym adresów IP, informacji z plików cookie, informacji o przeglądarce użytkownika (lub innego programu, z którym dostęp do Witryny jest tworzony ), Czas dostępu, adres żądanej strony.

3.1.3 STRONA PLIKA IDENTYFIKACJA PLOKOWANIE DO PRZEDSTAWUJĄCYCH INFORMACJI OGÓLNYCH I OGÓLNYCH. „Pliki cookie” to małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez witrynę do identyfikacji powtarzających się odwiedzających, uproszczenia dostępu i korzystania z odwiedzającego do Witryny, a także monitorowania odwołań odwiedzających i zbierania ogólnych informacji w celu poprawy treści. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

3.1.4 Niniejsza polityka ma zastosowanie tylko do Witryny i nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony stron trzecich, do których użytkownik może przekroczyć linki dostępne w Witrynie. Na takich witrynach użytkownik może gromadzić lub żądać innych danych osobowych, a także inne działania.

3.1.5 Witryna nie sprawdza niezawodności danych osobowych dostarczonych przez użytkowników i nie kontroluje ich zdolności prawnych. Witryna wynika jednak z faktu, że użytkownik zapewnia wiarygodne i wystarczające dane osobowe na temat problemów zaproponowanych w formach tego zasobu i obsługuje te informacje w obecnym stanie.

3.2 Żądanie usunięcia użytkownika dedic.

3.2.1 Użytkownik może sam usunąć swoje konto. Na tym linku ” Usuń konto »Dostępne są instrukcje usunięcia konta.

4. Cele zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników:

4.1 Witryna gromadzi i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu zapewnienia użytkownikowi usług dla użytkownika witryny, zgodnie z działaniami tego zasobu.

4.2 Dane osobowe użytkownika mogą być używane do następujących celów:

4.2.1 Identyfikacja strony w ramach umów i umów z witryną.

4.2.2 Zapewnienie użytkownikowi spersonalizowanych usług.

4.2.3 Komunikacja z użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, żądań i informacji dotyczących korzystania z Witryny, a także przetwarzanie żądań i aplikacji od użytkownika.

5. Warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika i jego przeniesienie do stron trzecich:

5.1 Witryna przechowuje dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami wewnętrznymi.

5.2 W odniesieniu do danych osobowych użytkownika jego poufność jest utrzymywana, z wyjątkiem przypadków dobrowolnego dostarczania przez użytkownika informacji o sobie w celu ogólnego dostępu do nieograniczonego kręgu osób.

5.3 Witryna ma prawo do przeniesienia danych osobowych użytkownika do stron trzecich w następujących przypadkach:

5.3.1 Użytkownik wyraził zgodę na takie działania za zgodą danych wyrażonych w dostarczaniu takich danych.

5.3.2 Przeniesienie jest konieczne jako część użytkownika Witryny lub w celu zapewnienia usługi i/lub usług.

5.3.3 Przeniesienie jest przewidziane przez Ukraińskie lub inne obowiązujące prawo w ramach procedury ustanowionej przez prawo.

5.3.4 W celu zapewnienia możliwości ochrony praw i uzasadnionych interesów Witryny lub stron trzecich w przypadkach, gdy użytkownik narusza Warunki korzystania

6. Środki używane do ochrony danych osobowych użytkowników:

6.1 Witryna podejmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed bezprawnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, dystrybucją, a także innych niezgodnych z nimi działań, stron trzecich.

7. Zmiana polityki:

7.1 Witryna ma prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Podczas wprowadzania zmian w bieżącej wersji wskazana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja polityki wchodzi w życie od momentu jej umieszczenia, chyba że nowa wersja polityki.


×
Znalazłeś błąd
Zaoferuj odpowiednią opcję
Wskaż na swoją prośbę e-mail
Wysłać
Anulowanie
Stop war in Ukraine