વીનાશ

સર્વર Left 4 Dead 2

મોનિટરિંગમાં L4D2 તમને ઘણા કૂલ સર્વર્સ મળશે. આ સર્વર્સ પર, મૃતકોની ચ ord ાઇઓ તમને કંટાળો આવવા દેશે નહીં.

Left 4 Dead 2
રમત
પરવાનોવર્ગીકૃતપી.વી.પી.ઉન્માદચાંચિયોપ્રક્ષેપણ વિનાપીવીપી વિનાદાનઅરાજકતાહાર્ડકોરનોંધણી કર્યા વિનાઘટનાઓવેનિલાવિરોધી વિનાદ્વંદ્વયુદ્ધએન્ટિસ્પમકેસો
દેશ
નકશો
$2000$2ee_01alejkially_build_surfaceazcity_new_streetazcity_senterbeaver1beta_thecity1bha02c10m1_cavesc10m3_ranchhousec10m4_mainstreetc10m5_houseboatc11m1_greenhousec11m2_officesc11m3_garagec11m4_terminalc11m5_runwayc12m1_hilltopc12m4_barnc12m5_cornfieldc13m1_alpinecreekc13m3_memorialbridgec14m1_junkyardc14m2_lighthousec1m1_hotelc1m2_streetsc1m3_mallc1m4_atriumc2m1_highwayc2m2_fairgroundsc2m3_coasterc2m4_barnsc2m5_concertc3m1_plankcountryc3m2_swampc3m3_shantytownc3m4_plantationc4m1_milltown_ac4m2_sugarmill_ac4m3_sugarmill_bc4m5_milltown_escapec5m1_waterfrontc5m2_parkc5m3_cemeteryc5m4_quarterc5m5_bridgec6m1_riverbankc6m2_bedlamc6m3_portc7m1_docksc7m2_bargec8m1_apartmentc8m3_sewersc8m4_interiorc8m5_rooftopc9m1_alleysc9m2_lotscampanar_coop_vsch01_jupiterch02_pripyat01ch04_pripyat03Citycs_estatecwm4_buildingde03_storeDead_Series1death_sentence_5de_aztecde_cpl_strikede_dustde_dust2de_miragede_prodigyde_traindkr_m1_moteldm1_suburbsdr_pirateships_b3esc_fly_me_to_the_moonfy_iceworld_cssourcegasfever_2GUNGAMEl4d2-DisposalFacilityl4d2_7hours_later_01l4d2_BlastFurnacel4d2_bts01_forestl4d2_bts02_stationl4d2_darkblood01_tankerl4d2_daybreak01_hotell4d2_ic2_5l4d2_ravenholmwar_4l4d2_roadtonowhere_route01l4dblackoutbasement3l4d_airport01_greenhousel4d_airport03_garagel4d_cardiffl4d_garage01_alleysl4d_hospital01_apartmentl4d_ihm02_manorl4d_MIC2_TrapmentDl4d_sh01_oldshl4d_suburb01_schooll4d_tunnels_entrancedzel4d_vs_airport01_greenhousel4d_wheel_01_mallecrl4d_yama_1l4d_yama_4outruncity_02Procedural MapPublic Cs-Strikez.clan.suqe_1_clicherp_bangclawrp_zombie_townsilenthill3mallsrocchurchuf1_boulevardundertowwildride01wildride02wildride03zmb13_m1_barracksНовый Сервер от MyArena.ruЭто Калининград детка 16+
નામ
સરનામું
નકશો
ખેલાડીઓ
મત
દરખાસ્ત
PlayBCM Coop #6
31.43.157.18:1306
c3m2_swamp 8/10 260
MadX COOP [19/24]
31.43.157.18:1401
c10m1_caves 19/24 259
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27108
azcity_new_stre 3/4 255
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27121
beta_thecity1 3/4 255
CORE-SS :: US Coop-24
s4.core-ss.su:27015
c4m3_sugarmill_ 16/24 247
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27113
ch04_pripyat03 2/4 230
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27117
ch02_pripyat01 2/4 230
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27107
uf1_boulevard 2/4 230
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27111
