මෙනු

සේවාදායකය Left 4 Dead 2

අධීක්ෂණයේදී L4D2 ඔබට බොහෝ සිසිල් සේවාදායකයන් හමුවනු ඇත. මෙම සේවාදායකයන්හි, මළවුන්ගේ හෝස් ඔෆ් මළවුන් ඔබට කම්මැලි වීමට ඉඩ නොදෙනු ඇත.

Left 4 Dead 2
ක්රීඩාව
බලපත්රයක්ලැසික්PvpPveමුහුදු කොල්ලකරුදියත් කිරීමකින් තොරවPVP නොමැතිවඩොන්ට්අරාජිකත්වයහාඩ්කෝර්ලියාපදිංචි නොවීසිදුවීම්වැනිලාප්රතිවෛතයෙන් තොරවද්වෙල්ඇන්ටිස්පෑම්නඩු
රට
සිතියම
$2000$2019_M2balejkially_build_surfacebeaver1bha02bot3bp_mapalpha1c10m1_cavesc10m3_ranchhousec10m4_mainstreetc10m5_houseboatc11m1_greenhousec11m2_officesc11m3_garagec11m4_terminalc11m5_runwayc12m1_hilltopc12m4_barnc13m1_alpinecreekc13m2_southpinestreamc13m3_memorialbridgec13m4_cutthroatcreekc14m1_junkyardc14m2_lighthousec1m1_hotelc1m2_streetsc1m3_mallc1m4_atriumc2m1_highwayc2m2_fairgroundsc2m3_coasterc2m4_barnsc2m5_concertc3m1_plankcountryc3m2_swampc3m3_shantytownc3m4_plantationc4m1_milltown_ac4m2_sugarmill_ac5m1_waterfrontc5m2_parkc5m3_cemeteryc5m4_quarterc5m5_bridgec6m1_riverbankc6m2_bedlamc6m3_portc7m1_docksc7m2_bargec8m1_apartmentc8m3_sewersc8m4_interiorc8m5_rooftopc9m1_alleysc9m2_lotscampanar_coop_vsch01_jupiterch03_pripyat02CityCrashBandicootMap1cs_estatecure2_002ddntr1_01urbande03_storeDead_Series1death_sentence_5de_aztecde_cpl_strikede_dustde_dust2de_miragede_prodigyde_traindkr_m1_moteldm1_suburbsdr_pirateships_b3esc_fly_me_to_the_moonfy_iceworld_cssourcegasfever_2GUNGAMEl4d2_7hours_later_01l4d2_BlastFurnacel4d2_bts01_forestl4d2_city17_01l4d2_coast_01l4d2_deathcraft_01_townl4d2_deathcraft_05_lighthousel4d2_deathwoods05_airfieldl4d2_ic2_5l4d2_ravenholmwar_4l4d2_roadtonowhere_route01l4d2_tanksplaygroundl4d2_wanli03l4dblackoutbasement3l4d_airport03_garagel4d_cardiffl4d_dbd2dc_undead_centerl4d_garage01_alleysl4d_hospital01_apartmentl4d_MIC2_TrapmentDl4d_river01_docksl4d_smalltown01_cavesl4d_suburb01_schooll4d_vs_airport01_greenhousel4d_wheel_01_mallecrl4d_yama_1l4d_yama_4outruncity_02Procedural MapPublic Cs-Strikez.clan.sure2a1re2b1rmstitanic_m1rp_bangclawrp_zombie_townrtf_trainscourge_m1_b1srocchurchtheend_map_05tlv03_riversideuf1_boulevarduf4_airfieldundertowwildride01zmb13_m1_barracksНовый Сервер от MyArena.ruЭто Калининград детка 16+
නම
ලිපිනය
සිතියම
ක්රීඩකයන්
ඡන්දය දෙන්න
ශ්රේණිගත කිරීම
CORE-SS :: US Coop-24
s4.core-ss.su:27015
c2m5_concert 23/24 276
BCM Coop #1
31.43.157.18:1301
c2m5_concert 4/5 260
Crazy zomibes ->Super SI/Hordes<-
81.30.155.50:27015
c5m4_quarter 4/8 230
LegionZ Coop-25
192.223.31.191:27015
c8m5_rooftop 9/25 216
MadX CUSTOM [8/24]
31.43.157.18:1403
bot3 8/24 213
PlayBCM Coop #6
31.43.157.18:1306
c4m1_milltown_a 3/10 210
[EU] www.fastpath.fr
164.132.202.2:27020
c1m1_hotel 1/4 205
PlayBCM Coop #5
31.43.157.18:1305
c5m1_waterfront 1/5 200
#68杀戮世界经典服
120.77.24.39:38162
c5m1_waterfront 1/15 187
X31橡子杀戮新手服
119.23.140.3:27045
c5m1_waterfront 1/15 187
PlayBCM Coop #7
31.43.157.18:1307
c6m1_riverbank 1/15 187
BCM Coop #3
31.43.157.18:1303
c6m1_riverbank 1/15 187
BCM Custom #3
31.43.157.18:1103
cure2_002 1/15 187
2#杀戮世界菜鸟服
120.78.174.64:37946
c2m1_highway 1/15 187
MadX COOP [1/24]
31.43.157.18:1401
c1m1_hotel 1/24 184
BCM Custom #1
31.43.157.18:1101
ddntr1_01urban 5/5 180
[LATAM] POPPY VERSUS 3.1
45.61.186.228:27016
l4d_vs_airport0 0/16 175
The Malebolge Combat
213.202.228.197:27050
c5m1_waterfront 0/4 170
MEAT [0/12]
178.150.207.53:28015
c11m4_terminal 0/12 170
The Slaughter House #1
192.223.26.170:27015
c5m1_waterfront 0/8 170
sg-servers.net Left 4 Dead 2 Server #1
5.199.135.237:27017
c1m1_hotel 0/4 170
<<eb@>> Basic Campaign Mode @ ebateam.eu
37.221.209.184:27249
c1m1_hotel 0/4 170
-={TEK}=- L4D2 Server
74.91.119.16:27015
c5m1_waterfront 0/8 170
[DE] AnyPeople.de | Germany
l4d2.anyp.de:27121
c2m1_highway 0/4 170
[DE] AnyPeople.de | Germany
l4d2.anyp.de:27120
c2m1_highway 0/4 170
BCM Coop #2
31.43.157.18:1302
c7m1_docks 0/10 170
BCM Coop #4
31.43.157.18:1304
c1m1_hotel 0/20 170
BCM Custom #2
31.43.157.18:1102
scourge_m1_b1 0/10 170
BCM Custom #4
31.43.157.18:1104
bp_mapalpha1 0/20 170
CORE-SS :: Coop-24
46.174.48.86:27015
c13m2_southpine 22/24 150
ZambiLand 13vs13 [2.1.5.5]
zambiland.ddns.net:27015
c11m3_garage 9/27 150
Rus Coop-25
zambiland.ru:27016
c1m1_hotel 3/25 150
MixJay.Ru L4D2 Coop
46.174.52.14:27216
c5m1_waterfront 3/12 150
ZambiLand 13vs13 #1
zambiland.ru:27015
c6m1_riverbank 5/27 150
LEAGUE COOP EX LITE L4D2 [2]
46.174.52.15:27251
c2m1_highway 0/10 150
ZOZO.GG | BLOOD FACTORY #1 (EKB)
78.139.77.165:27020
c8m4_interior 20/21 150
Lost4Dead.ru [HardCoop]
46.174.52.8:27223
c2m3_coaster 12/12 150
Coop-20 Fire-Fly Expert
46.174.52.102:27015
c3m2_swamp 0/20 150
PlanetSky | Coop-25
46.174.52.15:27255
c3m2_swamp 10/25 150
Hito
95.213.184.220:28015
l4d_hospital01_ 0/4 150
Ru:Coop-24 Equilibrium
37.230.210.58:27016
c6m2_bedlam 9/24 150

