Мени

Политика за приватност

1. Одредување на термините:

1.1 страница (во понатамошниот текст - Веб -страницата) е ресурс објавен на Интернет на dixrix.net.

1.2 Корисникот (во натамошниот текст како корисник) - индивидуално или правно лице кое ги објави своите лични информации преку форма на регистрација на страницата или овластување преку социјалните мрежи, со последователна цел за пренесување на податоци од администрацијата на страницата.

1.3 Администрација (во натамошниот текст како администрација) - овластени лица да управуваат со страницата што организираат и (или) обработуваат лични податоци, а исто така ја утврдуваат целта на обработката на личните податоци, составот на личните податоци што треба да се обработуваат, активности (операции) извршени со лични податоци.

2. Општи одредби:

2.1 Употребата на страницата значи безусловна согласност на корисникот со оваа политика и условите за обработка на неговите лични информации наведени во него. Во случај на несогласување со овие правила, корисникот мора да се воздржи од користење на оваа страница.

3. Лични информации на корисникот што страницата ги прима и обработува:

3.1, Во рамките на оваа политика, се подразбираат „лични информации на корисникот“:

3.1.1 Лични информации што корисникот ги обезбедува за себе при регистрирање (создавање сметка), додаден сервер, оставете апликации или во друг процес на користење на страницата.

3.1.2 Податоци што автоматски се пренесуваат од страна на страницата во процесот на неговата употреба користејќи го софтверот инсталиран на уредот, вклучувајќи IP адреси, информации од колачиња, информации за прелистувачот на корисникот (или друга програма со која се прави пристап до страницата ), време на пристап, адреса на бараната страница.

3.1.3 Датотеки за идентификација на веб -страници за чување на лични и општи информации. „Колачињата“ се мали текстуални датотеки што можат да се користат од страна на страницата за да се идентификуваат повторените посетители, да се поедностави пристапот и да Користејќи ја страницата, ја искажувате вашата согласност за употреба на колачиња.

3.1.4 Оваа политика се применува само на страницата и не ја контролира и не е одговорна за страниците на трети страни на кои корисникот може да ги премине врските достапни на страницата. На такви страници, корисникот може да собере или побара други лични информации, а други активности може да се извршат.

3.1.5 Веб -страницата не ја проверува веродостојноста на личните информации дадени од корисниците и не го контролира нивниот правен капацитет. Како и да е, страницата се одвива од фактот дека корисникот обезбедува сигурни и доволни лични информации за прашањата предложени во обрасците на овој ресурс и ги поддржува овие информации во тековната состојба.

3.2 Барање за отстранување на корисникот на DEDIC.

3.2.1 Корисникот може самиот да ја избрише својата сметка. На оваа врска " Избришете сметка »Упатства за отстранување на сметката се достапни.

4. Целите на собирање и обработка на лични информации на корисниците:

4.1 Веб -страницата ги собира и чува само оние лични податоци што се неопходни за да му се обезбеди на корисникот услуги за корисникот на страницата, во согласност со активностите на овој ресурс.

4.2 Лични информации на корисникот можат да се користат за следниве цели:

4.2.1 Идентификација на странката во рамките на договорите и договорите со страницата.

4.2.2 Обезбедување на корисникот персонализирани услуги.

4.2.3 Комуникација со корисникот, вклучително и испраќање известувања, барања и информации во врска со употребата на страницата, како и обработката на барањата и апликациите од корисникот.

5. Услови за обработка на личните информации на корисникот и неговиот трансфер на трети страни:

5.1 Веб -страницата чува лични информации на корисниците во согласност со внатрешните регулативи.

5.2 Во врска со личните информации на корисникот, неговата доверливост се одржува, освен во случаи на доброволно обезбедување од страна на корисникот на информации за самиот себе за општ пристап до неограничен круг на лица.

5.3 Веб -страницата има право да ги пренесе личните информации на корисникот на трети страни во следниве случаи:

5.3.1 Корисникот изрази согласност за вакви активности со согласност на податоците изразени во обезбедувањето на таквите податоци.

5.3.2 Трансферот е неопходен како дел од корисникот на страницата или да обезбеди услуга и/или услуги.

5.3.3 Трансферот е предвиден со украински или друг важечки закон во рамките на постапката утврдена со закон.

5.3.4 Со цел да се обезбеди можност за заштита на правата и легитимните интереси на страницата или трети страни во случаи кога корисникот крши Услови на употреба

6. Мерки што се користат за заштита на личните информации на корисниците:

6.1 Веб -страницата ги презема потребните и доволни организациски и технички мерки за да ги заштити личните информации на корисникот од незаконски или случајно пристап, уништување, промена, блокирање, копирање, дистрибуција, како и од други незаконски активности со него, трети страни.

7. Промена во политиката:

7.1 Веб -страницата има право да ја измени оваа политика за приватност. Кога се прават промени во тековната верзија, е наведен датумот на последното ажурирање. Новата верзија на политиката стапува во сила од моментот на неговото сместување, освен ако не е поинаку обезбедена со новата верзија на политиката.


×
Најдовте грешка
Понудете ја вашата вистинска опција
Наведете на вашето барање вашата е-пошта
Испрати
Откажување
Stop war in Ukraine