Biachlár

Téarmaí Úsáide

1. Forálacha Ginearálta


1.1. Tagraíonn an comhaontú úsáideora seo (dá ngairtear an comhaontú anseo feasta) Suíomh Dixrix.net, lonnaithe ag http://dixrix.net.

1.2. Rialaíonn an Comhaontú seo an gaol idir Riarachán an tsuímh Dixrix.net (anseo feasta - an Riarachán Láithreáin) agus an t -úsáideoir Dixrix.net (dá ngairtear úsáideoir anseo feasta).

1.3. Forchoimeádann Riarachán an Láithreáin an ceart ar aon am chun clásail an Chomhaontaithe seo a athrú, a chur leis nó a scriosadh gan Fógraí Úsáideora.

1.4. Ciallaíonn leanúint ar aghaidh leis an láithreán ag an úsáideoir Glacadh le Comhaontú agus Leasuithe a rinneadh sa Chomhaontú seo.

1.5. Tá an t -úsáideoir freagrach go pearsanta as Fíorú an Chomhaontaithe seo le haghaidh athruithe ann.


2. Sainmhíniú ar théarmaí


2.1. Tá an méid seo a leanas ag na téarmaí atá liostaithe thíos chun críocha an Chomhaontaithe seo. Ciall:

2.1.1. Dixrix.net-Internet Service suite ar ainm fearainn Dixrix.net, ag feidhmiú tríd an líonra Seirbhísí Idirlín agus Gaolmhara.

2.1.2. dixrix.net - suíomh ina bhfuil faisnéis faoi chluiche freastalaithe cluichí coitianta agus iad a shórtáil de réir an rátáil, a Is iad na húsáideoirí iad féin a chinneadh.

2.1.3. Dixrix.net Riarachán Láithreáin - Fostaithe údaraithe chun an suíomh a bhainistiú agus tacaíocht theicniúil a sholáthar Dixrix.NET Úsáideoirí Láithreáin.

2.1.4. Úsáideoir an tsuímh dixrix.net (anseo feasta - an t -úsáideoir) - duine a bhfuil rochtain aige ar an suíomh tríd an Idirlíon agus ag úsáid an tsuímh Chun faisnéis a fháil faoi fhreastalaithe cluiche.

2.1.5. Ábhar Láithreáin Dixrix.net (anseo feasta - Ábhar) - torthaí cosanta ar ghníomhaíocht intleachtúil, cearta iomlána a bhfuil a bhaineann le húdair ábhar agus úinéirí na mbrandaí. Ábhar suímh Is conte ginte ag an úsáideoir é (ábhar éagsúil sna meáin Cruthaithe ag úsáideoirí).


3. Ábhar an Chomhaontaithe


3.1. Is é ábhar an Chomhaontaithe seo soláthar an úsáideora Seirbhís Dixrix.net rochtain iomlán agus saor in aisce ar an suíomh atá ann faisnéis agus seirbhísí curtha ar fáil.

3.1.1. Soláthraíonn an Suíomh na cineálacha seirbhísí seo a leanas don úsáideoir (seirbhísí):

● Rochtain ar ábhar leictreonach leis an gceart féachaint air agus Ag baint úsáide as an bhfaisnéis phoiblí atá ar fáil ar an suíomh curtha suas leo féin Úsáideoirí;

● Rochtain ar na huirlisí cuardaigh agus loingseoireachta;

● Rochtain ar fhaisnéis faoi fhreastalaithe cluiche agus faisnéis faoi Seirbhísí íoctha a cheannach ar an suíomh;

● Cineálacha eile seirbhísí (seirbhísí) curtha i bhfeidhm ar na leathanaigh Suíomh.

3.1.2. Uile Sruthanna (Seirbhísí) atá ann cheana féin (Feidhmigh) Dixrix.net, chomh maith le haon cheann dá modhnuithe ina dhiaidh sin agus tuilleadh breise Seirbhísí (Seirbhísí).

3.2. Soláthraítear rochtain ar an láithreán saor in aisce.

3.3. Is tairiscint phoiblí é an Comhaontú seo. Ag fáil rochtain ar an suíomh, meastar go bhfuil an t -úsáideoir ceangailte Comhaontú.


4. Cearta agus oibleagáidí na bpáirtithe


4.1. Tá an ceart ag riarachán an tsuímh:

4.1.1. Athraigh na rialacha maidir leis an suíomh a úsáid, agus athraigh freisin Ábhar an tsuímh seo. Tagann athruithe i bhfeidhm ón nóiméad an nua Eagarthóirí an Chomhaontaithe ar an Suíomh.

