Menu

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene bepalingen


1.1. Deze gebruikersovereenkomst (hierna aangeduid als de overeenkomst) verwijst naar Dixrix.net -site, gelegen op http://dixrix.net.

1.2. Deze overeenkomst regelt de relatie tussen Het beheer van de site dixrix.net (hierna - de sitebeheer) en de gebruiker Dixrix.net (hierna aangeduid als gebruiker).

1.3. De Site Administration behoudt zich het recht voor op elke tijd om de clausules van deze overeenkomst zonder te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen Gebruikersmeldingen.

1.4. Doorgaan met het gebruik van de site door de gebruiker betekent Acceptatie van een overeenkomst en wijzigingen in deze Overeenkomst.

1.5. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor Verificatie van deze Overeenkomst voor wijzigingen in IT.


2. Definitie van termen


2.1. De onderstaande voorwaarden hebben het volgende voor de doeleinden van deze Overeenkomst. betekenis:

2.1.1. dixrix.net-internet-service gelegen op Domeinnaam Dixrix.net, werkt via het netwerk Internet en gerelateerde diensten.

2.1.2. Dixrix.net - Een site met informatie over het spel servers van populaire games en sorteren ze in overeenstemming met de rating, die Het wordt bepaald door de gebruikers zelf.

2.1.3. Dixrix.net Site Administration - Werknemers gemachtigd om de site te beheren en technische ondersteuning te bieden Dixrix.net -site -gebruikers.

2.1.4. De gebruiker van de site dixrix.net (hierna - de gebruiker) - Een persoon die via internet toegang heeft tot de site en de site gebruikt Om informatie over spelservers te verkrijgen.

2.1.5. Dixrix.net Site -inhoud (hierna - inhoud) - beschermde resultaten van intellectuele activiteit, volledige rechten waaraan behoren tot de auteurs van de inhoud en eigenaren van merken. Site -inhoud Het is een door de gebruiker gegenereerde conte (verschillende media-inhoud die Gemaakt door gebruikers).


3. Het onderwerp van de overeenkomst


3.1. Het onderwerp van deze Overeenkomst is de bepaling van de gebruiker Dixrix.net -service Volledige en gratis toegang tot de site opgenomen Informatie en diensten verstrekt.

3.1.1. De site biedt de gebruiker de volgende soorten services (Diensten):

● Toegang tot elektronische inhoud met het recht om te bekijken en met behulp van de openbare informatie die beschikbaar is op de zelf die op zichzelf is geplaatst Gebruikers;

● Toegang tot de zoek- en navigatietools;

● Toegang tot informatie over spelservers en informatie over aankoop van betaalde diensten op de site;

● Andere soorten services (services) geïmplementeerd op de pagina's Site.

3.1.2. Allemaal Bestaande (echt functionerende) stromingen (Services) Dixrix.net, evenals een van hun latere wijzigingen en verder extra Services (Services).

3.2. Toegang tot de site wordt gratis verstrekt.

3.3. Deze overeenkomst is een openbaar aanbod. Toegang krijgen tot de site, wordt de gebruiker geacht te worden gesloten Overeenkomst.


4. Rechten en verplichtingen van de partijen


4.1. De site -administratie heeft het recht:

4.1.1. Wijzig de regels voor het gebruik van de site, en wijzigen ook Inhoud van deze site. Veranderingen zijn van kracht vanaf het moment dat het nieuwe redacteuren van de overeenkomst op de site.

4.1.2. Beperk de toegang tot de site in geval van overtreding Gebruiker van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

4.1.3. Wijzig het bedrag van de betaling die wordt geheven voor het verstrekken van betaald Siteservices Dixrix.net. Wijzigen is niet van toepassing op Gebruikers met eerder gekochte services.

4.2. De gebruiker heeft het recht:

4.2.1. Gebruik alle beschikbare inhoud op de site en Informatie, evenals aanvullende betaalde diensten kopen, aangeboden op de site.

4.2.2. Stel eventuele vragen met betrekking tot verstrek Services voor de details van de details die in het gedeelte van de site "betaalde services" staan.

4.2.3. Gebruik de site exclusief voor doeleinden en bestelling, bepaald door de overeenkomst en niet bij wet verboden Oekraïne

4.3. De gebruiker van de site onderneemt:

4.3.1. Voldoen aan eigendoms- en niet -eigendomsrechten Auteurs van inhoud en andere auteursrechthouders bij het gebruik van de site.

4.3.2. Onderneem geen acties die mogen Het wordt beschouwd als het overtreden van de normale werking van de site.

4.3.3. Verdeel geen vertrouwelijk en de informatie beschermd door de wetgeving van Oekraïne over individuen of juridische entiteiten.