azcity_new_stre 2/4 230
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27115
l4d_ihm02_manor 2/4 230
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27119
azcity_senter 2/4 230
BCM Coop #2
31.43.157.18:1302
c3m3_shantytown 5/10 230
Heimat
94.250.213.137:27015
cs_estate 0/20 225
PlayBCM Coop #7
31.43.157.18:1307
c5m4_quarter 5/15 213
MadX CUSTOM [8/24]
31.43.157.18:1403
l4d2-DisposalFa 8/24 213
LegionZ Coop-25
192.223.31.191:27015
c9m1_alleys 7/25 208
[EU] www.fastpath.fr
164.132.202.2:27020
c1m1_hotel 1/4 205
MEAT [3/12]
178.150.207.53:28015
c4m5_milltown_e 3/12 205
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27112
wildride01 1/4 205
X31橡子杀戮新手服
119.23.140.3:27045
c5m2_park 3/15 200
Crazy zomibes ->Super SI/Hordes<-
81.30.155.50:27015
c11m2_offices 1/8 193
#68杀戮世界经典服
120.77.24.39:38162
c5m1_waterfront 1/15 187
BCM Coop #3
31.43.157.18:1303
c6m3_port 1/15 187
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27103
azcity_senter 4/4 180
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27120
silenthill3mall 4/4 180
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27105
l4d_ihm02_manor 4/4 180
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27114
wildride02 4/4 180
PlayBCM Coop #5
31.43.157.18:1305
c5m4_quarter 5/5 180
BCM Custom #1
31.43.157.18:1101
cwm4_building 5/5 180
[LATAM] POPPY VERSUS 3.1
45.61.186.228:27016
l4d_vs_airport0 0/16 175
The Malebolge Combat
213.202.228.197:27050
c5m1_waterfront 0/4 170
The Slaughter House #1
192.223.26.170:27015
c5m1_waterfront 0/8 170
sg-servers.net Left 4 Dead 2 Server #1
5.199.135.237:27017
c1m1_hotel 0/4 170
<<eb@>> Basic Campaign Mode @ ebateam.eu
37.221.209.184:27249
c1m1_hotel 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27101
l4d2_bts02_stat 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27102
wildride03 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27109
c1m1_hotel 0/4 170
[Senser.tw]Preset Server (Taiwan)
server.senser.tw:27116
wildride01 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27104
c1m1_hotel 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27106
azcity_senter 0/4 170
[Senser.tw]Workshop Server (Taiwan)
server.senser.tw:27110
ch01_jupiter 0/4 170

સર્વર મોનિટરિંગ Left 4 Dead 2

દરખાસ્ત L4D2 સમાવે છે ફિલ્ટરિંગ અને સ ing ર્ટ કરવાની સંભાવનાવાળા ઘણા સર્વર્સ. આ તકો સરળ બનાવે છે સર્વર્સની પસંદગી. રેટિંગ સિસ્ટમ શ્રેષ્ઠ પસંદ કરવામાં મદદ કરશે સર્વર L4D2 આરામદાયક રમત માટે.

સર્વર્સ પર તમારે મૃતકોની ચ ord ાઇઓ તેમજ નાશ કરવો પડશે ગ્રાઇન્ડર્સના કપટી રાક્ષસો. અથવા મ્યુટન્ટ્સમાંથી એક બનો અને બચેલા લોકોને આપશો નહીં આશ્રય માટે દોડવા માટે જીવંત.


GU
×
તમને ભૂલ મળી
તમારો યોગ્ય વિકલ્પ પ્રદાન કરો
તમારી વિનંતી પર તમારા ઇ-મેઇલ સૂચવો
મોકલવું
રદ કરવું તે
Stop war in Ukraine