මෙනු

L4D2 සේවාදායකයන්

තුළ L4D2 සේවාදායක ලැයිස්තුව, ප්රියමනාප හැකියාවන්හි ලෝකයක් බලා සිටී. නොවරදින ලද පොරොන්දුව නොනවත්වා ප්රචලිත උද්දීපනය සහ ඔබට කිසිසේත්ම අඳුරු මොහොතක් නොමැති බවට සහතික වන සේවාදායකයන්ට කිමිදෙන්න.

Left 4 Dead 2
රට
සිතියම
$2000$2019ii_dc_altbunk22019_M1balejkias_oilrigazhill1beaver1bha02c10m1_cavesc10m3_ranchhousec10m4_mainstreetc10m5_houseboatc11m1_greenhousec11m2_officesc11m3_garagec11m4_terminalc11m5_runwayc12m1_hilltopc12m3_bridgec12m4_barnc13m1_alpinecreekc13m2_southpinestreamc13m3_memorialbridgec13m4_cutthroatcreekc14m1_junkyardc14m2_lighthousec1m1_hotelc1m2_streetsc1m3_mallc1m4_atriumc2m1_highwayc2m2_fairgroundsc2m3_coasterc2m4_barnsc2m5_concertc3m1_plankcountryc3m2_swampc3m3_shantytownc3m4_plantationc4m1_milltown_ac4m2_sugarmill_ac5m1_waterfrontc5m2_parkc5m3_cemeteryc5m4_quarterc5m5_bridgec6m1_riverbankc6m3_portc7m1_docksc7m2_bargec7m3_portc8m1_apartmentc8m2_subwayc8m3_sewersc8m4_interiorc8m5_rooftopc9m1_alleysc9m2_lotscampanar_coop_vsch01_jupiterCityde03_storeDead_Series1death_sentence_5de_aztecde_cpl_strikede_dustde_dust2de_miragede_prodigyde_traindkr_m1_moteldm1_suburbsdr_pirateships_b3esc_fly_me_to_the_moonfy_iceworld_cssourcegasfever_2GUNGAMEindiana_adventurel4d2_7hours_later_01l4d2_BlastFurnacel4d2_bts01_forestl4d2_city17_02l4d2_deathcraft_01_townl4d2_ic2_5l4d2_ravenholmwar_4l4d2_roadtonowhere_route01l4d2_stadium1_apartmentl4d2_tanksplaygroundl4dblackoutbasement3l4d_airport03_garagel4d_cardiffl4d_deathaboard01_prisonl4d_garage01_alleysl4d_ihm01_forestl4d_MIC2_TrapmentDl4d_ravenholm02_traptownl4d_ravenholm03_churchl4d_smalltown01_cavesl4d_suburb01_schooll4d_vs_hospital01_apartmentl4d_wheel_01_mallecrl4d_yama_4mnacoutruncity_02prague_1_old_townProcedural MapPublic Cs-Strikez.clan.suquethics_2re2b1redemptionii-plantworksrp_bangclawrp_mk_city17_v2rp_zombie_townsrocchurchuf1_boulevardundertowzmb13_m1_barracksНовый Сервер от MyArena.ruЭто Калининград детка 16+
නම
ලිපිනය
සිතියම
ක්රීඩකයන්
ඡන්දය දෙන්න
ශ්රේණිගත කිරීම
CORE-SS :: EU Coop-25
s3.core-ss.org:27015
l4d2_city17_02 23/25 412
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27122
mnac 3/4 395
MadX COOP [10/20]
31.43.157.18:1401
c9m1_alleys 11/20 375
BCM Custom #1
31.43.157.18:1101
l4d_ravenholm02 2/5 360
MadX CUSTOM [7/20]
31.43.157.18:1403
quethics_2 7/20 355
BCM Coop #2
31.43.157.18:1302
c5m2_park 3/10 350
2#杀戮世界菜鸟服
120.78.174.64:37946
c13m1_alpinecre 4/15 347
[EU] www.fastpath.fr
164.132.202.2:27020
c1m1_hotel 1/4 345
-={TEK}=- L4D2 Server
74.91.119.16:27015
l4d2_tanksplayg 2/8 345
BCM Coop #5
31.43.157.18:1305
c11m1_greenhous 1/5 340
LegionZ Coop-25
192.223.31.191:27015
c8m3_sewers 4/25 336
#68杀戮世界经典服
120.77.24.39:38162
c5m1_waterfront 1/15 327
BCM Coop #3
31.43.157.18:1303
c8m2_subway 1/15 327
BCM Custom #3
31.43.157.18:1103
l4d_ravenholm03 1/20 325
ha( ක්ලැසික්
l4d2.sameteem.com:27015
0/0 217
Scars Tank Rush
186.177.141.130:28001
l4d_garage01_al 0/20 215
X31橡子杀戮新手服
119.23.140.3:27045
c1m1_hotel 0/15 170
MEAT [0/12]
178.150.207.53:28015
c8m1_apartment 0/12 170
The Slaughter House #1
192.223.26.170:27015
c5m1_waterfront 0/8 170
Crazy zomibes ->Super SI/Hordes<-
81.30.155.50:27015
c11m1_greenhous 0/8 170
<<eb@>> Basic Campaign Mode @ ebateam.eu
37.221.209.184:27249
c12m1_hilltop 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27113
uf1_boulevard 0/4 170
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27117
c1m1_hotel 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27101
c1m1_hotel 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27102
l4d2_deathcraft 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27103
c1m1_hotel 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27107
ch01_jupiter 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27108
c6m1_riverbank 0/8 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27109
azhill1 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27111
2019_M1b 0/4 170
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27115
c1m1_hotel 0/4 170
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27116
ch01_jupiter 0/4 170
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27120
c7m1_docks 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27104
srocchurch 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27105
l4d_deathaboard 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27106
uf1_boulevard 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27110
c1m1_hotel 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27112
srocchurch 0/4 170
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27114
l4d_ihm01_fores 0/4 170
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27118
indiana_adventu 0/4 170
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27121
c1m1_hotel 0/4 170