4.3.4. Vermijd alle acties hiervan wat kan De vertrouwelijkheid van door de wet beschermde informatie wordt geschonden.

4.3.5. Gebruik geen siteservices voor:

4.3.5. 1. Inhoud laden, wat illegaal is, schendt alle rechten van derden; Bevordert geweld, wreedheid, haat en (of) discriminatie op raciale, nationale, seksuele, religieuze, sociale tekenen; bevat valse informatie en (of) beledigingen in Het adres van specifieke personen, organisaties, autoriteiten.

4.3.5. 2. Onverschaffende aan het plegen van onwettige acties, en ook hulp aan personen wier acties zijn gericht op het overtreden van beperkingen en Verboden die in Oekraïne actief zijn.

4.3.5. 3. Schendingen van de rechten van minderjarigen en (of) Waardoor ze in welke vorm dan ook.

4.3.5. 4. Inbreuk op de rechten van minderheden.

4.3.5. 5. Presentaties van zichzelf voor een andere persoon of vertegenwoordiger van de organisatie en (of) gemeenschap zonder voldoende rechten, inclusief Nummer voor werknemers van de site Dixrix.net.

4.3.5. 6. De vorming van een negatieve houding ten opzichte van personen (niet) Het gebruik van bepaalde spelservers en/of veroordeling van dergelijke personen.

4.4. De gebruiker is verboden:

4.4.1. Gebruik alle apparaten, programma's, procedures, Algoritmen en methoden, automatische apparaten of gelijkwaardige handmatige processen voor toegang, acquisitie, kopiëren of volgen van de site -inhoud;

4.4.2. De juiste werking van de site overtreden;

4.4.3. Op welke manier dan ook om de navigatiestructuur van de site te omzeilen Om informatie, gegevens of materialen te verkrijgen of te verkrijgen op geen enkele manier die niet specifiek worden weergegeven door de diensten van deze site;

4.4.4. Ongeautoriseerde toegang tot de functies van de site, elke Andere systemen of netwerken gerelateerd aan deze site, evenals alle Diensten aangeboden op de site;

4.4.4. Het beveiligingssysteem of authenticatie schenden door Site of op een netwerk met betrekking tot de site.

4.4.5. Vervul de omgekeerde zoekopdracht, track of probeer het Volg alle informatie over een andere sitegebruiker.

4.4.6. Gebruik de site en de inhoud ervan voor elk doel, wettelijk verboden Oekraïneen ook om illegaal aan te wakkeren activiteiten of andere activiteiten die de rechten van de site of andere personen schenden.


5. Gebruik van de site dixrix.net


5.1. De inhoud van de site kan niet worden gekopieerd, gepubliceerd, gereproduceerd, op enigerlei wijze verzonden of gedistribueerd, en ook geplaatst in het wereldwijde netwerk "Internet" zonder de voorlopige schriftelijke toestemming van de sitebeheer, of auteur van inhoud.

5.2. Het onderhoud van de site wordt beschermd door auteursrechten, wetgeving Oekraïneover handelsmerken, evenals andere rechten die verband houden met intellectueel eigendom en wetgeving over oneerlijk wedstrijd.

5.3. Aankoop van betaalde diensten aangeboden op de site, Mogelijk vereist het maken van een gebruikersaccount.

5.4. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor Behoud van de vertrouwelijkheid van accountinformatie, inclusief wachtwoord, en Ook voor iedereen, zonder uitzondering, de activiteiten die namens de gebruiker worden uitgevoerd account.

5.5. De gebruiker moet onmiddellijk op de hoogte stellen Het beheer van de site over het ongeoorloofde gebruik van haar account of wachtwoord of enige andere schending van het beveiligingssysteem.

5.6. Deze overeenkomst breidt het effect uit tot Alle aanvullende bepalingen en voorwaarden voor het verwerven van betaalde diensten, verstrekt op de site.

5.7. Informatie die op de site is geplaatst, moet niet Geïntroduceerd als een wijziging in deze overeenkomst.

5.8. Informatie op de site moet worden geplaatst In overeenstemming met de regels die in deze Overeenkomst zijn gespecificeerd.

5.9. De sitebeheer heeft het recht op elk moment zonder Gebruikersmeldingen brengen wijzigingen aan in de lijst met betaalde services Aangeboden op de site en/of in prijzen die van toepassing zijn op dergelijke diensten.


6. Verantwoordelijkheid


6.1. Eventuele verliezen die de gebruiker kan oplopen in het geval van opzettelijke of zorgeloze schending van elke bepaling van deze overeenkomst, evenals Vanwege ongeautoriseerde toegang tot de communicatie van een andere gebruiker, Het sitebeheer is niet vergoed.

