ເມນູ

ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້

1. ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ


1.1. ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ໃຊ້ນີ້ (ຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າເປັນຂໍ້ຕົກລົງ) ຫມາຍເຖິງ Dixrix.net Site, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ http://dixrix.net.

1.2. ສັນຍາສະບັບນີ້ຄວບຄຸມຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ການບໍລິຫານຂອງເວັບໄຊທ໌ Dixrix.net (ຕໍ່ໄປນີ້ - ການບໍລິຫານເວັບໄຊ) ແລະຜູ້ໃຊ້ Dixrix.net (ທີ່ອ້າງອີງເຖິງຜູ້ໃຊ້).

1.3. ການບໍລິຫານເວັບໄຊທ໌ສະຫງວນລິຂະສິດໃຫ້ກັບ ເວລາທີ່ຈະປ່ຽນແປງ, ເພີ່ມຫຼືລຶບຂໍ້ຄວາມຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ໂດຍບໍ່ມີ ແຈ້ງການຂອງຜູ້ໃຊ້.

1.4. ສືບຕໍ່ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງແລະການດັດແກ້ທີ່ເຮັດໃນສັນຍາສະບັບນີ້.

1.5. ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນຕົວ ການຢັ້ງຢືນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ສໍາລັບການປ່ຽນແປງຂອງມັນ.


2. ຄໍານິຍາມຂອງຂໍ້ກໍານົດ


2.1. ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ມີສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້. ຫມາຍຄວາມວ່າ:

2.1.1. dixrix.net-Internet Service ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຊື່ໂດເມນ dixrix.net, ປະຕິບັດງານຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ບໍລິການອິນເຕີເນັດແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

2.1.2. Dixrix.net - ສະຖານທີ່ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເກມ ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງເກມທີ່ນິຍົມແລະຈັດຮຽງພວກມັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການໃຫ້ຄະແນນ, ເຊິ່ງ ມັນຖືກກໍານົດໂດຍຜູ້ໃຊ້ເອງ.

2.1.3. Dixrix.net ການບໍລິຫານເວັບໄຊ - ພະນັກງານ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດການເວັບໄຊທ໌້ແລະສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານເຕັກນິກ ຜູ້ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ Dixrix.net.

2.1.4. ຜູ້ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ Dixrix.net (ທີ່ນີ້ - ຜູ້ໃຊ້) - ບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ຜ່ານອິນເຕີເນັດແລະໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງເກມ.

2.1.5. ເນື້ອໃນຂອງເວັບໄຊທ໌ Dixrix.net (ຕໍ່ໄປນີ້ - ເນື້ອຫາ) - ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຂອງກິດຈະກໍາທາງປັນຍາ, ສິດທິຂອງສິດ ຂຶ້ນກັບຜູ້ຂຽນກ່ຽວກັບເນື້ອຫາແລະເຈົ້າຂອງຍີ່ຫໍ້. ເນື້ອໃນຂອງເວັບໄຊ ມັນແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບອະນຸຍາດໂດຍຜູ້ໃຊ້ (ສື່ມວນຊົນຕ່າງໆທີ່ ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້).


3. ຫົວຂໍ້ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ


3.1. ຫົວຂໍ້ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ແມ່ນການສະຫນອງຂອງຜູ້ໃຊ້ Dixrix.net ບໍລິການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເວັບໄຊທ໌້ທີ່ມີຢູ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການບໍລິການສະຫນອງໃຫ້.

3.1.1. ເວັບໄຊທ໌້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ກັບປະເພດການບໍລິການຕໍ່ໄປນີ້ (ການບໍລິການ):

access ການເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາທາງອີເລັກໂທຣນິກກັບສິດທິໃນການເບິ່ງແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງສາທາລະນະທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທີ່ປະກາດໂດຍຕົວເອງ ຜູ້ໃຊ້;

●ການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາແລະນໍາທາງ;

access ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງເກມແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຊື້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌້;

●ບໍລິການປະເພດອື່ນໆ (ບໍລິການ) ປະຕິບັດໃນຫນ້າຕ່າງໆ ເວັບໄຊທ໌້.

3.1.2. ທັງຫມົດ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດ) (ການບໍລິການ) Dixrix.net, ພ້ອມທັງການດັດແປງຕໍ່ໆໄປຂອງພວກເຂົາແລະເພີ່ມເຕີມເພີ່ມເຕີມ ການບໍລິການ (ການບໍລິການ).