සේවාදායක අධීක්ෂණය Left 4 Dead 2

ශ්රේණිගත කිරීම L4D2 අඩංගු වේ පෙරීම සහ වර්ග කිරීම සඳහා ඇති බොහෝ සෙරාවන්ට. මෙම අවස්ථා සරල කරන්න සේවාදායකයන් තෝරා ගැනීම. ශ්රේණිගත කිරීමේ ක්රමය හොඳම දේ තෝරා ගැනීමට උපකාරී වේ සේවාදායකය L4D2 සුව පහසු ක්රීඩාවක් සඳහා.

සේවාදායකයන් මත ඔබට මළවුන්ගේ සහ මළවුන්ගේ හාද විනාශ කිරීමට සිදුවනු ඇත ඇඹරුම් යක්ෂයින්ගේ ද්රෝහී රාක්ෂයන්. නැතහොත් විකෘති වලින් එකක් බවට පත් වූ අතර දිවි ගලවා ගත් අය ලබා නොදෙන නවාතැන් ගැනීමට ජීවත් වන්න.


SI
×
ඔබට වැරැද්දක් හමු විය
ඔබේ නිවැරදි විකල්පය ලබා දෙන්න
ඔබේ ඉල්ලීම පරිදි ඔබේ විද්යුත් තැපෑල
යවන්න
අවලංගු කිරීම
Stop war in Ukraine