მენიუ

Მოხმარების პირობები

1. ზოგადი დებულებები


1.1. ამ მომხმარებლის ხელშეკრულება (შემდგომში მოიხსენიება ხელშეკრულება) Dixrix.net საიტი, რომელიც მდებარეობს http://dixrix.net.

1.2. ეს შეთანხმება არეგულირებს ურთიერთობას შორის საიტის ადმინისტრირება dixrix.net (შემდგომში - საიტის ადმინისტრირება) და მომხმარებელი Dixrix.net (შემდგომში მოიხსენიება როგორც მომხმარებელი).

1.3. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ნებისმიერი დრო შეცვალოთ, დაამატოთ ან წაშალოთ ამ შეთანხმების პუნქტები მომხმარებლის შეტყობინებები.

1.4. საიტის გამოყენების გაგრძელება მომხმარებლის საშუალებით ამ ხელშეკრულებაში მიღებული შეთანხმების მიღება და ცვლილებები.

1.5. მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი ამ შეთანხმების გადამოწმება მასში ცვლილებებისთვის.


2. ტერმინების განმარტება


2.1. ქვემოთ ჩამოთვლილ პირობებში მოცემულია შემდეგი ამ შეთანხმების მიზნებისათვის. მნიშვნელობა:

2.1.1. Dixrix.net-Internet სერვისი მდებარეობს დომენის სახელი dixrix.net, რომელიც მუშაობს ქსელის საშუალებით ინტერნეტი და მასთან დაკავშირებული მომსახურება.

2.1.2. dixrix.net - საიტი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას თამაშის შესახებ პოპულარული თამაშების სერვერები და მათი დახარისხება შეფასების შესაბამისად, რომელიც ეს განსაზღვრავს თავად მომხმარებლებს.

2.1.3. Dixrix.net საიტის ადმინისტრაცია - თანამშრომლები უფლებამოსილია საიტის მართვა და ტექნიკური დახმარების გაწევა Dixrix.net საიტის მომხმარებლები.

2.1.4. საიტის მომხმარებელი dixrix.net (შემდგომში - მომხმარებელი) - ადამიანი, რომელსაც საიტზე აქვს წვდომა ინტერნეტით და საიტის გამოყენებით ინფორმაციის მისაღებად თამაშის სერვერების შესახებ.

2.1.5. Dixrix.net საიტის შინაარსი (შემდგომში - შინაარსი) - ინტელექტუალური საქმიანობის დაცული შედეგები, სრული უფლებები ეკუთვნის ბრენდების შინაარსისა და მფლობელების ავტორებს. საიტის შინაარსი ეს არის მომხმარებლის მიერ წარმოქმნილი კონტე (სხვადასხვა მედია შინაარსი, რომელიც მომხმარებლების მიერ შექმნილი).


3. შეთანხმების საგანი


3.1. ამ შეთანხმების საგანი მომხმარებლის უზრუნველყოფაა Dixrix.net სერვისი სრული და უფასო წვდომა საიტზე მოწოდებული ინფორმაცია და მომსახურება.

3.1.1. საიტი მომხმარებელს სთავაზობს შემდეგი ტიპის მომსახურებას (მომსახურება):

● ელექტრონულ შინაარსზე წვდომა ნახვის უფლებით და საკუთარი თავის მიერ განთავსებული საიტზე არსებული საჯარო ინფორმაციის გამოყენებით მომხმარებლები;

● საძიებო და სანავიგაციო საშუალებებზე წვდომა;

● ინფორმაციის წვდომა თამაშის სერვერების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ ფასიანი მომსახურების შეძენა საიტზე;

● გვერდებზე განხორციელებული სხვა ტიპის სერვისები (მომსახურება) საიტი.

3.1.2. ყველა არსებული (ნამდვილად ფუნქციონირებადი) დენებისა (მომსახურება) dixrix.net, ისევე როგორც მათი შემდგომი ცვლილებები და დამატებითი დამატებითი მომსახურება (მომსახურება).

3.2. საიტზე წვდომა უფასოდ არის გათვალისწინებული.

3.3. ეს შეთანხმება არის საჯარო შეთავაზება. საიტზე წვდომის მიღება, მომხმარებელი მიერთებულია Შეთანხმება.


4. მხარეების უფლებები და მოვალეობები


4.1. საიტის ადმინისტრაციას აქვს უფლება:

4.1.1. შეცვალეთ საიტის გამოყენების წესები და ასევე შეცვალეთ ამ საიტის შინაარსი. ცვლილებები ძალაში შედის იმ მომენტიდან შეთანხმების რედაქტორები საიტზე.