3.2. ການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌້ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ຟຣີ.

3.3. ສັນຍາສະບັບນີ້ແມ່ນການສະເຫນີສາທາລະນະ. ການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌້, ຜູ້ໃຊ້ຖືວ່າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງ.


4. ສິດແລະພັນທະຂອງພາກສ່ວນ


4.1. ການບໍລິຫານເວັບໄຊທ໌້ມີສິດ:

4.1.1. ປ່ຽນກົດລະບຽບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້, ແລະຍັງປ່ຽນແປງ ເນື້ອໃນຂອງເວບໄຊທ໌ນີ້. ການປ່ຽນແປງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ເວລາໃຫມ່ ບັນນາທິການຂອງຂໍ້ຕົກລົງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌້.

4.1.2. ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌້ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະເມີດ ຜູ້ໃຊ້ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.

4.1.3. ປ່ຽນຈໍານວນເງິນຂອງການຈ່າຍເງິນສໍາລັບການສະຫນອງການຈ່າຍ ບໍລິການເວັບໄຊ Dixrix.net. ມູນຄ່າການປ່ຽນແປງຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບ ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີການບໍລິການທີ່ຊື້ມາກ່ອນ.

4.2. ຜູ້ໃຊ້ມີສິດ:

4.2.1. ໃຊ້ເນື້ອຫາທັງຫມົດທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌້ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພ້ອມທັງຊື້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເພີ່ມເຕີມ, ສະເຫນີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌້.

4.2.2. ຖາມຄໍາຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ ການບໍລິການສໍາລັບລາຍລະອຽດຂອງລາຍລະອຽດທີ່ຢູ່ໃນສ່ວນຂອງເວັບໄຊ "ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ".

4.2.3. ໃຊ້ເວບໄຊທ໌ສະເພາະສໍາລັບຈຸດປະສົງແລະຄໍາສັ່ງ, ໄດ້ກໍານົດໂດຍຂໍ້ຕົກລົງແລະບໍ່ໄດ້ຫ້າມໂດຍກົດຫມາຍ ຢູເຄຣນ

4.3. ຜູ້ໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌ທີ່ດໍາເນີນງານ:

4.3.1. ປະຕິບັດຕາມຊັບສິນແລະການບໍ່ແມ່ນການອະນຸຍາດສິດທິ ຜູ້ຂຽນເນື້ອຫາແລະຜູ້ຖືລິຂະສິດອື່ນໆໃນເວລາທີ່ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້.

4.3.2. ຢ່າປະຕິບັດການກະທໍາທີ່ອາດຈະ ຖືວ່າເປັນການລະເມີດການດໍາເນີນງານປົກກະຕິຂອງສະຖານທີ່.

4.3.3. ຢ່າແຈກຢາຍຄວາມລັບໃດໆ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດຫມາຍຂອງຢູເຄລນກ່ຽວກັບບຸກຄົນຫຼືນິຕິບຸກຄົນ.

4.3.4. ຫລີກລ້ຽງການກະທໍາໃດໆທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດຫມາຍຖືກລະເມີດ.

4.3.5. ຢ່າໃຊ້ບໍລິການເວັບໄຊສໍາລັບ:

4.3.5. 1. ເນື້ອຫາກໍາລັງໂຫລດ, ເຊິ່ງຜິດກົດຫມາຍ, ລະເມີດສິດທິຂອງບຸກຄົນທີສາມ; ສົ່ງເສີມຄວາມຮຸນແຮງ, ຄວາມໂຫດຮ້າຍ, ຄວາມກຽດຊັງ ແລະ (ຫຼື) ການຈໍາແນກກ່ຽວກັບເຊື້ອຊາດ, ແຫ່ງຊາດ, ທາງເພດ, ທາງສາສະຫນາ, ອາການທາງສັງຄົມ; ມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະ (ຫຼື) ໃສ່ໃນ ທີ່ຢູ່ຂອງບຸກຄົນສະເພາະ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່.

4.3.5. 2. Unsuitions ກັບຄະນະກໍາມະການການກະທໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ແລະ ພ້ອມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄົນທີ່ມີການກະທໍາທີ່ກໍາລັງແນໃສ່ລະເມີດຂໍ້ຈໍາກັດແລະ ຂໍ້ຫ້າມທີ່ດໍາເນີນງານໃນຢູເຄຣນ.

4.3.5. 3. ການລະເມີດສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍແລະ (ຫຼື) ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນທຸກຮູບແບບ.

