Menú

Condicións de uso

1. Disposicións xerais


1.1. Este acordo de usuario (en diante denominado o acordo) refírese a Dixrix.net Sitio, situado en http://dixrix.net.

1.2. Este acordo regula a relación entre A administración do sitio Dixrix.net (en diante - a administración do sitio) e o usuario Dixrix.net (en diante denominado usuario).

1.3. A administración do sitio resérvase o dereito a calquera tempo para cambiar, engadir ou eliminar as cláusulas deste acordo sen Notificacións de usuarios.

1.4. Continuar o uso do sitio por medio do usuario Aceptación dun acordo e modificacións realizadas neste acordo.

1.5. O usuario é o responsable persoal Verificación deste acordo para os cambios nel.


2. Definición de termos


2.1. Os termos enumerados a continuación teñen o seguinte para os efectos deste acordo. Significado:

2.1.1. Dixrix.net-Internet Servizo situado en Nome de dominio Dixrix.net, que opera a través da rede Internet e servizos relacionados.

2.1.2. Dixrix.net: un sitio que contén información sobre o xogo servidores de xogos populares e clasificalos de acordo coa clasificación, que Está determinado polos propios usuarios.

2.1.3. Dixrix.Net Administración do sitio - empregados autorizado para xestionar o sitio e proporcionar soporte técnico Usuarios do sitio Dixrix.NET.

2.1.4. O usuario do sitio Dixrix.net (en diante - o usuario) - unha persoa que ten acceso ao sitio a través de internet e usando o sitio Para obter información sobre os servidores de xogo.

2.1.5. Contido do sitio Dixrix.NET (en diante - Contido) - Resultados protexidos da actividade intelectual, dereitos completos aos que pertencen aos autores do contido e propietarios de marcas. Contido do sitio É un conte xerado polo usuario (varios contidos multimedia que Creado por usuarios).


3. O tema do acordo


3.1. O asunto deste acordo é a subministración do usuario Dixrix.NET Servizo de acceso completo e gratuíto ao sitio contido información e servizos prestados.

3.1.1. O sitio ofrece ao usuario os seguintes tipos de servizos (Servizos):

● Acceso a contido electrónico co dereito á vista e Usando a información pública dispoñible no sitio publicado por si mesmos Usuarios;

● Acceso ás ferramentas de busca e navegación;

● Acceso a información sobre servidores de xogo e información sobre compra de servizos de pago no sitio;

● Outros tipos de servizos (servizos) implementados nas páxinas Sitio.

3.1.2. Todo Correntes (realmente funcionando) (servizos) Dixrix.net, así como calquera das súas modificacións posteriores e máis adicionais Servizos (Servizos).

3.2. O acceso ao sitio ofrécese de balde.

3.3. Este acordo é unha oferta pública. Obtendo acceso ao sitio, considérase que o usuario está unido Acordo.


4. Dereitos e obrigas das partes


4.1. A administración do sitio ten dereito:

4.1.1. Cambia as regras para usar o sitio e tamén cambia Contido deste sitio. Os cambios entran en vigor desde o momento en que o novo editores do acordo no sitio.

4.1.2. Limitar o acceso ao sitio en caso de violación Usuario dos termos deste acordo.

4.1.3. Cambia a cantidade de pago que se cobra pola subministración de pago Servizos de sitio Dixrix.net. O cambio de valor non se aplicará a Usuarios con servizos comprados anteriormente.

4.2. O usuario ten dereito:

4.2.1. Use todo o contido dispoñible no sitio e información, ademais de mercar calquera servizo de pago adicional, ofrecido no sitio.

4.2.2. Fai calquera pregunta relacionada co fornecido Servizos para os detalles dos detalles que se atopan na sección do sitio "Servizos de pago".

4.2.3. Use o sitio exclusivamente con fins e orde, estipulado polo acordo e non prohibido pola lei Ucraína

4.3. O usuario do sitio compromete a:

4.3.1. Cumprir os dereitos de propiedade e non propiedades Autores de contido e outros titulares de copyright ao usar o sitio.

