ເມນູ

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

1. ການກໍານົດເງື່ອນໄຂ:

1.1 ເວັບໄຊທ໌ (Weekafter - ເວບໄຊທ໌) ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ລົງໃນອິນເຕີເນັດທີ່ Dixrix.net.

1.2 ຜູ້ໃຊ້ (ADINAFTER ທີ່ກ່າວເຖິງຜູ້ໃຊ້) - ບຸກຄົນຫຼືກົດຫມາຍທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຜ່ານເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກການບໍລິຫານຂອງເວັບໄຊທ໌້.

1.3 ການບໍລິຫານ (ຕໍ່ໄປທີ່ກ່າວເຖິງວ່າການບໍລິຫານ) - ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ສ່ວນປະກອບຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຈະຖືກດໍາເນີນການ ປະຕິບັດດ້ວຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ.

2. ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ:

2.1 ການນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ຫມາຍເຖິງການເຫັນດີທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຊ້ດ້ວຍນະໂຍບາຍນີ້ແລະເງື່ອນໄຂໃນການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລາວທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນັ້ນ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັບກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ລະເວັ້ນຈາກການໃຊ້ເວບໄຊທ໌ນີ້.

3. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບແລະຂະບວນການ:

3.1, ພາຍໃນຂອບເຂດນະໂຍບາຍນີ້, "ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້" ເຂົ້າໃຈ:

3.1.1 ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຜູ້ໃຊ້ສະຫນອງຕົວເອງໃນເວລາລົງທະບຽນ (ສ້າງບັນຊີ), ຝາກເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ, ອອກຈາກໂປແກຼມອື່ນຫຼືໃນການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້.

ຂໍ້ມູນ 3.1.2 ທີ່ມີການສົ່ງຕໍ່ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການນໍາໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍໃຊ້ທີ່ຢູ່ IP, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ browser browser (ຫຼືໂປແກຼມອື່ນໆທີ່ໃຊ້ໃນເວັບໄຊ ), ເວລາເຂົ້າເຖິງ, ທີ່ຢູ່ຂອງຫນ້າທີ່ຮ້ອງຂໍ.

3.1.3 ເວັບໄຊຄົວປະກອບອາຫານປະຈໍາຕົວສໍາລັບເກັບຂໍ້ມູນທັງສ່ວນຕົວແລະສ່ວນບຸກຄົນທົ່ວໄປຂອງທ່ານ. "cookies" ແມ່ນເອກະສານຕົວຫນັງສືນ້ອຍໆທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍການເຂົ້າເຖິງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາແລະໃຊ້ຕົວເລືອກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເພື່ອປັບປຸງເນື້ອຫາ. ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້, ທ່ານສະແດງຄວາມຍິນຍອມຂອງທ່ານໃນການນໍາໃຊ້ cookies.

3.1.4 ນະໂຍບາຍນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ກັບເວັບໄຊທ໌້ແລະບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມແລະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສະຖານທີ່ຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຂ້າມລິງທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌້. ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເກັບກໍາຫຼືຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນໆ, ແລະການກະທໍາອື່ນໆກໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້.

3.1.5 ເວັບໄຊທ໌້ບໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ສະຫນອງໂດຍຜູ້ໃຊ້, ແລະບໍ່ຄວບຄຸມຄວາມສາມາດທາງກົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເວັບໄຊທ໌້ໄດ້ຮັບຜົນດີຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າຜູ້ໃຊ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືແລະພຽງພໍກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຊັບພະຍາກອນນີ້ແລະສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ມູນນີ້ໃນສະພາບເດີມ.

3.2 ການຮ້ອງຂໍສໍາລັບການກໍາຈັດຜູ້ໃຊ້ທີ່ອຸປະສົງທີ່ກໍາຈັດ.

3.2.1 ຜູ້ໃຊ້ສາມາດລຶບບັນຊີຂອງຕົນເອງໄດ້. ໃນລິງນີ້ " ລົບບັນຊີ »ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການກໍາຈັດບັນຊີແມ່ນມີຢູ່.

4. ເປົ້າຫມາຍຂອງການເກັບກໍາແລະປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້:

4.1 ເວັບໄຊທ໌້ເກັບກໍາແລະເກັບມ້ຽນພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດບໍລິການສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ເວບໄຊທ໌, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກິດຈະກໍາຂອງຊັບພະຍາກອນນີ້.

4.2 ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

4.2 ບັດການກໍານົດຂອງພັກພາຍໃນຂອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງຂໍ້ຕົກລົງແລະສັນຍາກັບສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.

4.2.2 ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີການບໍລິການສ່ວນຕົວ.

4.2.3 ການສື່ສານກັບຜູ້ໃຊ້, ລວມທັງການສົ່ງແຈ້ງເຕືອນ, ການຮ້ອງຂໍແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊ, ພ້ອມທັງການນໍາໃຊ້ຄໍາຮ້ອງຂໍແລະການນໍາໃຊ້ຈາກຜູ້ໃຊ້.

5. ເງື່ອນໄຂໃນການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການໂອນຍ້າຍຂອງຕົນໄປສູ່ພາກສ່ວນທີສາມ:

5.1 ເວັບໄຊທ໌້ສະຖານທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ຕາມລະບຽບການພາຍໃນ.

5.2 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້, ຄວາມລັບຂອງຕົນຖືກຮັກສາໄວ້, ຍົກເວັ້ນແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວເອງໂດຍບໍ່ຈໍາກັດຄົນທີ່ບໍ່ມີຂີດຈໍາກັດຂອງບຸກຄົນ.

5.3 ເວັບໄຊທ໌້ມີສິດໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີສາມໃນກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້:

5.3.1 ຜູ້ໃຊ້ສະແດງຄວາມຍິນຍອມຂອງລາວຕໍ່ການກະທໍາດັ່ງກ່າວໂດຍການຍິນຍອມຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງອອກໃນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

5.3.2 ການໂອນຍ້າຍແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຜູ້ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້, ຫຼືໃຫ້ບໍລິການແລະ / ຫຼືການບໍລິການ.

5.3.3 ການໂອນຍ້າຍແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍກົດຫມາຍອູແກຣນຫຼືເອກະສານອື່ນໆທີ່ໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນຂອບຂອງຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂື້ນໂດຍກົດຫມາຍ.

5.3.4 ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປົກປ້ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພາກສ່ວນທີສາມໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ລະເມີດ ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້

6. ມາດຕະການທີ່ໃຊ້ໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້:

6.1 ເວັບໄຊທ໌້ຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຈັດງານທີ່ຈໍາເປັນແລະພຽງພໍເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ຈາກການກະທໍາ, ການກະທໍາ, ແລະການກະທໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍກັບມັນ, ພາກສ່ວນທີສາມ.

7. ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ:

7.1 ສະຖານທີ່ມີສິດດັດແປງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້. ໃນເວລາທີ່ການປ່ຽນແປງໃນສະບັບປະຈຸບັນ, ວັນທີຂອງການປັບປຸງຄັ້ງສຸດທ້າຍແມ່ນສະແດງ. ນະໂຍບາຍສະບັບໃຫມ່ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ເວລາຂອງການຈັດວາງຂອງມັນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຖ້າມີການສະຫນອງໃຫ້ໂດຍນະໂຍບາຍສະບັບໃຫມ່.


×
ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນຄວາມຜິດພາດ
ສະເຫນີຕົວເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງທ່ານ
ຊີ້ບອກຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານອີເມລຂອງທ່ານ
ສົ່ງ
ການຢົກເລີກ
Stop war in Ukraine