4.1.2. შეზღუდეთ საიტზე წვდომა დარღვევის შემთხვევაში ამ შეთანხმების პირობების მომხმარებელი.

4.1.3. შეცვალეთ გადახდის თანხის ოდენობა გადახდილი საიტის მომსახურება dixrix.net. მნიშვნელობის შეცვლა არ ვრცელდება მომხმარებლები ადრე შეძენილი სერვისებით.

4.2. მომხმარებელს აქვს უფლება:

4.2.1. გამოიყენეთ საიტზე არსებული ყველა შინაარსი და ინფორმაცია, ასევე შეიძინეთ ნებისმიერი დამატებითი ფასიანი მომსახურება, შესთავაზა საიტზე.

4.2.2. დასვით შეკითხვები მომსახურება იმ დეტალების დეტალებისთვის, რომლებიც საიტის "ფასიანი სერვისების" ნაწილშია.

4.2.3. გამოიყენეთ საიტი ექსკლუზიურად მიზნებისათვის და შეკვეთისთვის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული და კანონით არ არის აკრძალული უკრაინა

4.3. საიტის მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას:

4.3.1. შეასრულეთ საკუთრებისა და არაპროფესიული უფლებების დაცვა საიტის გამოყენებისას შინაარსისა და საავტორო უფლებების სხვა მფლობელების ავტორები.

4.3.2. არ მიიღოთ ისეთი მოქმედებები, რომლებიც შეიძლება იგი ითვლება საიტის ნორმალური მუშაობის დარღვევად.

4.3.3. არ განაწილდეთ კონფიდენციალური და უკრაინის კანონმდებლობით დაცული ინფორმაცია პირთა ან იურიდიული პირების შესახებ.

4.3.4. თავიდან აიცილოთ ნებისმიერი ქმედებები, რის შედეგადაც შეიძლება დარღვეულია კანონით დაცული ინფორმაციის კონფიდენციალურობა.

4.3.5. არ გამოიყენოთ საიტის სერვისები:

4.3.5. 1. შინაარსის დატვირთვა, რაც უკანონოა, არღვევს მესამე მხარის ნებისმიერ უფლებებს; ხელს უწყობს ძალადობას, სისასტიკეს, სიძულვილს და (ან) დისკრიმინაცია რასობრივი, ეროვნული, სექსუალური, რელიგიური, სოციალური ნიშნები; შეიცავს ცრუ ინფორმაციას და (ან) შეურაცხყოფას კონკრეტული პირების, ორგანიზაციების, ხელისუფლების მისამართი.

4.3.5. 2. არაკანონიერი ქმედებებისა და არასასურველი მოქმედებები და ასევე დახმარება იმ პირთათვის, რომელთა ქმედებები მიზნად ისახავს შეზღუდვების დარღვევას და აკრძალვები, რომლებიც მოქმედებენ უკრაინაში.

4.3.5. 3. არასრულწლოვნების უფლებების დარღვევა და (ან) იწვევს მათ რაიმე ფორმით.

4.3.5. 4. უმცირესობის უფლებების დარღვევა.

4.3.5. 5. საკუთარი თავის პრეზენტაციები სხვა ადამიანისთვის ან ორგანიზაციის და (ან) საზოგადოების წარმომადგენელი საკმარისი უფლებების გარეშე, მათ შორის ნომერი საიტის თანამშრომლებისთვის dixrix.net.

4.3.5. 6. პირთა მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების ფორმირება (არა) გარკვეული თამაშის სერვერების გამოყენებით და/ან ასეთი პირების დაგმობა.

4.4. მომხმარებელი აკრძალულია:

4.4.1. გამოიყენეთ ნებისმიერი მოწყობილობა, პროგრამა, პროცედურები, ალგორითმები და მეთოდები, ავტომატური მოწყობილობები ან ექვივალენტური სახელმძღვანელო პროცესები საიტის შინაარსის წვდომისთვის, შეძენისთვის, კოპირებისთვის ან თვალყურის დევნებისთვის;

4.4.2. არღვევს საიტის სათანადო ფუნქციონირებას;

4.4.3. რაიმე ფორმით, რომ გვერდის ავლით საიტის სანავიგაციო სტრუქტურა ნებისმიერი ინფორმაციის, მონაცემების ან მასალების მოპოვების ან მცდელობის მცდელობა ნებისმიერი საშუალებით, რომლებიც კონკრეტულად არ არის წარმოდგენილი ამ საიტის მომსახურებით;

4.4.4. უნებართვო წვდომა საიტის ფუნქციებზე, ნებისმიერი ამ საიტთან დაკავშირებული სხვა სისტემები ან ქსელები, ისევე როგორც ნებისმიერი საიტზე შემოთავაზებული მომსახურება;

4.4.4. დაარღვიოს უსაფრთხოების სისტემა ან ავთენტიფიკაცია საიტი ან საიტთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქსელი.

