เมนู
เกมส์ทั้งหมด

B-HOOD RPG | Halloween Update | Battlepass (week: 5/8) เซิร์ฟเวอร์ SAMP

ข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์จะไม่อัปเดตอีกต่อไป เพราะเขาถูกตัดการเชื่อมต่อนานเกินไป
SAMPSAMP
SAMP
Host/IP:Port
rpg.b-hood.ro:7777
แผนที่
RO
ม็อด
RO:RPG, 09.11 (16:03)
สถานะ
Offline
เกม
RPG
การให้คะแนน
137
ลงคะแนนเสียง
ตำแหน่ง
2634/16211
ประเทศ
โรมาเนีย
อัปเดต
03:27:02 2023.11.26
ที่เพิ่ม
19:33:26 2023.07.09

คำอธิบาย

Brotherhood is a prominent gaming server in the popular multiplayer modification for Grand Theft Auto: San Andreas, known as San Andreas Multiplayer (SA-MP). The Brotherhood server offers an immersive and dynamic gaming experience for players from around the world. Here's a description of the Brotherhood server:

Brotherhood is a thriving SA-MP server that embraces a diverse community of gamers. With a dedicated and passionate team of administrators, the server aims to provide an enjoyable and engaging environment for players of all skill levels.

Upon joining Brotherhood, players are greeted with a vast and meticulously designed virtual world. The server boasts a variety of features, including a wide range of custom vehicles, weapons, and player skins, allowing individuals to personalize their gaming experience.

One of the standout features of Brotherhood is its intricate role-playing system. Players have the opportunity to create unique characters, each with their own backstory, and engage in a rich narrative-driven gameplay. Whether you prefer to be a law-abiding citizen, a cunning criminal, or an ambitious entrepreneur, Brotherhood offers a platform for you to bring your character to life.

In addition to the role-playing aspect, Brotherhood offers a wide range of activities and jobs for players to pursue. You can choose to become a police officer, a firefighter, a paramedic, a taxi driver, or even start your own business as a mechanic, restaurant owner, or nightclub manager. The possibilities are virtually endless, ensuring that every player can find their niche in the server.

Brotherhood also places great emphasis on fostering a sense of community. Regular events, competitions, and tournaments are organized, encouraging players to interact and form friendships. The server features a robust communication system, including voice chat, forums, and social media platforms, enabling players to connect and collaborate outside the game.

With a strong focus on stability and security, the Brotherhood server provides a smooth and reliable gaming experience. The administrators work diligently to ensure fair gameplay, enforce rules, and promptly address any concerns or issues raised by the community.

Whether you're a seasoned SA-MP player or new to the world of multiplayer gaming, Brotherhood offers an inviting and inclusive space for you to embark on thrilling adventures, forge new friendships, and create lasting memories. Join the Brotherhood server today and experience the excitement for yourself!

USD
EUR
ทั้งหมด: 0.25 USD
เป็นคนแรกที่คุณต้องสั่งซื้อ 6 VIP
ซื้อ
TH
×
คุณพบความผิดพลาด
เสนอตัวเลือกที่ถูกต้องของคุณ
ระบุตามคำขอของคุณอีเมลของคุณ
ส่ง
การยกเลิก