Меню

Пайдалануу шарттары

1. Жалпы жоболор


1.1. Бул колдонуучунун макулдашуусу (мындан ары - Макулдашуу деп аталат) Dixrix.net сайты http://dixrix.net сайтында жайгашкан.

1.2. Бул Макулдашуу ортосундагы мамилени жөнгө салат Сайтты башкаруу DixRix.net (мындан ары - Сайтты башкаруу) жана колдонуучу Dixrix.net (мындан ары колдонуучу деп аталат).

1.3. Сайттын администрациясы каалаган укугун сактайт өзгөрүүгө, ушул Макулдашуунун жоболорун өзгөртүүгө же жок кылууга же жок кылууга Колдонуучунун эскертмелери.

1.4. Колдонуучу менен сайтты колдонууну улантуу Ушул Макулдашууга макулдашуу жана толуктоолорду кабыл алуу.

1.5. Колдонуучу жеке жооптуу Бул Макулдашууну андагы өзгөрүүлөр үчүн текшерүү.


2. Терминдерди аныктоо


2.1. Төмөндө келтирилген терминдер ушул Макулдашуунун максаттары үчүн төмөнкүлөргө ээ болушат. Мааниси:

2.1.1. DixRix.net-интернет-кызматы жайгашкан Тармак аркылуу иштөө домен аты, иштөө Интернет жана ага байланыштуу кызматтар.

2.1.2. dixrix.net - Оюн жөнүндө маалымат камтылган сайт популярдуу оюндардын серверлери жана аларды рейтингге ылайык сорттоо Ал колдонуучулардын өзүлөрү аныкталат.

2.1.3. Dixrix.net сайтынын администрациясы - кызматкерлер Сайтты башкаруу жана техникалык колдоо көрсөтүү ыйгарым укуктуу Dixrix.net сайт колдонуучулары.

2.1.4. DixRix.net (мындан ары колдонуучу) сайтынын колдонуучусу - Интернет аркылуу сайтка кире турган адам жана сайтты колдонуу Оюн серверлери жөнүндө маалымат алуу үчүн.

2.1.5. Dixrix.net сайтынын мазмуну (мындан ары - Мазмун) - Интеллектуалдык ишмердүүлүктүн корголгон натыйжалары, алардын толук укуктары бренддердин мазмунун жана ээлеринин авторлоруна таандык. Сайттын мазмуну Бул колдонуучуга түзүлгөн келишим (ар кандай медиа мазмун Колдонуучулар тарабынан түзүлгөн).


3. Макулдашуунун предмети


3.1. Бул Макулдашуунун предмети колдонуучунун жобосу DixRix.net кызматы сайтка толук жана акысыз кирүү Берилген маалымат жана кызматтар.

3.1.1. Сайт колдонуучуну төмөнкү кызматтардын төмөнкү түрлөрү менен камсыз кылат (Кызматтар):

● Көрүү укугу менен электрондук мазмунга жетүү өзүлөрү жарыяланган сайтта жеткиликтүү коомдук маалыматты колдонуу Колдонуучулар;

● Издөө жана навигациялык шаймандарга жетүү;

● Оюн серверлери жөнүндө маалыматка жетүү жана жөнүндө маалымат сайтка төлөнүүчү кызматтарды сатып алуу;

Phot Барактарда ишке ашырылган кызматтардын (кызматтардын) түрлөрү Сайт.

3.1.2. Баары Учурдагы (чындыгында иштейт) агымдар (кызматтар) dixrix.net, ошондой эле алардын кийинки модификациясы жана андан ары кошумча Кызматтар (кызматтар).

3.2. Сайтка кирүү акысыз берилет.

3.3. Бул келишим ачык сунуш. Сайтка кирүү үчүн колдонуучу кошулган деп эсептелет Келишим.


4. Тараптардын укуктары жана милдеттери


4.1. Сайттын администрациясы төмөнкүлөргө укуктуу:

4.1.1. Сайтты колдонуу эрежелерин өзгөртүү, ошондой эле өзгөрөт Бул сайттын мазмуну. Жаңы өзгөрүүлөр жаңыдан тартып күчүнө кирет Сайт жөнүндө келишимдин редакторлору.

