បហ្ជីមុខម្ហូប

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ


1.1 ។ កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើនេះ (នេះសំដៅទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង) សំដៅលើ គេហទំព័រ Dixrix.net, ដែលមានទីតាំងនៅ http://dixrix.net ។

1.2 ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើនិយ័តកម្មទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋបាលនៃគេហទំព័រ Dixrix.net (នេះ - ការគ្រប់គ្រងតំបន់បណ្ដាញ) និងអ្នកប្រើប្រាស់ dixrix.net (នេះសំដៅទៅលើអ្នកប្រើ) ។

1.3 ។ ការគ្រប់គ្រងគេហទំព័ររក្សាសិទ្ធិលើណាមួយ ពេលវេលាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបន្ថែមឬលុបឃ្លានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយគ្មាន ការជូនដំណឹងរបស់អ្នកប្រើ។

1.4 ។ បន្តការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដោយមធ្យោបាយអ្នកប្រើប្រាស់ ការទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការធ្វើវិសោធនកម្មដែលធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

1.5 ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង ការផ្ទៀងផ្ទាត់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរវា។


និយមន័យនៃលក្ខខណ្ឌ


2.1 ។ ពាក្យដែលបានរាយខាងក្រោមមានដូចខាងក្រោមសម្រាប់គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ អត្ថន័យ:

2.1.1 ។ Dixrix.net-Internet សេវាកម្មដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើ ឈ្មោះដែន dixrix.net ធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈបណ្តាញ អ៊ិនធឺណិតនិងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ។

2.1.2 ។ Dixrix.net - ជាវែបសាយត៍មានព័ត៌មានអំពីហ្គេម ម៉ាស៊ីនមេនៃល្បែងប្រជាប្រិយនិងការតម្រៀបពួកគេស្របតាមចំណាត់ថ្នាក់ដែល វាត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯង។

2.1.3 ។ រដ្ឋបាលតំបន់បណ្តាញ dixrix.net - និយោជិក មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគេហទំព័រនិងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស dixrix.net អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រគេហទំព័រ។

2.1.4 ។ អ្នកប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រ Dixrix.net (នេះ - អ្នកប្រើ) - អ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលដំណើរការគេហទំព័រតាមរយៈអ៊ិនធឺរណែតហើយប្រើគេហទំព័រ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីម៉ាស៊ីនមេហ្គេម។

2.1.5 ។ Dixrix.net មាតិកាគេហទំព័រ (CHANAFTER - មាតិកា) - លទ្ធផលការពារសកម្មភាពបញ្ញាសិទ្ធិពេញលេញដែល ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកនិពន្ធមាតិកានិងម្ចាស់យីហោ។ មាតិកាគេហទំព័រ វាគឺជាចំណងដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ (មាតិកាមេឌៀផ្សេងៗ បង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់) ។


ប្រធានបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀង


3.1 ។ ប្រធានបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺការផ្តល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ សេវាកម្ម Dixrix.net ពេញនិងការចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានដោយឥតគិតថ្លៃ ផ្តល់ជូនព័ត៌មាននិងសេវាកម្ម។

3.1.1 ។ គេហទំព័រផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវប្រភេទសេវាកម្មដូចខាងក្រោម (សេវាកម្ម):

●ទទួលបានមាតិកាអេឡិចត្រូនិចដោយមានសិទ្ធិមើលនិង ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈដែលមាននៅលើគេហទំព័រដែលបានបង្ហោះដោយខ្លួនគេ អ្នកប្រើប្រាស់;

●ចូលប្រើឧបករណ៍ស្វែងរកនិងរុករក;

●ទទួលបានព័ត៌មានអំពីម៉ាស៊ីនមេហ្គេមនិងព័ត៌មានអំពី ការទិញសេវាកម្មបង់ប្រាក់នៅលើគេហទំព័រ

●សេវាកម្មប្រភេទផ្សេងទៀត (សេវាកម្ម) ដែលបានអនុវត្តនៅលើទំព័រនានា តំបន់បណ្តាញ។

3.1.2 ។ តាមងអស់ ចរន្តដែលមានស្រាប់ (មានដំណើរការ) (សេវាកម្ម) dixrix.net, ក៏ដូចជាការកែប្រែជាបន្តបន្ទាប់របស់ពួកគេនិងបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៀត សេវាកម្ម (សេវាកម្ម) ។