6.1.1 De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor Inhoud gemaakt en geplaatst op de site.

6.1.2 Elke vermelding van verdovende middelen of iets Andere psychotrope middelen in teksten op de site.

6.1.3 Elke vermelding van onderwerpen voor volwassenen is verboden (18+).

6.1.4 In geval van schending van een van de paragrafen 6.1.2 - 6.1.3, De gebruiker kan worden geblokkeerd door toegang tot de site en op de site geplaatst Inhoud wordt verwijderd.

6.2. De site -administratie is niet verantwoordelijk voor:

6.2.1. Vertragingen of storingen tijdens de operatie, voortkomend uit onoverkomelijke sterkte, evenals enig geval van storingen in Telecommunicatie, computer, elektrische en andere aangrenzende systemen.

6.2.2. Acties van transfers, banken, betalingssystemen en Voor vertragingen met betrekking tot hun werk.

6.2.3. Correct functioneren van de site, als De gebruiker heeft niet de nodige technische middelen voor het gebruik ervan, en draagt ​​ook geen verplichtingen om gebruikers daarvan te bieden middelen.


7. Schending van de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst


7.1. De site -administratie heeft het recht om alle geassembleerde over de gebruiker hiervan bekend te maken Site -informatie, als openbaarmaking nodig is in verband met het onderzoek of een klacht tegen illegaal gebruik van de site of om vast te stellen (Identificatie) van een gebruiker die kan overtreden of kan ingrijpen in de rechten Sitebeheer of op de rechten van andere gebruikers van de site.

7.2. De site -administratie heeft het recht om iets bekend te maken Informatie over de gebruiker die de nodige voor uitvoering zal beschouwen de bepalingen van de huidige wetgeving Oekraïneof rechtbankbeslissingen, zorgen Vervulling van de voorwaarden van deze Overeenkomst, bescherming van rechten of veiligheid Gebruikers.

7.3. De site -administratie heeft het recht om informatie over te geven Gebruiker als de huidige wetgeving OekraïneHet vereist zo'n opening.

7.4. De site -administratie heeft het recht zonder voorlopig Gebruikersmeldingen stoppen en (of) de toegang tot de site blokkeren als De gebruiker heeft deze overeenkomst geschonden of in andere documenten opgenomen de voorwaarden voor het gebruik van de site, evenals in het geval van de beëindiging van de site of De reden voor het technische probleem of probleem.

7.5. De site -administratie is niet verantwoordelijk voor Gebruikers- of derden voor beëindiging van de toegang tot de site in de zaak overtreding door de gebruiker van een bepaling van deze Overeenkomst of andere een document met de voorwaarden voor het gebruik van de site.


8. Return of fondsen

8.1 De gebruiker kan zijn geld retourneren - als de gekochte VIP -ballen om eventuele technische redenen 3 dagen niet aan de gebruikersserver zijn toegevoegd.

8.2 De gebruiker kan een verzoek om terugbetaling naar info@dixrix.net te sturen. Erin wijzen: een link naar de monitoringpagina of het serveradres (IP: poort).

8.3 Binnen 2 werkdagen zullen we uw beroep controleren.

8.4 Als onze fout het geld terugstuurt naar de door de gebruiker opgegeven gegevens.


9. Resolutie van geschillen


9.1. In het geval van onenigheid of geschillen tussen de partijen Deze overeenkomst is een voorwaarde voordat u zich aanmeldt bij de rechtbank Een claim (een schriftelijk voorstel voor vrijwillige regeling spore).

9.2. De ontvanger van de claim binnen 30 kalenderdagen met Dag van zijn ontvangst, waarschuwt de aanvrager bij het schrijven van een klacht over de resultaten Overweging van de claim.

9.3. Als het onmogelijk is om het geschil vrijwillig op te lossen Elk van de partijen heeft het recht om bij de rechtbank een aanvraag in te dienen voor de bescherming van hun rechten, die verleend aan hen door de toepasselijke wetgeving Oekraïne


10. Aanvullende voorwaarden


10.1. Het sitebeheer accepteert geen tegenvoringen van de gebruiker Met betrekking tot wijzigingen in deze gebruikersovereenkomst.

10.2. De site -administratie heeft het recht zonder voorlopig Gebruikersmeldingen om deze overeenkomst te wijzigen.


×
Je hebt een fout gevonden
Bied uw juiste optie aan
Geef op uw verzoek uw e-mail aan
Versturen
Annulering
Stop war in Ukraine