4.1.2. Бузулган учурда сайтка кирүү мүмкүнчүлүгүн чектөө Колдонуучу ушул Макулдашуунун шарттары.

4.1.3. Төлөнгөндүгү үчүн алынуучу төлөмдүн суммасын өзгөртүү Site Services DixRix.net. Өзгөрүлүүчү наркка колдонулбайт Буга чейин сатып алынган тейлөө кызматтары бар колдонуучулар.

4.2. Колдонуучу төмөнкүлөргө укуктуу:

4.2.1. Сайтта бар мазмунду колдонуңуз жана Маалымат, ошондой эле кошумча акы төлөнүүчү кызматтарды сатып алуу, сайтта сунуш кылынат.

4.2.2. Берилген суроолорго байланыштуу суроолорду бериңиз "Акы төлөнүүчү кызматтар" бөлүмүндө болгон чоо-жайдын чоо-жайы үчүн кызматтар.

4.2.3. Сайтты жалаң гана максаттарда жана тартип үчүн колдонуңуз, макулдашуу менен каралган жана мыйзам тарабынан тыюу салынбаган Украина

4.3. Сайттын колдонуучусу:

4.3.1. Мүлктү жана корголбогон укуктарга ылайык келүү Сайтты колдонууда мазмундун жана башка автордук укук ээлеринин авторлору.

4.3.2. Мүмкүн болгон иш-аракеттерди жасабаңыз Ал сайттын кадимки ишин бузгандыгы деп эсептелет.

4.3.3. Купуя купуялуулукту таратпаңыз жана Украинанын мыйзамдарында жеке адамдар же юридикалык жактарга карата корголуучу маалыматтар.

4.3.4. Натыйжада кандайдыр бир иш-аракеттерден алыс болуңуз Мыйзам менен корголгон маалыматтын купуялуулугу бузулган.

4.3.5. Сайттын кызматтарын колдонбоңуз:

4.3.5. 1. Мазмун жүктөлүүчү, ал мыйзамсыз, үчүнчү жактардын укуктарын бузат; Зомбулукту, ырайымсыздыкты, жек көрүүсүнө өбөлгө түзөт жана (же) расалык, улуттук, жыныстык, динге, дискриминациялоо социалдык белгилер; жалган маалыматтарды жана (же) мазактоодо Конкреттүү адамдардын, уюмдардын, бийлик органдарынын дареги.

4.3.5. 2. мыйзамсыз аракеттерди жасоого тоскоолдук кылуу жана иш-аракеттери чектөөлөрдү бузууга багытталган адамдарга жана Украинада иштеген тыюу салуу.

4.3.5. 3. Жашы жетпегендер жана (же) укуктарынын бузулушу Алардын ар кандай формада.

4.3.5. 4. Азчылыктардын укуктарын бузуу.

4.3.5. 5. Өзүнүн башка адам үчүн презентациясы же Уюштуруу жана (же) коомчулуктун (же) коомчулугу жетиштүү укуксуз, анын ичинде DixRix.net сайтынын кызматкерлери үчүн номер.

4.3.5. 6. Адамдарга терс мамиленин пайда болушу (жок) Айрым оюн серверлерин колдонуу жана / же мындай адамдарды айыптоо.

4.4. Колдонуучуга тыюу салынат:

4.4.1. Ар кандай шаймандарды, программаларды, процедураларды, Алгоритмдер жана методдор, автоматтык шаймандар же ага барабар кол менен иштетүү процесстери Сайттын мазмунун алуу, сатып алуу, көчүрүү же көз салуу үчүн;

4.4.2. Сайттын туура иштешин бузат;

4.4.3. Сайттын навигациялык түзүмүн айлантуу үчүн кандайдыр бир жол менен Кандайдыр бир маалыматтарды, маалыматтарды же материалдарды алуу үчүн алуу же алуу ушул сайттын кызматтары боюнча атайын көрсөтүлгөн эмес, бардык каражаттар менен;

4.4.4. Сайттын функцияларына уруксатсыз кирүү, каалаган Бул сайтка байланыштуу башка тутумдар же тармактар, ошондой эле сайтта сунуш кылынган кызматтар;

4.4.4. Коопсуздук тутумун же аныктыгын текшерүү Сайтка же сайтка байланыштуу каалаган тармакка.