4.3.5. 4. ການລະເມີດສິດທິສ່ວນນ້ອຍ.

4.3.5. 5. ການນໍາສະເຫນີຂອງຕົນເອງສໍາລັບບຸກຄົນອື່ນຫຼື ຕົວແທນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງແລະ (ຫຼື) ຊຸມຊົນໂດຍບໍ່ມີສິດພຽງພໍ, ລວມທັງ ຈໍານວນສໍາລັບພະນັກງານຂອງເວັບໄຊທ໌ Dixrix.net.

4.3.5. 6. ການສ້າງຕັ້ງຂອງທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ບຸກຄົນ (ບໍ່ແມ່ນ) ການນໍາໃຊ້ເກມ Servers ເກມບາງຢ່າງແລະ / ຫຼືການກ່າວໂທດຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ.

4.4. ຜູ້ໃຊ້ຖືກຫ້າມ:

4.4.1. ໃຊ້ອຸປະກອນໃດຫນຶ່ງ, ໂປແກຼມ, ຂັ້ນຕອນ, ສູດການຄິດໄລ່ແລະວິທີການ, ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດຫຼືຂະບວນການຄູ່ມືທຽບເທົ່າທຽບເທົ່າ ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງ, ການໄດ້ມາ, ການສໍາເນົາຫຼືຕິດຕາມເນື້ອຫາຂອງເວບໄຊທ໌;

4.4.2. ລະເມີດການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມຂອງເວັບໄຊທ໌້;

4.4.3. ໃນວິທີການໃດຫນຶ່ງທີ່ຈະຂ້າມຜ່ານໂຄງສ້າງການນໍາທາງຂອງສະຖານທີ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຫຼືຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ, ຂໍ້ມູນຫຼືວັດສະດຸ ໂດຍວິທີໃດກໍ່ຕາມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະເພາະໂດຍການບໍລິການຂອງເວບໄຊທ໌ນີ້;

4.4.4. ການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າໃນຫນ້າທີ່ຂອງເວັບໄຊທ໌້, ໃດໆ ລະບົບອື່ນໆຫຼືເຄືອຂ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວບໄຊທ໌ນີ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ການບໍລິການທີ່ສະເຫນີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌້;

4.4.4. ລະເມີດລະບົບຄວາມປອດໄພຫຼືການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍ ເວັບໄຊຫຼືໃນເຄືອຂ່າຍໃດກໍ່ຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊທ໌້.

4.4.5. ປະຕິບັດການຄົ້ນຫາແບບກົງກັນຂ້າມ, ຕິດຕາມຫຼືພະຍາຍາມ ຕິດຕາມຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ອື່ນ.

4.4.6 .6. ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້ແລະເນື້ອໃນຂອງມັນເພື່ອຈຸດປະສົງໃດຫນຶ່ງ, ໂດຍກົດຫມາຍ ຢູເຄຣນແລະຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຜິດກົດຫມາຍ ກິດຈະກໍາຫຼືກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ລະເມີດສິດທິຂອງສະຖານທີ່ຫຼືບຸກຄົນອື່ນໆ.


5. ການໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ Dixrix.net


5.1. ເນື້ອໃນຂອງເວັບໄຊທ໌້ບໍ່ສາມາດຖືກຄັດລອກ, ຈັດພີມມາ, ການຜະລິດຄືນໃຫມ່, ຕິດຕໍ່ຫຼືແຈກຢາຍໃນທາງໃດກໍ່ຕາມ, ແລະລົງໃນເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກ "ອິນເຕີເນັດ" ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການບໍລິຫານເວັບໄຊ, ຫຼື ຜູ້ຂຽນຂອງເນື້ອຫາ.

5.2. ການຮັກສາເວັບໄຊທ໌້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍລິຂະສິດ, ນິຕິບັນຍັດ ຢູເຄຣນກ່ຽວກັບເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ, ພ້ອມທັງສິດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ແລະນິຕິກໍາທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທໍາ ການແຂ່ງຂັນ.

5.3. ການຊື້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງທີ່ສະເຫນີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌້, ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້.

5.4. ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນຕົວ ປົກປັກຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນບັນຊີ, ລວມທັງລະຫັດຜ່ານ, ແລະ ນອກຈາກນີ້, ສໍາລັບທຸກຄົນ, ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ກິດຈະກໍາທີ່ດໍາເນີນໃນນາມຂອງຜູ້ໃຊ້ ບັນຊີ.