4.3.2. Non tome medidas que poidan Considérase que violando o funcionamento normal do sitio.

4.3.3. Non distribúa ningún confidencial e a información protexida pola lexislación de Ucraína sobre individuos ou persoas xurídicas.

4.3.4. Evite as accións como resultado das cales pode Viola a confidencialidade da información protexida pola lei.

4.3.5. Non use servizos de sitio para:

4.3.5. 1. Carga de contido, que é ilegal, viola os dereitos de terceiros; promove a violencia, a crueldade, o odio e (ou) discriminación sobre raciais, nacionais, sexuais, relixiosos, signos sociais; contén información falsa e (ou) insultos en O enderezo de persoas específicas, organizacións, autoridades.

4.3.5. 2. Uncas de comisión de accións ilegais e tamén asistencia a persoas cuxas accións están dirixidas a violar as restricións e Prohibicións que operan en Ucraína.

4.3.5. 3. Violacións dos dereitos dos menores e (OR) Causándoos de calquera forma.

4.3.5. 4. Infección dos dereitos das minorías.

4.3.5. 5. Presentacións de si mesmo para outra persoa ou representante da organización e (ou) comunidade sen dereitos suficientes, incluído Número para empregados do sitio Dixrix.net.

4.3.5. 6. A formación dunha actitude negativa cara ás persoas (non) Empregando certos servidores de xogo e/ou condena a tales persoas.

4.4. Está prohibido o usuario:

4.4.1. Use calquera dispositivo, programas, procedementos, Algoritmos e métodos, dispositivos automáticos ou procesos manuais equivalentes para acceso, adquisición, copia ou seguimento do contido do sitio;

4.4.2. Violar o bo funcionamento do sitio;

4.4.3. Dalgún xeito para evitar a estrutura de navegación do sitio Para obter ou intentar obter información, datos ou materiais de calquera xeito que non estean especificamente representados polos servizos deste sitio;

4.4.4. Acceso non autorizado ás funcións do sitio, calquera Outros sistemas ou redes relacionadas con este sitio, así como calquera servizos ofrecidos no sitio;

4.4.4. Violar o sistema de seguridade ou a autenticación por Sitio ou en calquera rede relacionada co sitio.

4.4.5. Cumprir a busca inversa, rastrexar ou intentar Realiza un seguimento de calquera información sobre calquera outro usuario do sitio.

4.4.6. Use o sitio e o seu contido para calquera propósito, prohibido pola lei Ucraínae tamén para incitar a calquera ilegal actividades ou outras actividades que violan os dereitos do sitio ou outras persoas.


5. Usando o sitio Dixrix.net


5.1. O contido do sitio non se pode copiar, publicar, reproducirse, transmitido ou distribuído de calquera xeito e tamén publicado na rede global "Internet" sen o consentimento previo por escrito da administración do sitio ou autor de contido.

5.2. O mantemento do sitio está protexido por dereitos de autor, lexislación Ucraínasobre marcas comerciais, así como outros dereitos relacionados con propiedade intelectual e lexislación sobre inxusta competición.

5.3. Compra de servizos de pago ofrecidos no sitio, pode requirir a creación dunha conta de usuario.

5.4. O usuario é o responsable persoal Preservación da confidencialidade da información da conta, incluído o contrasinal e Ademais, para todos, sen excepción, as actividades que se realizan en nome do usuario conta.

5.5. O usuario debe avisar inmediatamente A administración do sitio sobre o uso non autorizado da súa conta ou contrasinal ou calquera outra violación do sistema de seguridade.

5.6. Este acordo amplía o seu efecto Todas as disposicións e condicións adicionais para a adquisición de servizos de pago, fornecido no sitio.

5.7. A información publicada no sitio non debería Introducido como cambio neste acordo.

5.8. A información publicada no sitio debería ser publicada De acordo coas regras especificadas neste acordo.

5.9. A administración do sitio ten dereito en calquera momento sen As notificacións dos usuarios fan cambios na lista de servizos de pago ofrecido no sitio e/ou en prezos aplicables a tales servizos.


