បហ្ជីមុខម្ហូប

ការជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនមេ

ល្បែង:
ផេនតី:
ល្បេង: តាមងបី មុននឹង
ប្រទេស:
×
អ្នកបានរកឃើញកំហុសមួយ
ផ្តល់ជូននូវជម្រើសត្រឹមត្រូវរបស់អ្នក
ចង្អុលបង្ហាញតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកអ៊ីមែលរបស់អ្នក
ផ្ញើរ
ការកុសលប់
Stop war in Ukraine