Menu

Syarat Penggunaan

1. Peruntukan Umum


1.1. Perjanjian pengguna ini (selepas ini dirujuk sebagai perjanjian) merujuk kepada Dixrix.net Site, terletak di http://dixrix.net.

1.2. Perjanjian ini mengawal hubungan antara Pentadbiran tapak Dixrix.net (selepas ini - Pentadbiran Tapak) dan pengguna Dixrix.net (selepas ini dirujuk sebagai pengguna).

1.3. Pentadbiran Tapak berhak kepada mana -mana masa untuk menukar, menambah atau memadam klausa perjanjian ini tanpa Pemberitahuan Pengguna.

1.4. Meneruskan penggunaan tapak oleh pengguna bermaksud Penerimaan perjanjian dan pindaan yang dibuat dalam Perjanjian ini.

1.5. Pengguna bertanggungjawab secara peribadi Pengesahan Perjanjian ini untuk perubahan di dalamnya.


2. Definisi Syarat


2.1. Istilah yang disenaraikan di bawah mempunyai perkara berikut untuk tujuan Perjanjian ini. Makna:

2.1.1. Perkhidmatan dixrix.net-internet terletak di Nama Domain Dixrix.net, beroperasi melalui rangkaian Internet dan perkhidmatan yang berkaitan.

2.1.2. Dixrix.net - Laman web yang mengandungi maklumat mengenai permainan pelayan permainan popular dan menyusunnya mengikut penarafan, yang Ia ditentukan oleh pengguna sendiri.

2.1.3. Pentadbiran Tapak Dixrix.net - Pekerja diberi kuasa untuk menguruskan laman web ini dan memberikan sokongan teknikal Pengguna tapak Dixrix.net.

2.1.4. Pengguna laman web dixrix.net (selepas ini - pengguna) - Seseorang yang mempunyai akses ke laman web ini melalui Internet dan menggunakan laman web ini Untuk mendapatkan maklumat mengenai pelayan permainan.

2.1.5. Kandungan Laman Dixrix.net (selepas ini - Kandungan) - Keputusan yang dilindungi dari aktiviti intelektual, hak penuh yang mana tergolong dalam penulis kandungan dan pemilik jenama. Kandungan tapak Ia adalah conte yang dihasilkan oleh pengguna (pelbagai kandungan media yang Dicipta oleh pengguna).


3. Subjek perjanjian


3.1. Subjek perjanjian ini adalah penyediaan pengguna Perkhidmatan Dixrix.net penuh dan akses percuma ke laman web yang terkandung maklumat dan perkhidmatan yang disediakan.

3.1.1. Laman ini menyediakan pengguna dengan jenis perkhidmatan berikut (Perkhidmatan):

● Akses ke kandungan elektronik dengan hak untuk melihat dan Menggunakan maklumat awam yang terdapat di laman web yang disiarkan sendiri Pengguna;

● Akses kepada alat carian dan navigasi;

● Akses kepada maklumat mengenai pelayan permainan dan maklumat mengenai pembelian perkhidmatan berbayar di laman web ini;

● Jenis perkhidmatan lain (perkhidmatan) yang dilaksanakan di halaman Tapak.

3.1.2. Semua arus sedia ada (benar -benar berfungsi) (perkhidmatan) dixrix.net, serta mana -mana pengubahsuaian berikutnya dan tambahan selanjutnya Perkhidmatan (Perkhidmatan).

3.2. Akses ke laman web ini disediakan secara percuma.

3.3. Perjanjian ini adalah tawaran awam. Mendapatkan akses ke laman web ini, pengguna dianggap disertai Perjanjian.


4. Hak dan kewajipan pihak


4.1. Pentadbiran laman web mempunyai hak:

4.1.1. Tukar peraturan untuk menggunakan laman web ini, dan juga berubah Kandungan laman web ini. Perubahan berkuatkuasa dari saat yang baru editor perjanjian di Laman ini.

4.1.2. Hadkan akses ke laman web sekiranya pelanggaran Pengguna terma Perjanjian ini.

4.1.3. Tukar jumlah pembayaran yang dikenakan untuk penyediaan berbayar Perkhidmatan Tapak Dixrix.net. Perubahan nilai tidak akan dikenakan ke Pengguna dengan perkhidmatan yang dibeli sebelum ini.

4.2. Pengguna mempunyai hak:

4.2.1. Gunakan semua kandungan yang terdapat di laman web ini dan maklumat, serta membeli sebarang perkhidmatan berbayar tambahan, ditawarkan di laman web ini.

4.2.2. Tanya sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan yang disediakan Perkhidmatan untuk butir -butir butiran yang ada di bahagian "Perkhidmatan Berbayar" Laman.

4.2.3. Gunakan laman web ini secara eksklusif untuk tujuan dan ketenteraman, yang ditetapkan oleh perjanjian dan tidak dilarang oleh undang -undang Ukraine

4.3. Pengguna laman web ini menjalankan:

4.3.1. Mematuhi hak harta dan bukan property Penulis kandungan dan pemegang hak cipta lain apabila menggunakan laman web ini.