5.5. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງແຈ້ງເຕືອນທັນທີ ການບໍລິຫານສະຖານທີ່ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ບັນຊີຂອງມັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ລະຫັດຜ່ານຫຼືການລະເມີດລະບົບຄວາມປອດໄພອື່ນໆ.

5.6. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຂະຫຍາຍຜົນຂອງມັນໃຫ້ ທຸກໆຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການໄດ້ມາຂອງການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌້.

5.7. ຂໍ້ມູນທີ່ລົງໃນສະຖານທີ່ບໍ່ຄວນ ແນະນໍາເປັນການປ່ຽນແປງໃນສັນຍາສະບັບນີ້.

5.8. ຂໍ້ມູນທີ່ລົງໃນສະຖານທີ່ຄວນປະກາດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສະບັບນີ້.

5.9. ການບໍລິຫານເວັບໄຊມີສິດໃນທຸກເວລາໂດຍບໍ່ມີການ ແຈ້ງການຂອງຜູ້ໃຊ້ເຮັດການປ່ຽນແປງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງການບໍລິການທີ່ຈ່າຍ ສະເຫນີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌້ແລະ / ຫຼືໃນລາຄາທີ່ໃຊ້ກັບການບໍລິການດັ່ງກ່າວ.


6. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ


6.1. ການສູນເສຍໃດໆທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເກີດຂື້ນໃນກໍລະນີທີ່ມີເຈດຕະນາຫຼື ການລະເມີດຄວາມລະມັດລະວັງຂອງການສະຫນອງຂໍ້ກໍານົດນີ້, ເຊັ່ນດຽວກັນ ເນື່ອງຈາກການເຂົ້າເຖິງການເຂົ້າເຖິງການສື່ສານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນ, ການບໍລິຫານເວັບໄຊທ໌້ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ.

6.1.1 ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນຕົວ ເນື້ອຫາທີ່ສ້າງຂື້ນແລະລົງໃນເວັບໄຊທ໌້.

6.1.2 ການກ່າວເຖິງໃດໆຂອງການກ່າວຫາຫຼືໃດໆ psychotropic ອື່ນໆຫມາຍຄວາມວ່າໃນບົດເລື່ອງຕ່າງໆຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌້.

6.1.3 ການກ່າວເຖິງໃດໆຂອງຫົວຂໍ້ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຖືກຫ້າມ (18+).

6.1.4 ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະເມີດຕໍ່ວັກໃດ 6.1.2 - 6.1.3, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຖືກບລັອກໂດຍການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌້, ແລະລົງໃນເວັບໄຊທ໌້ ເນື້ອຫາຈະຖືກລຶບອອກ.

6.2. ການບໍລິຫານເວັບໄຊທ໌ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່:

6.2.1. ການຊັກຊ້າຫຼືການຜິດປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ເກີດຂື້ນຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້, ພ້ອມທັງກໍລະນີຂອງການຜິດປົກກະຕິໃນ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຄອມພິວເຕີ, systems ແລະລະບົບທີ່ຢູ່ຕິດກັນອື່ນໆ.

6.2.2. ການກະທໍາຂອງການໂອນຍ້າຍ, ທະນາຄານ, ລະບົບການຊໍາລະເງິນແລະ ສໍາລັບການຊັກຊ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງພວກເຂົາ.

6.2.3. ການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມຂອງເວັບໄຊທ໌້, ຖ້າ ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ມີວິທີທາງວິທີການທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້, ແລະ ນອກຈາກນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບພັນທະໃນການສະຫນອງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ກັບສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຫມາຍຄວາມວ່າ.


7. ການລະເມີດເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ໃຊ້


7.1. ການບໍລິຫານເວັບໄຊທ໌້ມີສິດທີ່ຈະເປີດເຜີຍປະກອບກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງສິ່ງນີ້ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວັບໄຊ, ຖ້າການເປີດເຜີຍແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການພົວພັນກັບການສືບສວນຫຼື ຄໍາຮ້ອງທຸກຕໍ່ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼືການສ້າງຕັ້ງ (ການກໍານົດ) ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ສາມາດລະເມີດຫຼືແຊກແຊງໃນສິດທິ ການບໍລິຫານສະຖານທີ່ຫຼືໃຫ້ແກ່ສິດທິຂອງຜູ້ໃຊ້ອື່ນຂອງເວັບໄຊທ໌້.