4.4.5. Тескери издөө, трек же аракет кылып көрүңүз Башка сайттын колдонуучусу жөнүндө эч кандай маалымат көзөмөлдө.

4.4.6. Сайтты жана анын мазмунун каалаган максатта колдонуңуз, мыйзам тарабынан тыюу салынган Украинажана мыйзамсызга үндөө Сайттын же башка адамдардын укугун бузган иш-чаралар же башка иш-чаралар.


5. Сайтты колдонуу dixrix.net


5.1. Сайттын мазмуну көчүрүлбөйт, жарыяланган, кайра чыгаруу, Жасап жиберген же кандайдыр бир жол менен бөлүштүрүлөт, ошондой эле глобалдык тармакка жайгаштырылган Сайттын администрациясынын алдын ала жазуу жүзүндө макулдугусуз "Интернет" Мазмундун автору.

5.2. Сайтты сактоо автордук укук менен корголгон, мыйзамдар Украинатовардык белгилер, ошондой эле башка укуктар жөнүндө Интеллектуалдык менчик жана адилетсиздик жөнүндө мыйзамдар Конкурс.

5.3. Сайтка сунуш кылынган кызматтарды сатып алуу, Колдонуучунун каттоо эсебин түзүү талап кылынышы мүмкүн.

5.4. Колдонуучу жеке жооптуу Эсеп жөнүндө маалыматтын купуялуулугун, анын ичинде сырсөздү жана Ошондой эле, бардыгы үчүн, колдонуучунун атынан жүргүзүлгөн иш-чаралар Эсеп.

5.5. Колдонуучу дароо кабарлоо керек Сайтты өз эсебинин уруксатсыз пайдалануусу боюнча администрациясы же Сырсөз же коопсуздук тутумунун башка бузулушу.

5.6. Бул Макулдашуу өзүнүн натыйжасын жайылтат Акы төлөнүүчү кызматтарды сатып алуу үчүн бардык кошумча жоболор жана шарттар, сайтта каралган.

5.7. Сайтта жарыяланган маалымат болбошу керек Ушул Макулдашуунун өзгөрүшү катары киргизилген.

5.8. Сайтта жарыяланган маалымат жарыяланууга тийиш Ушул Макулдашууда көрсөтүлгөн эрежелерге ылайык.

5.9. Сайттын администрациясы каалаган убакта укугуна ээ Колдонуучунун эскертмелери акы төлөнүүчү кызматтардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү Сайтта жана / же ушул кызматтарга колдонулган баалар боюнча сунушталат.


6. Жоопкерчилик


6.1. Колдонуучу атайылап же атайылап болгон учурда көтөрүлө турган эч кандай жоготуулар Ушул Макулдашуунун бардык жоболорун байкабай бузуу Башка колдонуучунун байланыштарына уруксатсыз кирүүдөн улам, Сайттын администрациясы калыбына келтирилбейт.

6.1.1 Колдонуучу жеке өзү үчүн жооп берет Мазмун түзүлгөн жана сайтта жайгаштырылган.

6.1.2 Баңги заряддын же бир нерсени эскерүү Сайтта тексттердеги башка психотроптук каражаттар.

6.1.3 Чоңдор үчүн темалар жөнүндө сөз кылууга тыюу салынат (18+).

6.1.4 6.1.2 - 6.1.3-абзацтардын ар бири бузулган учурда, Колдонуучу сайтка кирүү менен бөгөттөлүшү мүмкүн, жана сайтка жайгаштырылган Мазмун жок кылынат.

6.2. Сайттын администрациясы төмөнкүлөргө жооп бербейт:

6.2.1. Операция учурунда кечигүү же иштебей калгандар, Козголоңдон алынган күчтөн келип чыккан, ошондой эле каалаган учурда Телекоммуникация, компьютер, электрдик жана башка чектеш системалар.

6.2.2. Трансферттер, банктар, төлөм системалары жана Алардын ишине байланыштуу кечигүү үчүн.