4.3.2. Jangan mengambil tindakan yang mungkin Ia dianggap melanggar operasi biasa tapak.

4.3.3. Jangan mengedarkan sulit dan maklumat yang dilindungi oleh undang -undang Ukraine mengenai individu atau entiti undang -undang.

4.3.4. Elakkan tindakan yang dapat dihasilkan olehnya Kerahsiaan maklumat yang dilindungi oleh undang -undang dilanggar.

4.3.5. Jangan gunakan perkhidmatan tapak untuk:

4.3.5. 1. Memuatkan kandungan, yang menyalahi undang -undang, melanggar mana -mana hak pihak ketiga; Menggalakkan keganasan, kekejaman, kebencian dan (atau) diskriminasi mengenai perkauman, kebangsaan, seksual, agama, tanda sosial; mengandungi maklumat palsu dan (atau) penghinaan di Alamat orang tertentu, organisasi, pihak berkuasa.

4.3.5. 2. Tidak bertanggungjawab terhadap melakukan tindakan yang menyalahi undang -undang, dan juga bantuan kepada orang yang tindakannya bertujuan melanggar sekatan dan Larangan beroperasi di Ukraine.

4.3.5. 3. Pelanggaran hak -hak anak -anak di bawah umur dan (atau) Menyebabkan mereka dalam apa jua bentuk.

4.3.5. 4. Pelanggaran hak minoriti.

4.3.5. 5. Pembentangan dirinya untuk orang lain atau wakil organisasi dan (atau) komuniti tanpa hak yang mencukupi, termasuk Nombor untuk pekerja tapak dixrix.net.

4.3.5. 6. Pembentukan sikap negatif terhadap orang (tidak) Menggunakan pelayan permainan tertentu dan/atau kutukan orang tersebut.

4.4. Pengguna dilarang:

4.4.1. Gunakan sebarang peranti, program, prosedur, Algoritma dan kaedah, peranti automatik atau proses manual yang setara untuk akses, pengambilalihan, menyalin atau mengesan kandungan tapak;

4.4.2. Melanggar fungsi tapak yang betul;

4.4.3. Dengan cara apa pun untuk memintas struktur navigasi laman web ini Untuk mendapatkan atau cuba mendapatkan maklumat, data atau bahan dengan apa -apa cara yang tidak diwakili secara khusus oleh perkhidmatan laman web ini;

4.4.4. Akses yang tidak dibenarkan ke fungsi tapak, ada sistem atau rangkaian lain yang berkaitan dengan laman web ini, dan juga perkhidmatan yang ditawarkan di laman web ini;

4.4.4. Melanggar sistem keselamatan atau pengesahan oleh Tapak atau di mana -mana rangkaian yang berkaitan dengan Laman ini.

4.4.5. Memenuhi carian terbalik, menjejaki atau mencuba Menjejaki sebarang maklumat mengenai mana -mana pengguna laman web lain.

4.4.6. Gunakan laman web dan kandungannya untuk tujuan apa pun, dilarang oleh undang -undang Ukrainedan juga untuk menghasut apa -apa haram aktiviti atau aktiviti lain yang melanggar hak tapak atau orang lain.


5. Menggunakan tapak dixrix.net


5.1. Kandungan laman web ini tidak dapat disalin, diterbitkan, diterbitkan semula, dihantar atau diedarkan dalam apa cara sekalipun, dan juga disiarkan di rangkaian global "Internet" tanpa persetujuan bertulis awal pentadbiran laman web, atau pengarang kandungan.

5.2. Penyelenggaraan tapak dilindungi oleh hak cipta, undang -undang Ukrainemengenai tanda dagangan, serta hak lain yang berkaitan dengan harta intelektual, dan undang -undang mengenai tidak adil persaingan.

5.3. Pembelian perkhidmatan berbayar yang ditawarkan di laman web ini, mungkin memerlukan membuat akaun pengguna.

5.4. Pengguna bertanggungjawab secara peribadi Pemeliharaan kerahsiaan maklumat akaun, termasuk kata laluan, dan Juga, untuk semua, tanpa pengecualian, aktiviti yang dijalankan bagi pihak pengguna akaun.

5.5. Pengguna mesti segera memberitahu Pentadbiran laman web mengenai penggunaan akaunnya yang tidak dibenarkan atau kata laluan atau pelanggaran sistem keselamatan yang lain.

5.6. Perjanjian ini memberi kesan kepada Semua peruntukan dan syarat tambahan untuk pengambilalihan perkhidmatan berbayar, disediakan di laman web ini.

5.7. Maklumat yang disiarkan di laman web ini tidak seharusnya Diperkenalkan sebagai perubahan dalam perjanjian ini.

5.8. Maklumat yang disiarkan di laman web ini hendaklah disiarkan Selaras dengan peraturan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.

5.9. Pentadbiran laman web mempunyai hak pada bila -bila masa tanpa Pemberitahuan pengguna membuat perubahan pada senarai perkhidmatan berbayar ditawarkan di Laman dan/atau harga yang terpakai kepada perkhidmatan tersebut.