4.1.2. Rochtain ar an suíomh a theorannú i gcás sáraithe Úsáideoir Téarmaí an Chomhaontaithe seo.

4.1.3. Athraigh méid na híocaíochta a ghearrtar as soláthar íoctha Seirbhísí Láithreáin Dixrix.net. Ní bheidh feidhm ag luach athraitheach maidir le Úsáideoirí le seirbhísí a ceannaíodh roimhe seo.

4.2. Tá an ceart ag an úsáideoir:

4.2.1. Úsáid an t -ábhar go léir atá ar fáil ar an suíomh agus faisnéis, chomh maith le haon seirbhísí íoctha breise a cheannach, ar fáil ar an suíomh.

4.2.2. Cuir ceist ar bith a bhaineann le soláthar Seirbhísí le haghaidh sonraí na sonraí atá sa chuid den láithreán "Seirbhísí Íoctha".

4.2.3. Úsáid an Suíomh go heisiach chun críocha agus ord, leagtha síos ag an gcomhaontú agus gan toirmeasc ar an dlí An Úcráin

4.3. Tugann úsáideoir an tsuímh faoi:

4.3.1. Cloí le cearta maoine agus neamhphróiseála Údair Ábhar agus Sealbhóirí Cóipchirt eile agus an Suíomh á úsáid acu.

4.3.2. Ná déan gníomhartha a d'fhéadfadh Meastar go sáraíonn sé gnáthoibriú an tsuímh.

4.3.3. Ná déan aon rún a dháileadh agus an fhaisnéis atá cosanta ag reachtaíocht na hÚcráine faoi dhaoine aonair nó faoi aonáin dhlíthiúla.

4.3.4. Seachain aon ghníomhartha mar thoradh air sin is féidir Sáraítear rúndacht na faisnéise atá cosanta ag an dlí.

4.3.5. Ná húsáid seirbhísí suímh le haghaidh:

4.3.5. 1. Luchtaithe Ábhar, atá mídhleathach, sáraíonn sé aon chearta de thríú páirtithe; Foréigean, cruálacht, fuath a chur chun cinn agus (nó) idirdhealú ar chiníoch, náisiúnta, gnéasach, reiligiúnach, comharthaí sóisialta; ina bhfuil faisnéis bhréagach agus (nó) maslaí i Seoladh daoine sonracha, eagraíochtaí, údaráis.

4.3.5. 2. Neamhshuimeanna don Choimisiún um Ghníomhartha Neamhdhleathacha a Choimisiúnú, agus freisin cúnamh do dhaoine a bhfuil a ngníomhartha dírithe ar shrianta a shárú agus Toirmisc ag feidhmiú san Úcráin.

4.3.5. 3. sáruithe ar chearta mionaoiseach agus (nó) Is cúis leo i bhfoirm ar bith.

4.3.5. 4. sárú ar chearta mionlaigh.

4.3.5. 5. Cur i láthair dó féin do dhuine eile nó Ionadaí na heagraíochta agus (nó) an phobail gan cearta leordhóthanacha, lena n -áirítear Líon d'fhostaithe an tsuímh Dixrix.net.

4.3.5. 6. Dearcadh diúltach a fhoirmiú i leith daoine (ní) Ag baint úsáide as freastalaithe cluiche áirithe agus/nó cáineadh na ndaoine sin.

4.4. Tá cosc ​​ar an úsáideoir:

4.4.1. Úsáid aon fheistí, cláir, nósanna imeachta, Algartaim agus modhanna, gléasanna uathoibríocha nó próisis láimhe choibhéiseacha le haghaidh rochtana, éadála, cóipeáil nó rianú ábhar an tsuímh;

4.4.2. Sárú ar fheidhmiú ceart an tsuímh;

4.4.3. Ar bhealach ar bith chun struchtúr loingseoireachta an tsuímh a sheachbhóthar Aon fhaisnéis, sonraí nó ábhair a fháil nó a fhéachann chun aon fhaisnéis a fháil ar aon bhealach nach ndéanann seirbhísí an Láithreáin seo ionadaíocht shonrach orthu;

4.4.4. Rochtain neamhúdaraithe ar fheidhmeanna an tsuímh, aon córais nó líonraí eile a bhaineann leis an suíomh seo, chomh maith le haon seirbhísí a thairgtear ar an suíomh;

4.4.4. An córas slándála nó fíordheimhniú a shárú ag Suíomh nó ar aon líonra a bhaineann leis an Suíomh.

4.4.5. An cuardach droim ar ais a chomhlíonadh, rianú nó triail a bhaint as Rianaigh aon fhaisnéis faoi aon úsáideoir suímh eile.