6.2.3. Сайттын туура иштеши, эгерде Колдонуучу аны колдонуу үчүн керектүү техникалык каражаттар жок, жана Колдонуучуларга ушундай милдеттенмелерди аткара албайт дегенди билдирет.


7. Колдонуучу келишиминин шарттарын бузуу


7.1. Сайттын администрациясы бул колдонуучу жөнүндө чогулган адам менен байланышып турууга укуктуу Сайттын маалыматы, эгерде дисаторго байланыштуу ачыкка чыкса же сайтты мыйзамсыз пайдаланууга же белгилөөгө даттануу (идентификация) укук менен буза турган же кийлигише турган ала турган колдонуучу Сайттын администрациясы же сайттын башка колдонуучуларынын укуктары.

7.2. Сайттын администрациясы кандайдыр бир ачыкка чыгарууга укуктуу Колдонуучу жөнүндө маалымат алуу үчүн керектүү маалымат Учурдагы мыйзамдардын жоболору Украинаже соттун чечимдери, камсыз кылуу Ушул Макулдашуунун шарттарын аткаруу, укуктарды коргоо же коопсуздукту коргоо Колдонуучулар.

7.3. Сайттын администрациясы жөнүндө маалыматты ачыкка чыгарууга укуктуу Колдонуучу учурдагы мыйзамдар болсо УкраинаМындай ачылыш талап кылынат.

7.4. Сайттын администрациясы алдын-ала төлөнбөйт Колдонуучунун эскертмелери токтойт жана (же) сайтка кирүү мүмкүнчүлүгүн бөгөттөлөт Колдонуучу бул Макулдашууну бузуп же башка документтерде камтылган Сайтты колдонуунун шарттары, ошондой эле сайттын токтотулушу үчүн же Техникалык көйгөйдүн же көйгөйдүн себеби.

7.5. Сайттын администрациясы жооптуу эмес Колдонуучу же үчүнчү тараптар ишине кирүүнү токтотуу үчүн ушул Макулдашуунун же башка жобонун колдонуучусу тарабынан бузуу сайтты колдонуу үчүн шарттарды камтыган документ.


8. Каражаттарды кайтаруу

8.1 Колдонуучу акчасын кайтарып берет - эгерде 3 күнгө, эгерде 3 күнгө, техникалык себептер үчүн, сатып алынган VIIP топторун колдонуучу серверине кошкон жок.

8.2 Колдонуучу Info@dixRix.net үчүн кайтарып берүү жөнүндө сурам жөнөтө алат. Ага көрсөтүү: Мониторинг баракчасына же сервер дарегине шилтеме (IP: порт).

8.3 2 жумушчу күндүн ичинде биз сиздин кайрылууңузду текшеребиз.

8.4 Эгерде биздин катабыз болсо, биз колдонуучуну колдонуучу көрсөтүлгөн майда-чүйдөсүнө чейин кайтарып беребиз.


9. Талаштардын чечилиши


9.1. Кандай болбосун, тараптардын ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестик же талаш-тартыштар Бул Макулдашуу сотко кайрылганга чейин зарыл Доомат (ыктыярдуу эсептешүү үчүн жазуу жүзүндө сунуш) спора).

9.2. ПРОГРАММАГЫ ПРОГРАММАСЫ 30 календардык күндүн ичинде Анын келип түшкөн күнү өтүнмө ээсинин жыйынтыгы боюнча арыз жазууда Доо арызын карап чыгуу.

9.3. Эгерде талашты ыктыярдуу негизде чечүү мүмкүн болбосо Тараптардын ар бири өз укуктарын коргоо боюнча сотко кайрылуу укугуна ээ колдонулган мыйзамдар менен берилген Украина


10. Кошумча шарттар


10.1. Сайттын администрациясы колдонуучудан каршы пикирлерди кабыл албайт Бул колдонуучунун келишимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө.

10.2. Сайттын администрациясы алдын-ала төлөнбөйт Колдонуучунун билдирүүлөрү ушул Макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү.


×
Сиз ката таптыңыз
Туура тандооңузду сунуштаңыз
Электрондук почтаңыздын суранычыңызда көрсөтүңүз
Жөнөтүү
Жокко чыгаруу
Stop war in Ukraine