4.4.5. შეასრულეთ საპირისპირო ძებნა, აკონტროლეთ ან სცადეთ აკონტროლეთ ნებისმიერი ინფორმაცია საიტის ნებისმიერი სხვა მომხმარებლის შესახებ.

4.4.6. გამოიყენეთ საიტი და მისი შინაარსი ნებისმიერი მიზნით, კანონით აკრძალული უკრაინადა ასევე რაიმე უკანონო საქმიანობა ან სხვა საქმიანობა, რომელიც არღვევს საიტის ან სხვა პირების უფლებებს.


5. საიტის გამოყენებით dixrix.net


5.1. საიტის შინაარსის კოპირება, გამოქვეყნება, რეპროდუქცია, გადაცემული ან განაწილებული რაიმე ფორმით, ასევე განთავსებულია გლობალურ ქსელში "ინტერნეტი" საიტის ადმინისტრაციის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, ან შინაარსის ავტორი.

5.2. საიტის შენარჩუნება დაცულია საავტორო უფლებების დაცვით, კანონმდებლობა უკრაინასავაჭრო ნიშნის შესახებ, ისევე როგორც სხვა უფლებებთან დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრება და კანონმდებლობა უსამართლობის შესახებ კონკურენცია.

5.3. საიტზე შემოთავაზებული ფასიანი სერვისების შეძენა, შეიძლება მოითხოვოს მომხმარებლის ანგარიშის შექმნა.

5.4. მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი ანგარიშის ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა, პაროლის ჩათვლით და ასევე, ყველასთვის, გამონაკლისის გარეშე, ის საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება მომხმარებლის სახელით ანგარიში.

5.5. მომხმარებელმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს საიტის ადმინისტრირება მისი ანგარიშის უნებართვო გამოყენების ან პაროლი ან უსაფრთხოების სისტემის სხვა დარღვევა.

5.6. ეს შეთანხმება აფართოებს მის ეფექტს ფასიანი მომსახურების შეძენის ყველა დამატებითი დებულება და პირობები, გათვალისწინებულია საიტზე.

5.7. საიტზე განთავსებული ინფორმაცია არ უნდა იყოს წარდგენილია როგორც ამ შეთანხმების ცვლილება.

5.8. საიტზე განთავსებული ინფორმაცია უნდა განთავსდეს ამ ხელშეკრულებაში მითითებული წესების შესაბამისად.

5.9. საიტის ადმინისტრაციას აქვს უფლება ნებისმიერ დროს მომხმარებლის შეტყობინებები ცვლილებებს ახდენს ფასიანი სერვისების ჩამონათვალში შემოთავაზებულია საიტზე ან/და ფასებში, რომლებიც გამოიყენება ასეთი სერვისებისთვის.


6. პასუხისმგებლობა


6.1. ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც მომხმარებელს შეუძლია შეაფასოს განზრახ ან ამ შეთანხმების ნებისმიერი დებულების უყურადღებო დარღვევა, აგრეთვე სხვა მომხმარებლის კომუნიკაციებზე უნებართვო წვდომის გამო, საიტის ადმინისტრირება არ ანაზღაურდება.

6.1.1 მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი საიტზე შექმნილი და განთავსებული შინაარსი.

6.1.2 ნარკოტიკის ან რაიმე ახსენების შესახებ სხვა ფსიქოტროპული საშუალებები საიტზე ტექსტებში.

6.1.3 აკრძალულია მოზრდილთათვის თემების ნებისმიერი ხსენება (18+).

6.1.4 ნებისმიერი პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში 6.1.2 - 6.1.3, მომხმარებელი შეიძლება დაბლოკოს საიტზე წვდომით და განთავსდეს საიტზე შინაარსი წაიშლება.

6.2. საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი:

6.2.1. ოპერაციის დროს შეფერხებები ან გაუმართაობა, წარმოიქმნება გადაულახავი სიძლიერე, ისევე როგორც გაუმართაობის ნებისმიერი შემთხვევა ტელეკომუნიკაცია, კომპიუტერი, ელექტრო და სხვა მიმდებარე სისტემები.

6.2.2. გადარიცხვების, ბანკების, გადახდის სისტემების მოქმედებები და მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული შეფერხებების გამო.

