మెను
పేరు
చి రు నా మ
మ్యాప్
ఆటగాళ్ళు
ఓటు
రేటింగ్
[#8]DVRussia[PVE][x3x5][NoWipe][Cluster][Mods] - (
77.34.2.247:7787
TheCenter 0/70 150
[#5]DVRussia[PVE][x3x5][NoWipe][Cluster][Mods] - (
77.34.2.247:7757
Genesis 0/70 150
[#7]DVRussia[PVE][x3x5][NoWipe][Cluster][Mods] - (
77.34.2.247:7777
Valguero_P 1/70 150
[#9]DVRussia[PVE][x3x5][NoWipe][Cluster][Mods] - (
77.34.2.247:7797
ScorchedEarth 0/70 150
ArkHome #1 PVP x10 Mods - (v349.27)
176.118.67.103:40021
Ragnarok 2/70 150
#3 AngryDodo Aberration x3.5 PvP - (v349.22)
88.86.193.60:7781
Aberration 0/70 150
#4 AngryDodo Extinction x3.5 PvP - (v349.22)
88.86.193.60:7783
Extinction 0/70 150
#5 AngryDodo Genesis x3.5 PvP - (v349.22)
88.86.193.60:7785
Genesis 1/70 150
#1 AngryDodo Island x3.5 PvP - (v349.22)
88.86.193.60:7777
TheIsland 4/70 150
#2 AngryDodo Ragnarok x3.5 PvP - (v349.22)
88.86.193.60:7779
Ragnarok 8/70 150
#9 AngryDodo Genesis2 x3.5 PvP - (v349.22)
88.86.193.60:7787
Gen2 1/70 150
RU-Arriva x10 N6 S+ CF CLST PvP - (v349.27)
95.79.40.71:7178
Gen2 1/100 150
RU-Arriva x10 N4 S+ CF CLST PvP - (v349.27)
95.79.40.71:7780
TheIsland 2/100 150
ArkFun24 x100 RAG - (v349.27)
109.195.243.44:7777
Ragnarok 16/70 150
ArkFun24 x100 GEN2 - (v349.27)
109.195.243.44:7791
Gen2 22/70 150
#1 WARZONE x10 CROSSPLAY Shop/Cluster [PVE] - (v34
185.189.255.229:7910
TheIsland 10/70 150
ArkFun24 x100 GEN - (v349.27)
109.195.243.44:7787
Genesis 12/70 150
[RU] Peace & Death x5 PvE Cluster [15man][nomods]
185.189.255.50:7577
Ragnarok 7/70 150
#5 WARZONE x10 CROSSPLAY Shop/Cluster [PVE] - (v34
185.189.255.229:7960
Valguero_P 1/70 150
#8 WARZONE x10 CROSSPLAY Shop/Cluster [PVE] - (v34
185.189.255.229:7980
Aberration 0/70 150
ArkFun24 x100 VAL - (v349.27)
109.195.243.44:7779
Valguero_P 19/70 150
ArkFun24 x100 ABR - (v349.27)
109.195.243.44:7783
Aberration 16/70 150
ArkFun24 x100 ISL - (v349.27)
109.195.243.44:7789
TheIsland 14/70 150
#6 WARZONE x10 CROSSPLAY Shop/Cluster [PVE] - (v34
185.189.255.229:7930
CrystalIsles 4/70 150
#3 WARZONE x10 CROSSPLAY Shop/Cluster [PVE] - (v34
185.189.255.229:7950
TheCenter 1/70 150
#4 WARZONE x10 CROSSPLAY Shop/Cluster [PVE] - (v34
185.189.255.229:7940
Extinction 3/70 150
##7 Conquest x5 [RU][EU] SS, 5man wipe 14.09 - (v3
185.49.240.196:7787
TheIsland 1/70 150
#7 WARZONE x10 CROSSPLAY Shop/Cluster [PVE] - (v34
185.189.255.229:7970
Genesis 2/70 150
ArkFun24 x100 CTR - (v349.27)
109.195.243.44:7781
TheCenter 34/70 150
##4 Beginners Conquest x3 [RU][EU] SS, 5man - (v34
185.49.240.196:7783
CrystalIsles 0/70 150
##1 Conquest x5 [RU][EU] SS, 5man wipe 14.09 - (v3
185.49.240.196:7789
Ragnarok 0/70 150
##5 Conquest x5 [RU][EU] SS, 5man wipe 14.09 - (v3
185.49.240.196:7777
Genesis 0/70 150
##6 Conquest x5 [RU][EU] SS, 5man wipe 14.09 - (v3
185.49.240.196:7779
Fjordur 1/70 150
HARD Cluster [RU] [X3] [PVE] The Center - (v349.27
188.134.79.155:7791
TheCenter 0/70 150
HARD Cluster [RU] [X3] [PVE] Valguero - (v349.27)
188.134.79.155:7782
Valguero_P 0/70 150
HARD Cluster [RU] [X3] [PVE] Crystal Isles - (v349
188.134.79.155:7798
CrystalIsles 0/70 150
HARD Cluster [RU] [X3] [PVE] ScorchedEarth - (v349
188.134.79.155:7705
ScorchedEarth 0/70 150
##2 Conquest x5 [RU][EU] SS, 5man wipe 14.09 - (v3
185.49.240.196:7781
Aberration 0/70 150
HARD Cluster [RU] [X3] [PVE] The Island - (v349.27
188.134.79.155:7774
TheIsland 0/70 150
HARD Cluster [RU] [X3] [PVE] Aberration - (v349.27
188.134.79.155:7750
Aberration 0/70 150
×
మీరు పొరపాటును కనుగొన్నారు
మీ సరైన ఎంపికను అందించండి
మీ అభ్యర్థన వద్ద మీ ఇ-మెయిల్ సూచించండి
పంపండి
రద్దు
Stop war in Ukraine