4.4.6. Úsáid an Suíomh agus a Ábhar chun críche ar bith, Toirmiscthe de réir an dlí An Úcráinagus freisin aon mhídhleathach a ghríosú gníomhaíochtaí nó gníomhaíochtaí eile a sháraíonn cearta an tsuímh nó daoine eile.


5. Ag baint úsáide as an suíomh Dixrix.net


5.1. Ní féidir ábhar an tsuímh a chóipeáil, a fhoilsiú, a atáirgeadh, a tharchur nó a dháileadh ar bhealach ar bith, agus a cuireadh sa líonra domhanda freisin "Idirlíon" gan réamhthoiliú i scríbhinn riarachán an tsuímh, nó Údar Ábhar.

5.2. Tá cothabháil an tsuímh cosanta ag cóipcheart, reachtaíocht An Úcráinfaoi ​​thrádmharcanna, chomh maith le cearta eile a bhaineann le Maoin intleachtúil, agus reachtaíocht ar éagórach Comórtas.

5.3. Seirbhísí íoctha a cheannach a thairgtear ar an suíomh, d’fhéadfadh cuntas úsáideora a chruthú.

5.4. Tá an t -úsáideoir freagrach go pearsanta as Caomhnú rúndacht na faisnéise cuntais, lena n -áirítear pasfhocal, agus Chomh maith leis sin, do chách, gan eisceacht, na gníomhaíochtaí a dhéantar thar ceann an úsáideora cuntas.

5.5. Caithfidh an t -úsáideoir fógra a thabhairt láithreach Riaradh an tsuímh ar úsáid neamhúdaraithe a chuntais nó pasfhocal nó aon sárú eile ar an gcóras slándála.

5.6. Leathnaíonn an Comhaontú seo a éifeacht chuig Gach foráil agus coinníollacha breise chun seirbhísí íoctha a fháil, curtha ar fáil ar an suíomh.

5.7. Níor chóir go ndéanfadh an fhaisnéis a cuireadh ar an suíomh A tugadh isteach mar athrú ar an gcomhaontú seo.

5.8. Ba chóir faisnéis a chuirtear ar an suíomh a phostáil De réir na rialacha a shonraítear sa Chomhaontú seo.

5.9. Tá an ceart ag riarachán an tsuímh ag am ar bith gan Déanann fógraí úsáideoirí athruithe ar liosta na seirbhísí íoctha ar fáil ar an suíomh agus/nó i bpraghsanna is infheidhme maidir le seirbhísí den sórt sin.


6. Freagracht


6.1. Aon chaillteanais is féidir leis an úsáideoir a thabhú i gcás d'aon ghnó nó sárú míchúramach ar aon fhoráil den Chomhaontú seo, chomh maith le Mar gheall ar rochtain neamhúdaraithe ar chumarsáid úsáideora eile, Ní aisíoctar riarachán an tsuímh.

6.1.1 Tá an t -úsáideoir freagrach go pearsanta as Ábhar cruthaithe agus curtha ar an suíomh.

6.1.2 Aon tagairt do támhshuanach nó aon Modhanna síceatrópacha eile i dtéacsanna ar an suíomh.

6.1.3 Toirmisctear aon lua ar thopaicí do dhaoine fásta (18+).

6.1.4 I gcás sárú ar aon cheann de mhíreanna 6.1.2 - 6.1.3, Is féidir an t -úsáideoir a chosc trí rochtain ar an suíomh, agus é a phostáil ar an suíomh Scriosfar an t -ábhar.

6.2. Níl riarachán an láithreáin freagrach as:

6.2.1. Moilleanna nó mífheidhmeanna le linn na hoibríochta, ag eascairt as neart dosháraithe, chomh maith le cás ar bith de mhífheidhmeanna i Córais teileachumarsáide, ríomhaire, leictreacha agus eile in aice láimhe.