Left 4 Dead 2 සේවාදායකයන්

හෘද ස්පන්දනය ලෝකයට පිවිසෙන්න Left 4 Dead 2, ඔබේ පැවැත්මේ කුසලතා මීට පෙර මෙන් පරීක්ෂා කරන එළිදරව්ව එළිදරව්වකි. මුල් වම් 4 මළවුන් 4 හි මෙම අනුප්රාප්තිය තුළ, මළවුන්ගේ කුණ රෝගයට එරෙහිව පැවැත්ම සඳහා නොනවත්වා යුද්ධයකදී ඔබ සොයා ගනී.

රාත්රී වෙළඳ දර්ශන තුළින් එය සෑදීමේ යතුර වන සෙසු දිවි ගලවා ගත් අය සමඟ බලවේගයන්ට සම්බන්ධ වන්න. ක්රීඩාව විවිධ උද් s ෝෂන ලබා දෙන අතර, එක් එක් එහි අද්විතීය අභියෝග හා පරිසරයන්, ක්රීඩාවක් නොවන බව සහතික කරමින්, එය කිසි විටෙකත් ක්රීඩාභූංගසක් නොවන බව සහතික කරයි.

නමුත් එය ඔබ සමඟ පොම්බවන පිල්ලි පමණක් නොවේ. සෙවණැලි තුළ සැඟවී සිටීම ඔබේ සටන් හැකියාවන් සීමාවට තල්ලු කරන ප්රවීණ 'ඇඹරුම් යේ' බිහිසුණු සතුරන් වේ. ඔබ ඊටත් වඩා තීව්රතාවයට ආශා කරන්නේ නම්, පැති මාරු කර විකෘති වී, විකෘති වන්න, දිවි ගලවා ගත් අයගේ 'ආරක්ෂාව කරා ළඟා වීමට මංමුලා සහගත උත්සාහයන්' බාධාවක්.

එපමණක්ද නොව, අපගේ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර ඇති සේවාදායකයන් හා සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට ක්රියාව අන්තර්ජාලය හරහා ගෙන යා හැකිය. Left 4 Dead 2 ක්රීඩාවකට වඩා වැඩි ය, එය සෑම කොනක්ම හැරී, සෑම කොල්ලයක්ම ඇද ගන්නා සෑම ප්රේරකයක්ම ඉවත් කරන ලද හෝ නැති වූ සෑම සලාකයකම ජීවිතයක් ගත කළ හෝ නැති වූ සෑම සලාකයකම ජීවිතයක් ගත කිරීම හෝ නැතිවූ සෑම සලාකයක්ම ඉතිරි කර ඇති සෑම සලාකකම හෝ නැති කර ගැනීම. දිවි ගලවා ගත් අයගේ නිලයට සම්බන්ධ වී සූදු ඉතිහාසයේ වඩාත්ම තීව්ර වූ සමුපකාර අත්දැකීම්වල නිරත වන්න.

SI
×
ඔබට වැරැද්දක් හමු විය
ඔබේ නිවැරදි විකල්පය ලබා දෙන්න
ඔබේ ඉල්ලීම පරිදි ඔබේ විද්යුත් තැපෑල
යවන්න
අවලංගු කිරීම