6.2.3. საიტის სათანადო ფუნქციონირება, თუ მომხმარებელს არ აქვს საჭირო ტექნიკური საშუალებები მისი გამოყენებისთვის და ასევე არ ეკისრება ვალდებულებებს, რომ მომხმარებლებს მიაწოდონ ასეთი საშუალებები.


7. მომხმარებლის შეთანხმების პირობების დარღვევა


7.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს გაამჟღავნოს ნებისმიერი შეკრებილი ამ მომხმარებლის შესახებ საიტის ინფორმაცია, თუ გამჟღავნება აუცილებელია გამოძიებასთან დაკავშირებით ან საჩივარი საიტის უკანონო გამოყენების ან შექმნის წინააღმდეგ მომხმარებლის (იდენტიფიკაცია), რომელსაც შეუძლია დაარღვიოს ან ჩაერიოს უფლებებში საიტის ადმინისტრირება ან საიტის სხვა მომხმარებლების უფლებები.

7.2. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს გაამჟღავნოს ნებისმიერი ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, რომელიც განიხილავს აუცილებელ შესრულებას მიმდინარე კანონმდებლობის დებულებები უკრაინაან სასამართლო გადაწყვეტილებები, უზრუნველყოფს ამ შეთანხმების პირობების შესრულება, უფლებების დაცვა ან უსაფრთხოება მომხმარებლები.

7.3. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს გაამჟღავნოს ინფორმაცია მომხმარებელი, თუ მიმდინარე კანონმდებლობა უკრაინაეს მოითხოვს ასეთ გახსნას.

7.4. საიტის ადმინისტრაციას აქვს უფლება წინასწარი გარეშე მომხმარებლის შეტყობინებები შეჩერებულია და (ან) დაბლოკოს საიტზე წვდომა, თუ მომხმარებელმა დაარღვია ეს შეთანხმება ან შეიცავს სხვა დოკუმენტებს საიტის გამოყენების პირობები, აგრეთვე საიტის შეწყვეტის შემთხვევაში ან ტექნიკური პრობლემის ან პრობლემის მიზეზი.

7.5. საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებელი ან მესამე მხარეები ამ შემთხვევაში საიტზე წვდომის შეწყვეტისთვის მომხმარებლის მიერ ამ შეთანხმების ან სხვა დებულების დარღვევა დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს საიტის გამოყენების პირობებს.


8. სახსრების დაბრუნება

8.1 მომხმარებელს შეუძლია დააბრუნოს თავისი ფული - თუ 3 დღის განმავლობაში, ნებისმიერი ტექნიკური მიზეზის გამო, შეძენილი VIP ბურთები არ დაემატა მომხმარებლის სერვერზე.

8.2 მომხმარებელს შეუძლია გაგზავნოს მოთხოვნა თანხის დაბრუნების შესახებ info@dixrix.net. მასში მითითება: ბმული მონიტორინგის გვერდზე ან სერვერის მისამართზე (IP: პორტი).

8.3 სამუშაო დღის განმავლობაში ჩვენ შეამოწმებთ თქვენს მიმართვას.

8.4 თუ ჩვენი შეცდომა ჩვენ დავუბრუნდებით ფულს მომხმარებლის მიერ მითითებულ დეტალებზე.


9. დავების მოგვარება


9.1. მხარეებს შორის რაიმე უთანხმოების ან დავის შემთხვევაში ეს შეთანხმება წინაპირობაა სასამართლოში განაცხადამდე სარჩელი (წერილობითი წინადადება ნებაყოფლობითი ანგარიშსწორებისთვის სპორე).

9.2. სარჩელის მიმღები 30 კალენდარული დღის განმავლობაში მისი მიღების დღე, აცნობებს განმცხადებელს წერილობით საჩივარს შედეგების შესახებ სარჩელის განხილვა.

9.3. თუ შეუძლებელია დავის ნებაყოფლობით მოგვარება ნებისმიერ მხარეს აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოში მათი უფლებების დასაცავად, რაც მათ მიენიჭა მოქმედი კანონმდებლობით უკრაინა


10. დამატებითი პირობები


10.1. საიტის ადმინისტრაცია არ იღებს საპირისპირო საჩივრებს მომხმარებლისგან ამ მომხმარებლის ხელშეკრულების ცვლილებებთან დაკავშირებით.

10.2. საიტის ადმინისტრაციას აქვს უფლება წინასწარი გარეშე მომხმარებლის შეტყობინებები ამ შეთანხმების შესწორების მიზნით.


KA
×
შეცდომა იპოვნე
შესთავაზეთ თქვენი სწორი ვარიანტი
თქვენი თხოვნით მიუთითეთ თქვენი ელ.ფოსტა
გაგზავნა
გაუქმება
Stop war in Ukraine