මෙනු
නම
ලිපිනය
සිතියම
ක්රීඩකයන්
ඡන්දය දෙන්න
ශ්රේණිගත කිරීම
Jack Daniel's #Public
51.89.78.39:27015
de_dust2 47/100
★ [EU] | 1v1/2v2/3v3 | Rank/Stats/Vip | Custom Map
tirgo.ggwp.cc:26563
de_tirgo 0/8
[CS2] ARTEX | AWP [STATS|VIP|SKINS]
157.90.130.221:27015
awp_lego2_artex 0/22
[CS2] ARTEX | +FPS MIRAGE [STATS|VIP|SKINS]
157.90.130.221:27020
de_mirage_artex 0/28
[RESPAWN] ATLANTIS.LALEAGANE.RO
93.114.82.158:27015
fy_snow_dew 1/32
cs.cs2.ro #CSGO/Agents/Molotov/Gloves
141.95.38.206:27015
css_mirage_go 47/100
[RP] Ciudad Latina | ЎCuatro aсos en SA-MP!
51.222.22.65:7777
Espaсol / Spani 13/200
Public Server 2024 [FREE VIP]
5.252.100.156:27015
de_inferno 47/100 558
Bio.LeagueCs.Ro - Biohazard v4.4 [NEW VERSION]
Bio.LeagueCs.Ro:27015
zm_dev_colours 47/100 549
Deugub | Gotham — ЎDoble experiencia!
gta.deugub.com:7777
Espaсol 61/100 498
[v34]_CSS_V34_VINCENT_DEATHMATCH
51.68.148.53:57015
de_dust2_unlimi 18/26 496
BRUT.me Counter-Strike 1.6 CLASSIC
195.62.16.163:27017
cs_747 10/15 494
Squid Game A®ENA [WiN or Die]
91.211.118.44:27015
de_inferno 16/32 488
EMIRATES.KiNGS 亗 ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪
51.38.60.53:27015
de_dust2 47/100 485
ZmOldSchool.CsElites.Com [Zombie Outstanding]
51.75.87.38:27015
zm_foda 47/100 484
#SKINS/REVIVE/MEDIC | CS.VIRTUALSTRIKE.ORG
51.89.78.61:27015
fy_snow 47/100 484
ZP.OLD-GAMING.RO | Zombie Plague
51.77.77.178:27015
cs_backalley 47/100 484
[*LMG*] [PUB | CS:GO] [HU/EN] [Synhosting.eu]
37.221.209.131:27385
css_dust2_go 47/100 484
MOVED TO: cs.ifyouplay.top
93.114.82.57:27015
fy_snow 47/100 484
FRIENDS.FANMIX.RO | FREE VIP ALL TIME
friends.fanmix.ro:27015
de_dust2 47/100 484
culo - free @ fshost.me
5.161.142.77:10000
fy_pool_day 47/100 482
BRUT.me Half-Life DeathMatch REAL
195.62.16.163:27015
bunker 5/10 477
[hfmms.me] New IP: 185.91.118.247:27015
185.91.116.39:27027
hfmms_lobby_v10 47/100 475
CsKatowice.com [ COD 45001LVL | UNIKAT ]@1shot1kil
cod.cskatowice.com:27015
cs_office 47/100 474
Gotham City - free @ fshost.me
5.161.142.77:10005
fy_iceworld 47/100 474
nFL-CS.InFo:3 Zombie 4.3 (18+)
87.121.54.177:27015
zm_mansion_vice 31/32 474
Old-School - Zombie |FreeVIP+Knife+FastAmmo+FDL|
91.211.247.230:27024
zm_ice_attack_H 47/100 474
ZM.OLDWAR.RO # Old Style
45.13.151.116:27015
zm_dust2_new 47/100 474
[TsG] Oficial #1 | Tachira Strike Gaming
74.91.127.86:27018
de_bretonia 47/100 474
[TsG] Classic #2 | Tachira Strike Gaming
45.32.168.223:27015
aim_ak-colt3 47/100 474
CS.EROII.RO #VIP FREE
45.157.235.42:27015
de_dust2 47/100 474
БАЙРАКТАР
91.211.118.15:27024
aim_deagle5 47/100 474
[ZOMBIES]+[CSO MOD] [#1] CSOMOD.COM [since 2012]
135.125.249.130:27015
zm_snow_vk 47/100 474
Zakup VIP'a /sklepsms
145.239.17.247:27016
de_dust2 48/112 469
[FR] DM MultiCFG Dust2 Only << powered by weeeSERV
185.166.39.79:27015
de_dust2 4/16 462
[FR] AIM_MAP MultiCFG << powered by weeeSERVER HQ
185.166.39.79:27016
aim_redline 4/16 462
XPLAY.GG • CS2 DM FFA #24 • [FI]
65.21.92.214:27038
de_vertigo 16/64 462
XPLAY.GG • CS2 DM FFA #10 • [DE]
157.90.94.173:27016
de_ancient 16/64 462
PsychoTraining CS2 Deathmatch
176.12.1.81:27016
de_dust2 16/22 460
[#1] UKRAINE | PROJECT [18+]
91.211.118.90:27076
awp_lego_2 1/30 460

ක්රීඩා සේවාදායක අධීක්ෂණය කිරීම

ඩික්ලික්ස් වෙබ් අඩවියේ ආදරණීය පරිශීලකයා ඔබට සුබ පැතුම්!

මෙහිදී ඔබට වඩාත් ජනප්රිය ක්රීඩා සේවාදායකයන් බොහෝමයක් ලැබෙනු ඇත: ප්රතිප්රහාර වැඩ වර්ජනය, Minecraft, මලකඩ, සාප්, නැව. ශ්රේණිගත කිරීම හා සමාලෝචන වලට අනුව, ඔබට ප්රතිචාර දැක්වීමේ පරිපාලකයින් සමඟ හොඳ සේවාදායකයක් තෝරා ගත හැකිය. ක්රීඩාවෙන් පසු, සේවාදායකයට ඡන්දය දී සමාලෝචනයක් තබන්න අමතක නොකරන්න!

ක්රීඩා සේවාදායක අධීක්ෂණය කිරීම ඩික්ස්රික්ස්, සැබවින්ම දෘ hard තැළේ පැවැත්ම සමඟ සේවාදායකයක් තෝරා ගැනීමට ඔබට උදව් වනු ඇත. නිරන්තරයෙන් පිරී ඉතිරී යනු ලබන සහ නව ක්රීඩා නැවත පිරවීම ඔබට කම්මැලි වීමට ඉඩ නොදෙන සේවාදායකයන්හි විශාල සේවාදායක පදනමක් ඔබට කම්මැලි වීමට ඉඩ නොදෙයි.


ක්රීඩා සේවාදායක ප්රවර්ධනය

ඔබේ සූදු සේවාදායකයේ පරිශීලකයින්ගේ ගලායාමතුවක් ලබා ගැනීමට ඔබට අවශ්ය නම්, ඩික්ලික්ස් සේවාදායක නාමාවලිය වෙත එය එක් කර ගෙවුම් සේවා භාවිතා කරන්න.

ක්රීඩා සේවාදායකයන් මුදුනේ පළමු ස්ථාන මෙන්ම වර්ණ මුදා හැරීම ඔබට බොහෝ ක්රීඩා සේවාදායකයට ගෙන එනු ඇත.


SI
×
ඔබට වැරැද්දක් හමු විය
ඔබේ නිවැරදි විකල්පය ලබා දෙන්න
ඔබේ ඉල්ලීම පරිදි ඔබේ විද්යුත් තැපෑල
යවන්න
අවලංගු කිරීම