3.2 ។ ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។

3.3 ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការផ្តល់ជូនសាធារណៈ។ ការចូលប្រើគេហទំព័រអ្នកប្រើត្រូវបានគេចាត់ទុកថាត្រូវបានចូលរួម កិច្ចព្រមព្រៀង។


សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគី


4.1 ។ រដ្ឋបាលតំបន់បណ្តាញមានសិទ្ធិ:

4.1.1 ។ ផ្លាស់ប្តូរច្បាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រហើយក៏មានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ ខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរចូលជាធរមានពីពេលនេះថ្មី អ្នកកែសំរួលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅលើគេហទំព័រ។

4.1.2 ។ កំណត់ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រក្នុងករណីរំលោភបំពាន អ្នកប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

4.1.3 ។ ផ្លាស់ប្តូរចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ប្រាក់ដែលបានគិតសម្រាប់ការផ្តល់ប្រាក់ខែ សេវាកម្មគេហទំព័រ Dixrix.net ។ ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនឹងមិនអនុវត្តចំពោះ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានសេវាកម្មដែលបានទិញពីមុន។

4.2 ។ អ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិ:

4.2.1 ។ ប្រើមាតិកាទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនិង ព័ត៌មាន, ក៏ដូចជាការទិញសេវាកម្មបង់ប្រាក់បន្ថែមណាមួយ, ផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ។

4.2.2 ។ សួរសំណួរដែលទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជូន សេវាកម្មសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃព័ត៌មានលម្អិតដែលមាននៅក្នុងផ្នែកនៃគេហទំព័រ "សេវាកម្មបង់ប្រាក់" ។

4.2.3 ។ ប្រើគេហទំព័រនេះសម្រាប់គោលបំណងនិងបញ្ជាទិញ, ចែងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងហើយមិនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ទេ អ៊ុយក្រែន

4.3 ។ អ្នកប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រអនុវត្ត:

4.3.1 ។ គោរពតាមសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិនគាំទ្រ អ្នកនិពន្ធមាតិកានិងអ្នកកាន់រក្សាសិទ្ធិផ្សេងទៀតនៅពេលប្រើគេហទំព័រ។

4.3.2 ។ កុំធ្វើសកម្មភាពដែលអាចធ្វើបាន វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើប្រតិបត្តិការធម្មតានៃគេហទំព័រ។

4.3.3 ។ កុំចែកចាយរាល់ការសម្ងាត់ ហើយព័ត៌មានដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់របស់អ៊ុយក្រែនអំពីបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល។

4.3.4 ។ ជៀសវាងសកម្មភាពណាមួយដែលជាលទ្ធផលដែលអាចធ្វើបាន ការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ត្រូវបានរំលោភបំពាន។

4.3.5 ។ កុំប្រើសេវាកម្មគេហទំព័រសម្រាប់:

4.3.5 ។ ការផ្ទុកមាតិកាដែលខុសច្បាប់ រំលោភលើសិទ្ធិណាមួយរបស់ភាគីទីបី ជំរុញឱ្យមានអំពើហឹង្សាអំពើឃោរឃៅការស្អប់ខ្ពើម និង (ឬ) ការរើសអើងលើពូជសាសន៍ជាតិ, ភេទសាសនា, សញ្ញាសង្គម; មានព័ត៌មានមិនពិតនិង (ឬ) ជេរប្រមាថនៅក្នុង អាសយដ្ឋានរបស់មនុស្សជាក់លាក់អង្គការអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច

4.3.5 ។ 2- ការមិនលក់ទៅគណៈកម្មការនៃសកម្មភាពខុសច្បាប់និង ជំនួយផងដែរចំពោះមនុស្សដែលសកម្មភាពដែលមានគោលបំណងរំលោភលើការរឹតត្បិតនិង ការហាមឃាត់ប្រតិបត្តិការនៅអ៊ុយក្រែន។