6. Responsabilidade


6.1. Calquera perda que o usuario poida sufrir no caso de intencionado ou violación descoidada de calquera disposición deste acordo, así como Debido ao acceso non autorizado ás comunicacións doutro usuario, A administración do sitio non se reembolsa.

6.1.1 O usuario é responsable persoalmente Contido creado e publicado no sitio.

6.1.2 Calquera mención de estupefacientes ou calquera Outros medios psicotrópicos en textos do sitio.

6.1.3 Está prohibido a mención de temas para adultos (18+).

6.1.4 En caso de violación de calquera dos parágrafos 6.1.2 - 6.1.3, O usuario pódese bloquear por acceso ao sitio e publicado no sitio Eliminarase o contido.

6.2. A administración do sitio non se fai responsable de:

6.2.1. Atrasos ou fallos durante a operación, derivado da forza insalvable, así como de calquera caso de fallos en Telecomunicacións, computadoras, eléctricos e outros sistemas adxacentes.

6.2.2. Accións de transferencias, bancos, sistemas de pago e Por atrasos relacionados co seu traballo.

6.2.3. Funcionamento adecuado do sitio, se O usuario non ten os medios técnicos necesarios para o seu uso e Tampouco ten ningunha obriga de proporcionar aos usuarios tal medios.


7. Violación dos termos do acordo de usuario


7.1. A administración do sitio ten dereito a divulgar calquera reunión sobre o usuario deste Información do sitio, se a divulgación é necesaria en relación coa investigación ou unha queixa contra o uso ilegal do sitio ou para establecer (identificación) dun usuario que poida violar ou intervir nos dereitos Administración de sitios ou aos dereitos doutros usuarios do sitio.

7.2. A administración do sitio ten dereito a divulgar calquera información sobre o usuario que considerará o necesario para a execución as disposicións da lexislación actual Ucraínaou decisións xudiciais, asegurando cumprimento dos termos deste acordo, protección de dereitos ou seguridade Usuarios.

7.3. A administración do sitio ten dereito a divulgar información sobre Usuario se a lexislación actual UcraínaRequire tal apertura.

7.4. A administración do sitio ten dereito sen preliminar As notificacións de usuario paran e (ou) bloquean o acceso ao sitio se O usuario violou este acordo ou contido noutros documentos as condicións para usar o sitio, así como no caso da terminación do sitio ou O motivo do problema ou problema técnico.

7.5. A administración do sitio non se fai responsable Usuario ou terceiros para a terminación do acceso ao sitio no caso violación do usuario de calquera disposición deste acordo ou doutro un documento que contén as condicións para usar o sitio.


8. Devolución de fondos

8.1 O usuario pode devolver o seu diñeiro. Se durante 3 días, por calquera motivo técnico, as bolas VIP compradas non se engadiron ao servidor de usuarios.

8.2 O usuario pode enviar unha solicitude de reembolso a info@dixrix.net. Apuntando nela: unha ligazón á páxina de seguimento ou ao enderezo do servidor (IP: porto).

8.3 Dentro de 2 días hábiles comprobaremos o seu recurso.

8.4 Se o noso erro devolveremos o diñeiro aos detalles especificados polo usuario.


9. Resolución de disputas


9.1. En caso de desacordo ou disputas entre as partes Este acordo é un requisito previo antes de solicitar ao xulgado unha reclamación (unha proposta por escrito para a liquidación voluntaria Espore).

9.2. O destinatario da reclamación nun prazo de 30 días naturais con Día do seu recibo, notifica ao solicitante por escrito unha queixa sobre os resultados Consideración da reclamación.

9.3. Se é imposible resolver a disputa de xeito voluntario Calquera das partes ten dereito a solicitar ao xulgado a protección dos seus dereitos, que Concedido por eles pola lexislación aplicable Ucraína


10. Condicións adicionais


10.1. A administración do sitio non acepta reclamacións do usuario Respecto ás modificacións a este acordo de usuario.

10.2. A administración do sitio ten dereito sen preliminar Notificacións de usuarios para modificar este acordo.


×
Atopaches un erro
Ofrece a túa opción correcta
Indique na súa solicitude o seu correo electrónico
Enviar
Cancelación
Stop war in Ukraine