Thực đơn
Tên
Địa chỉ
Bản đồ
Người chơi
Biểu quyết
Xếp hạng
|PVP| S.T.A.L.K.E.R | x10 | NoWorkbench | NoBluepr
185.189.255.214:35200
Procedural Map 1/80 150
Berserk Rust/x10/max5/Clan
185.189.255.197:35600
Custom Map 4/100 150
IDEAL RUST PVE [LOOT+|KITS|BOT NPS|PVP/RAID] WIPED
185.66.87.158:28015
Procedural Map 3/150 150
RUSTX [x10 CLAN MAX 5 | PROCEDURAL] Wipe 23.09
212.22.93.97:28035
Procedural Map 0/150 150
MAGMA RUST #1 [X1000 | MAX 3 | BARREN | KITS] Wipe
185.189.255.31:35100
Custom Map 68/200 150
HARD ISLAND|PVE|X0,5|Wipe15.09|No craft gun|Econom
185.189.255.156:35000
Procedural Map 5/200 150
#1 IQ One Million x1000000|Battlefield|SKINS|KITS|
212.22.93.197:28035
Procedural Map 26/80 150
[RU] PvE [Modded | Nightmare | Zombie] Деревня
185.66.84.249:35000
Procedural Map 1/200 150
[RU] Rust Casta FAST-B [X5/X10|MAX2|Remove|RPG]
185.189.255.32:35100
Custom Map 51/150 150
Wasilisc PvE
185.189.255.72:35000
Custom Map 11/200 150
[RU] Rust Casta UNLIM [X5/X10|Clan|TP|RPG]
185.189.255.32:35000
Barren 2/170 150
[RU] Rust Casta FAST [X5/X10|TP|Remove|RPG]
185.189.255.32:35200
Custom Map 110/150 150
[RU] Rust Casta [SOLO|X5/X10|TP|Remove|RPG]
185.189.255.21:35200
Custom Map 31/120 150
ROCKET RUST #1 [X4-X10 | MAX 5 | TURNIR]
185.189.255.124:35500
Custom Map 0/100 150
Wasilisc PvE Barren
185.189.255.72:35100
Custom Map 6/200 150
MAGMA RUST #2 [X1000 | SOLO | BARREN | EXP] Wipe 0
185.189.255.31:35000
Custom Map 16/200 150
Anomaly Stalker PVE 1 | PVE | X2 | X3 | BOT | RAID
185.66.84.230:35100
Procedural Map 0/200 150
Wasilisc PvE Barren x5
185.189.255.72:35300
Custom Map 5/200 150
[RU] Rust Casta SOLO FAST-B [X5/X10|Remove|RPG]
185.189.255.29:35000
Custom Map 27/120 150
Rustporn 30.09 (SOLO|X5/X10|TP|LOOT+|FARM_ostrov)
185.189.255.20:30000
Custom Map 4/170 150
[RU] Russia - Classic | Глобальный вайп 30.09
212.22.93.111:28015
Procedural Map 30/200 150
Rust Room 1.5x | MONDAYS [NO LIMIT] 03.10
195.18.27.233:20000
Procedural Map 1/144 150
EvilIsland-PVE-Barren-[Скилы|X1-X10|Рейд дома|Кв
185.189.255.93:35100
Custom Map 6/100 150
EvilIsland-PVE-Life-[Скилы|X1-X10|Рейд дома|Кве
185.189.255.93:35000
Procedural Map 18/100 150
Anomaly Stalker PVE 2 | PVE | X2 | X3 | BOT | RAID
185.66.84.249:35200
Barren 0/200 150
|PVE| S.T.A.L.K.E.R | x5-x10 | RaidBase | Zombies
185.189.255.124:10000
Procedural Map 46/200 150
[RU][PVE+PVP] Corrosionland
185.189.255.109:35000
Procedural Map 2/25 150
OCTPOB Vanilla / No donate
185.189.255.27:35500
Procedural Map 12/200 150
[RU] PvE [Modded | Safety | NPC] Деревня
185.66.84.203:35000
Procedural Map 5/200 150
INFERNAL RUST #1 [X2|MAX3|TP]
185.189.255.197:35200
Procedural Map 3/100 150
PVE STALKER | RUST100RENTGEN | RAID BASE | BOT |
185.189.255.27:35400
Procedural Map 11/200 150
EBIRUST X10000000|LOADOUT|BATTLEFIELD|MAX10|WIPE30
195.18.27.231:35888
Barren 16/100 150
Blood Moon wipe 30.09
185.189.255.63:35100
Procedural Map 2/200 150
QUIET RUST PVE BARREN
195.18.27.232:35100
Custom Map 3/200 150
QUIET RUST PVE
195.18.27.232:35000
Procedural Map 22/200 150
QUIET RUST PVE Х5-Х10
195.18.27.232:35300
Procedural Map 15/200 150
SUMMER #1 | X2 | MAX3
195.18.27.252:35000
1september 63/200 150
BroneRUST #1 X10/X15 MAX3 RAILROAD
185.189.255.64:35100
Custom Map 4/200 150
BroneRUST #2 Solo x100 CUSTOM RAILROAD
185.189.255.64:35200
Custom Map 4/200 150
BroneRUST #3 Clans x1000 MAX5 RAILROAD
185.189.255.64:35400
Custom Map 4/200 150
×
Bạn đã tìm thấy một sai lầm
Cung cấp tùy chọn đúng của bạn
Cho biết theo yêu cầu của bạn e-mail của bạn
Gửi
Hủy bỏ
Stop war in Ukraine