4.3.5 ។ 3. ការរំលោភសិទ្ធិរបស់អនីតិជននិង (ឬ) បណ្តាលឱ្យពួកគេមានទម្រង់ណាមួយ។

4.3.5 ។ 4. ការរំលោភសិទ្ធិជនជាតិភាគតិច។

4.3.5 ។ 5. បទបង្ហាញរបស់ខ្លួនចំពោះមនុស្សម្នាក់ទៀតឬ តំណាងអង្គការនិង (ឬ) សហគមន៍ដោយមិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់រួមទាំង ចំនួនបុគ្គលិកនៃគេហទំព័រ Dixrix.net ។

4.3.5 ។ 6. ការបង្កើតឥរិយាបថអវិជ្ជមានចំពោះមនុស្ស (មិនមែន) ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមេហ្គេមនិង / ឬថ្កោលទោសមនុស្សបែបនេះ។

4.4 ។ អ្នកប្រើត្រូវបានហាមឃាត់:

4.4.1 ។ ប្រើឧបករណ៍កម្មវិធីនីតិវិធី ក្បួនដោះស្រាយនិងវិធីសាស្រ្តឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិឬដំណើរការដោយដៃសមមូល សម្រាប់ការចូលប្រើ, ការទិញយក, ការចម្លងឬតាមដានមាតិកាតំបន់បណ្ដាញ;

4.4.2 ។ រំលោភលើមុខងារត្រឹមត្រូវរបស់គេហទំព័រ

4.4.3 ។ ក្នុងវិធីណាមួយដើម្បីចៀសវៀងពីរចនាសម្ព័ន្ធរុករកនៃគេហទំព័រ ដើម្បីទទួលបានឬការព្យាយាមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទិន្នន័យឬសំភារៈណាមួយ តាមមធ្យោបាយណាមួយដែលមិនត្រូវបានតំណាងជាពិសេសដោយសេវាកម្មរបស់គេហទំព័រនេះ។

4.4.4 ។ ការចូលប្រើមុខងាររបស់វែបសាយត៍ដែលគ្មានការអនុញ្ញាត ប្រព័ន្ធឬបណ្តាញផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះក៏ដូចជាណាមួយដែរ សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ

4.4.4 ។ រំលោភលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខឬការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវដោយ តំបន់បណ្តាញឬនៅលើបណ្តាញណាមួយដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ។

4.4.5 ។ បំពេញការស្វែងរកបញ្ច្រាសបទឬព្យាយាម តាមដានព័ត៌មានណាមួយអំពីអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រផ្សេងទៀត។

4.4.6 ។ ប្រើគេហទំព័រនិងមាតិការបស់វាសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ, ហាមឃាត់ដោយច្បាប់ អ៊ុយក្រែនហើយក៏ញុះញង់ឱ្យខុសច្បាប់ដែរ សកម្មភាពឬសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលរំលោភលើសិទ្ធិរបស់វែបសាយត៍ឬមនុស្សផ្សេងទៀត។


ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Dixrix.net


5.1 ។ ខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រមិនអាចត្រូវបានថតចម្លងបានបោះពុម្ពផ្សាយបានទេ បញ្ជូនឬចែកចាយតាមរបៀបណាក៏ដោយហើយបានចុះផ្សាយក្នុងបណ្តាញសកល "អ៊ិនធឺរណែត" ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបឋមរបស់រដ្ឋបាលតំបន់បណ្តាញឬ អ្នកនិពន្ធមាតិកា។

5.2 ។ ការថែរក្សាគេហទំព័រត្រូវបានការពារដោយការរក្សាសិទ្ធិ ច្បាប់ អ៊ុយក្រែនអំពីពាណិជ្ជសញ្ញាក៏ដូចជាសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹង កម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងច្បាប់ស្តីពីអយុត្តិធម៌ ការប្រកួតប្រជែង។

5.3 ។ ការទិញសេវាកម្មបង់ប្រាក់ដែលបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ អាចតម្រូវឱ្យបង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។

5.4 ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង ការអភិរក្សការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានគណនីរួមទាំងលេខសម្ងាត់និង ដូចគ្នានេះផងដែរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដោយគ្មានករណីលើកលែងសកម្មភាពដែលត្រូវបានអនុវត្តក្នុងនាមអ្នកប្រើប្រាស់ គណនី។