7.2. ການບໍລິຫານເວັບໄຊທ໌້ມີສິດທີ່ຈະເປີດເຜີຍໃດໆ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການປະຕິບັດ ຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍໃນປະຈຸບັນ ຢູເຄຣນຫຼືການຕັດສິນໃຈສານ, ຮັບປະກັນ ການປະຕິບັດເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້, ການປົກປ້ອງສິດທິຫຼືຄວາມປອດໄພ ຜູ້ໃຊ້.

7.3. ການບໍລິຫານເວັບໄຊທ໌້ມີສິດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຜູ້ໃຊ້ຖ້າກົດຫມາຍໃນປະຈຸບັນ ຢູເຄຣນມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດດັ່ງກ່າວ.

7.4. ການບໍລິຫານເວັບໄຊທ໌້ມີສິດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເບື້ອງຕົ້ນ ການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ຢຸດແລະ (ຫຼື) ສະກັດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌້ຖ້າ ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ລະເມີດສັນຍາສະບັບນີ້ຫຼືບັນຈຸຢູ່ໃນເອກະສານອື່ນໆ ເງື່ອນໄຂໃນການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງໃນກໍລະນີຂອງການສິ້ນສຸດຂອງສະຖານທີ່ຫຼື ເຫດຜົນສໍາລັບບັນຫາດ້ານວິຊາການຫຼືບັນຫາ.

7.5. ການບໍລິຫານເວັບໄຊທ໌ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ຜູ້ໃຊ້ຫລືພາກສ່ວນທີສາມສໍາລັບການສິ້ນສຸດການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌້ໃນກໍລະນີ ການລະເມີດໂດຍຜູ້ໃຊ້ຂອງຂໍ້ກໍານົດຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ຫຼືອື່ນໆ ເອກະສານທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້.


8. ກັບຄືນຂອງກອງທຶນ

8.1 ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກັບຄືນເງິນຂອງລາວ - ຖ້າເປັນເວລາ 3 ວັນ, ສໍາລັບເຫດຜົນດ້ານເຕັກນິກໃດໆ, ບານ VIP ທີ່ຊື້ເຂົ້າໃນ server ຂອງຜູ້ໃຊ້.

8.2 ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນຄືນໃຫ້ info@dixrix.net. ຊີ້ໄປທີ່: ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫນ້າຕິດຕາມຫຼືທີ່ຢູ່ຂອງເຊີບເວີ (IP: Port).

8.3 ພາຍໃນ 2 ວັນເຮັດວຽກພວກເຮົາຈະກວດສອບການອຸທອນຂອງທ່ານ.

8.4 ຖ້າຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຮົາພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້.


9. ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ


9.1. ໃນກໍລະນີທີ່ຂັດແຍ້ງຫຼືຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ສັນຍາສະບັບນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນທີ່ຈະສະຫມັກກັບສານ ການຮຽກຮ້ອງ (ບົດສະເຫນີເປັນລາຍລັກອັກສອນສໍາລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານແບບສະຫມັກໃຈ spore).

9.2. ຜູ້ຮັບຂອງການຮ້ອງຂໍພາຍໃນ 30 ວັນຕາມເວລາກັບ ມື້ຂອງໃບຮັບເງິນຂອງມັນ, ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະຫມັກໃນການຂຽນຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ ການພິຈາລະນາຂອງການຮຽກຮ້ອງ.

9.3. ຖ້າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບພື້ນຖານທີ່ສະຫມັກໃຈ ຝ່າຍໃດກໍ່ຕາມມີສິດນໍາໃຊ້ກັບສານສໍາລັບການປົກປ້ອງສິດທິຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາໂດຍກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູເຄຣນ


10. ເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ


10.1. ການບໍລິຫານສະຖານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາການຟ້ອງຮ້ອງຈາກຜູ້ໃຊ້ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ໃຊ້ນີ້.

10.2. ການບໍລິຫານເວັບໄຊທ໌້ມີສິດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເບື້ອງຕົ້ນ ການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະດັດແກ້ຂໍ້ຕົກລົງນີ້.


×
ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນຄວາມຜິດພາດ
ສະເຫນີຕົວເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງທ່ານ
ຊີ້ບອກຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານອີເມລຂອງທ່ານ
ສົ່ງ
ການຢົກເລີກ
Stop war in Ukraine