6. Tanggungjawab


6.1. Sebarang kerugian yang dapat ditanggung pengguna dalam hal yang disengajakan atau pelanggaran cuai terhadap sebarang peruntukan perjanjian ini, dan juga Kerana akses yang tidak dibenarkan kepada komunikasi pengguna lain, Pentadbiran tapak tidak dibayar balik.

6.1.1 Pengguna bertanggungjawab secara peribadi Kandungan yang dibuat dan diposkan di laman web ini.

6.1.2 Sebarang sebutan narkotik atau mana -mana cara psikotropik lain dalam teks di laman web ini.

6.1.3 Sebarang sebutan topik untuk orang dewasa dilarang (18+).

6.1.4 Sekiranya melanggar mana -mana perenggan 6.1.2 - 6.1.3, Pengguna boleh disekat oleh akses ke laman web ini, dan diposkan di laman web tersebut Kandungan akan dipadamkan.

6.2. Pentadbiran Tapak tidak bertanggungjawab untuk:

6.2.1. Kelewatan atau kerosakan semasa operasi, yang timbul daripada kekuatan yang tidak dapat diatasi, serta mana -mana kes kerosakan dalam Telekomunikasi, komputer, sistem elektrik dan lain -lain bersebelahan.

6.2.2. Tindakan pemindahan, bank, sistem pembayaran dan Untuk kelewatan yang berkaitan dengan kerja mereka.

6.2.3. Fungsi tapak yang betul, jika Pengguna tidak mempunyai cara teknikal yang diperlukan untuk kegunaannya, dan Juga tidak menanggung sebarang kewajipan untuk menyediakan pengguna dengan itu bermaksud.


7. Melanggar Syarat Perjanjian Pengguna


7.1. Pentadbiran Tapak mempunyai hak untuk mendedahkan mana -mana yang dipasang mengenai pengguna ini Maklumat tapak, jika pendedahan diperlukan berkaitan dengan siasatan atau aduan terhadap penggunaan tapak haram atau untuk menubuhkan (pengenalan) pengguna yang boleh melanggar atau campur tangan dalam hak Pentadbiran tapak atau hak pengguna lain laman web ini.

7.2. Pentadbiran Tapak mempunyai hak untuk mendedahkan apa -apa maklumat mengenai pengguna yang akan mempertimbangkan yang diperlukan untuk pelaksanaan peruntukan undang -undang semasa Ukraineatau keputusan mahkamah, memastikan pemenuhan terma perjanjian ini, perlindungan hak atau keselamatan Pengguna.

7.3. Pentadbiran Tapak berhak untuk mendedahkan maklumat mengenai Pengguna jika undang -undang semasa UkraineIa memerlukan pembukaan sedemikian.

7.4. Pentadbiran laman web mempunyai hak tanpa awal Pemberitahuan pengguna berhenti dan (atau) menyekat akses ke laman web jika Pengguna melanggar perjanjian ini atau terkandung dalam dokumen lain syarat untuk menggunakan laman web ini, serta dalam hal penamatan tapak atau Sebab masalah atau masalah teknikal.

7.5. Pentadbiran laman web tidak bertanggungjawab Pengguna atau pihak ketiga untuk penamatan akses ke laman web dalam kes itu pelanggaran oleh pengguna mana -mana peruntukan perjanjian ini atau yang lain Dokumen yang mengandungi syarat untuk menggunakan Laman ini.


8. Pulangan Dana

8.1 Pengguna boleh mengembalikan wangnya - jika selama 3 hari, atas sebarang sebab teknikal, bola VIP yang dibeli tidak ditambah ke pelayan pengguna.

8.2 Pengguna boleh menghantar permintaan untuk bayaran balik ke info@dixrix.net. Menunjuk di dalamnya: Pautan ke halaman pemantauan atau alamat pelayan (IP: port).

8.3 Dalam masa 2 hari bekerja kami akan memeriksa rayuan anda.

8.4 Jika ralat kami, kami akan mengembalikan wang kepada butiran yang ditentukan oleh pengguna.


9. Resolusi pertikaian


9.1. Sekiranya berlaku perselisihan atau pertikaian antara pihak -pihak Perjanjian ini adalah prasyarat sebelum memohon ke mahkamah tuntutan (cadangan bertulis untuk penyelesaian sukarela spora).

9.2. Penerima tuntutan dalam masa 30 hari kalendar dengan hari penerimaannya, memberitahu pemohon secara bertulis aduan mengenai hasilnya Pertimbangan tuntutan tersebut.

9.3. Sekiranya mustahil untuk menyelesaikan pertikaian secara sukarela mana -mana pihak mempunyai hak untuk memohon kepada mahkamah untuk melindungi hak mereka, yang diberikan kepada mereka oleh undang -undang yang berkenaan Ukraine


10. Syarat Tambahan


10.1. Pentadbiran Tapak tidak menerima tuntutan balas dari pengguna Mengenai pindaan kepada Perjanjian Pengguna ini.

10.2. Pentadbiran laman web mempunyai hak tanpa awal Pemberitahuan pengguna untuk meminda Perjanjian ini.


×
Anda menemui kesilapan
Tawarkan pilihan anda
Nyatakan atas permintaan anda e-mel anda
Hantar
Pembatalan
Stop war in Ukraine