5.5 ។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ រដ្ឋបាលនៃគេហទំព័រស្តីពីការប្រើប្រាស់គណនីរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬ លេខសម្ងាត់ឬការរំលោភបំពានផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព។

5.6 ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់វាទៅ រាល់បទប្បញ្ញត្តិបន្ថែមនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការទទួលបានសេវាកម្មបង់ប្រាក់។ ផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ។

5.7 ។ ព័ត៌មានដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រមិនគួរទេ ណែនាំថាជាការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

5.8 ។ ព័ត៌មានដែលបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រគួរតែត្រូវបានចុះផ្សាយ អនុលោមតាមវិធានដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

5.9 ។ រដ្ឋបាលតំបន់បណ្តាញមានសិទ្ធិនៅពេលណាមួយដោយគ្មាន ការជូនដំណឹងរបស់អ្នកប្រើធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបញ្ជីសេវាកម្មបង់ប្រាក់ ផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រនិង / ឬតម្លៃដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះសេវាកម្មបែបនេះ។


ទទួលខុសត្រូវ


6.1 ។ ការខាតបង់ណាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលរងក្នុងករណីដែលមានចេតនាឬ ការរំលោភបំពានដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ននៃការផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដូចជា ដោយសារតែការទទួលបានការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ការគ្រប់គ្រងតំបន់បណ្ដាញមិនត្រូវបានសងប្រាក់វិញទេ។

6.1.1 អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង មាតិកាដែលបានបង្កើតនិងចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ។

6.1.2 ការលើកឡើងអំពីគ្រឿងញៀនឬណាមួយ មធ្យោបាយចិត្តវិទ្យាផ្សេងទៀតមានន័យថានៅក្នុងអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រ។

6.1.3 ការលើកឡើងណាមួយនៃប្រធានបទសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យត្រូវបានហាមឃាត់ (18+) ។

6.1.4 ក្នុងករណីមានការរំលោភលើកថាខណ្ឌណាមួយ 6.1.2 - 6.1.3, អ្នកប្រើអាចត្រូវបានរារាំងដោយការចូលប្រើគេហទំព័រហើយបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ មាតិកានឹងត្រូវបានលុប។

6.2 ។ ការគ្រប់គ្រងតំបន់បណ្តាញមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ:

6.2.1 ។ ការពន្យារពេលឬដំណើរការមិនត្រឹមត្រូវក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ កើតចេញពីកម្លាំងដែលមិនអាចប្រកែកបានក៏ដូចជាករណីណាមួយនៃការធ្វើខុសនៅក្នុង ទូរគមនាគមន៍កុំព្យូទ័រអគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធដែលនៅជាប់គ្នា។

6.2.2 ។ សកម្មភាពនៃការផ្ទេរប្រាក់ធនាគារប្រព័ន្ធទូទាត់និង សម្រាប់ការពន្យារពេលដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់ពួកគេ។

6.2.3 ។ ដំណើរការត្រឹមត្រូវនៃគេហទំព័រប្រសិនបើ អ្នកប្រើប្រាស់មិនមានមធ្យោបាយបច្ចេកទេសចាំបាច់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់វាទេហើយ ក៏មិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់កាតព្វកិច្ចឱ្យផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវអ្វីដែរ មធ្យោបាយ។


ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់


7.1 ។ រដ្ឋបាលតំបន់បណ្តាញមានសិទ្ធិបង្ហាញពីការជួបប្រជុំគ្នាអំពីអ្នកប្រើនេះ ព័ត៌មានគេហទំព័រប្រសិនបើការបង្ហាញមានភាពចាំបាច់ទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតឬ ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងការប្រើវែបសាយត៍ខុសច្បាប់ឬបង្កើត (ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ) របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចរំលោភឬធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងសិទ្ធិ ការគ្រប់គ្រងតំបន់បណ្តាញឬសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រ។

7.2 ។ រដ្ឋបាលតំបន់បណ្តាញមានសិទ្ធិបង្ហាញណាមួយ ព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលនឹងពិចារណាអំពីការអនុវត្តចាំបាច់ បទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់បច្ចុប្បន្ន អ៊ុយក្រែនឬការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការធានា ការបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការការពារសិទ្ធិឬសន្តិសុខ អ្នកប្រើប្រាស់។