6.2.2. Gníomhartha aistrithe, bainc, córais íocaíochta agus As moill a bhaineann lena gcuid oibre.

6.2.3. Feidhmiú ceart an láithreáin, más rud é Níl na modhanna teicniúla riachtanacha ag an úsáideoir lena úsáid, agus Ní bhíonn aon oibleagáidí ar a leithéid a sholáthar d'úsáideoirí a chur ar fáil d'úsáideoirí acmhainn.


7. Sárú ar théarmaí an Chomhaontaithe Úsáideora


7.1. Tá sé de cheart ag riarachán an tsuímh aon cheann a nochtadh faoin úsáideoir seo a nochtadh Faisnéis láithreáin, má tá nochtadh riachtanach maidir leis an imscrúdú nó gearán i gcoinne úsáid mhídhleathach an tsuímh nó a bhunú (sainaithint) úsáideora ar féidir leis sárú nó idirghabháil a dhéanamh sna cearta Riarachán suímh nó cearta úsáideoirí eile an tsuímh.

7.2. Tá sé de cheart ag riarachán an láithreáin aon cheann a nochtadh faisnéis faoin úsáideoir a bhreithneoidh an gá is gá le forghníomhú forálacha na reachtaíochta reatha An Úcráinnó cinntí cúirte, ag cinntiú Téarmaí an Chomhaontaithe seo a chomhlíonadh, Cearta nó Slándáil a Chosaint Úsáideoirí.

7.3. Tá sé de cheart ag riarachán an láithreáin faisnéis a nochtadh faoi Úsáideoir má tá an reachtaíocht reatha An ÚcráinÉilíonn sé oscailt den sórt sin.

7.4. Tá an ceart ag riarachán an tsuímh gan réamhrá Stopann fógraí úsáideora agus (nó) rochtain ar an suíomh más rud é Sháraigh an t -úsáideoir an comhaontú seo nó bhí sé i ndoiciméid eile na coinníollacha chun an láithreán a úsáid, chomh maith le cás foirceanta an tsuímh nó An chúis leis an bhfadhb nó an fhadhb theicniúil.

7.5. Níl riarachán an láithreáin freagrach as Úsáideoir nó tríú páirtithe chun rochtain ar an Suíomh a fhoirceannadh sa chás sárú ag an úsáideoir ar aon fhoráil den Chomhaontú seo nó eile doiciméad ina bhfuil na coinníollacha chun an láithreán a úsáid.


8. Cistí a thabhairt ar ais

8.1 Is féidir leis an úsáideoir a chuid airgid a thabhairt ar ais - más rud é ar feadh 3 lá, ar aon chúiseanna teicniúla, níor cuireadh na liathróidí VIP a ceannaíodh leis an bhfreastalaí úsáideoirí.

8.2 Is féidir leis an úsáideoir iarratas a sheoladh ar aisíocaíocht chuig info@dixrix.net. Ag díriú air: nasc chuig an leathanach monatóireachta nó seoladh an fhreastalaí (IP: calafort).

8.3 Laistigh de 2 lá oibre déanfaimid seiceáil ar do achomharc.

8.4 Má tá ár n -earráid ar ais cuirfimid an t -airgead ar ais chuig na sonraí atá sonraithe ag an úsáideoir.


9. Díospóidí a réiteach


9.1. I gcás easaontas nó díospóidí idir na páirtithe Is réamhriachtanas é an Comhaontú seo sula ndéantar iarratas ar an gcúirt Éileamh (togra i scríbhinn le haghaidh socraíochta deonacha spóir).

9.2. Faighteoir an éilimh laistigh de 30 lá féilire le Cuireann lá a admhála in iúl don iarratasóir gearán a scríobh faoi na torthaí Breithniú ar an éileamh.

9.3. Má tá sé dodhéanta an díospóid a réiteach ar bhonn deonach Tá sé de cheart ag aon cheann de na páirtithe iarratas a dhéanamh ar an gcúirt chun a gcearta a chosaint Deonaithe dóibh leis an reachtaíocht is infheidhme An Úcráin


10. Coinníollacha breise


10.1. Ní ghlacann Riarachán an Láithreáin le frithéilimh ón úsáideoir Maidir le leasuithe ar an gcomhaontú úsáideora seo.

10.2. Tá an ceart ag riarachán an tsuímh gan réamhrá Fógraí Úsáideora chun an Comhaontú seo a leasú.


×
Fuair ​​tú botún
Tairg do rogha ceart
Cuir in iúl d’iarratas ar do r-phost
Cuir
Cealú
Stop war in Ukraine