7.3 ។ រដ្ឋបាលតំបន់បណ្ដាញមានសិទ្ធិបង្ហាញព័ត៌មានអំពី អ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើច្បាប់បច្ចុប្បន្ន អ៊ុយក្រែនវាតម្រូវឱ្យមានការបើកបែបនេះ។

7.4 ។ រដ្ឋបាលតំបន់បណ្តាញមានសិទ្ធិដោយគ្មានបឋម ការជូនដំណឹងរបស់អ្នកប្រើបញ្ឈប់និង (ឬ) រារាំងការចូលទៅកាន់គេហទំព័រប្រសិនបើ អ្នកប្រើប្រាស់បានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬមាននៅក្នុងឯកសារផ្សេងទៀត ល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រក៏ដូចជាក្នុងករណីបញ្ចប់នៃគេហទំព័រឬ ហេតុផលសម្រាប់បញ្ហាបច្ចេកទេសឬបញ្ហា។

7.5 ។ ការគ្រប់គ្រងតំបន់បណ្ដាញមិនទទួលខុសត្រូវទេ អ្នកប្រើឬភាគីទីបីសម្រាប់ការបញ្ចប់ការចូលដំណើរការទៅកាន់គេហទំព័រក្នុងករណី ការរំលោភបំពានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬផ្សេងទៀត ឯកសារដែលមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។


ការត្រឡប់មកវិញនៃមូលនិធិ

8.1 អ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រគល់ប្រាក់របស់គាត់វិញបានប្រសិនបើរយៈពេល 3 ថ្ងៃសម្រាប់ហេតុផលបច្ចេកទេសណាមួយបាល់វីអាយភីដែលបានទិញមិនត្រូវបានបន្ថែមទៅម៉ាស៊ីនមេអ្នកប្រើទេ។

8.2 អ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្ញើការស្នើសុំសំណងទៅនឹង info@dixrix.net ។ ចង្អុលបង្ហាញវា: តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័រត្រួតពិនិត្យឬអាសយដ្ឋានម៉ាស៊ីនមេ (អាយភី: ច្រក) ។

8.3 ក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃធ្វើការយើងនឹងពិនិត្យមើលការប្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក។

8.4 ប្រសិនបើកំហុសរបស់យើងយើងនឹងប្រគល់ប្រាក់ទៅព័ត៌មានលម្អិតដែលបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។


9. ដំណោះស្រាយនៃជម្លោះ


9.1 ។ ក្នុងករណីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឬជម្លោះរវាងភាគី កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាតម្រូវការជាមុនមុនពេលដាក់ពាក្យចូលតុលាការ ការទាមទារសំណង (សំណើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសម្រាប់ការដោះស្រាយដោយស្ម័គ្រចិត្ត ស្ព័រ) ។

9.2 ។ អ្នកទទួលការទាមទារក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិនជាមួយ ថ្ងៃនៃការទទួលរបស់វាជូនដំណឹងអ្នកដាក់ពាក្យក្នុងការសរសេរពាក្យបណ្តឹងអំពីលទ្ធផល ការពិចារណាលើការទាមទារសំណង។

9.3 ។ ប្រសិនបើវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយស្ម័គ្រចិត្ត ភាគីណាមួយមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំចូលតុលាការដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេ ផ្តល់ឱ្យពួកគេដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន អ៊ុយក្រែន


លក្ខខណ្ឌបន្ថែម


10.1 ។ រដ្ឋបាលតំបន់បណ្ដាញមិនទទួលយកការប្រឆាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់ទេ ទាក់ទងនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់នេះ។

10.2 ។ រដ្ឋបាលតំបន់បណ្តាញមានសិទ្ធិដោយគ្មានបឋម ការជូនដំណឹងរបស់អ្នកប្រើដើម្បីកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។


×
អ្នកបានរកឃើញកំហុសមួយ
ផ្តល់ជូននូវជម្រើសត្រឹមត្រូវរបស់អ្នក
ចង្អុលបង្ហាញតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកអ៊ីមែលរបស់អ្នក
ផ្ញើរ
ការកុសលប់
Stop war in Ukraine