Μενού

Οροι χρήσης

1. Γενικές διατάξεις


1.1. Αυτή η συμφωνία χρήστη (εφεξής αναφέρεται ως συμφωνία) αναφέρεται Dixrix.net site, που βρίσκεται στο http://dixrix.net.

1.2. Η παρούσα συμφωνία ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ Η διαχείριση του ιστότοπου dixrix.net (εφεξής - η διαχείριση του ιστότοπου) και ο χρήστης Dixrix.net (στο εξής αναφέρεται ως χρήστης).

1.3. Η διαχείριση του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε Ώρα να αλλάξετε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε τις ρήτρες της παρούσας Συμφωνίας χωρίς Ειδοποιήσεις χρήστη.

1.4. Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστότοπου με τα μέσα χρήστη Αποδοχή συμφωνίας και τροποποιήσεων που έγιναν στην παρούσα Συμφωνία.

1.5. Ο χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για Επαλήθευση της παρούσας Συμφωνίας για αλλαγές σε αυτήν.


2. Ορισμός των όρων


2.1. Οι όροι που αναφέρονται παρακάτω έχουν τα ακόλουθα για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας. έννοια:

2.1.1. dixrix.net-internet υπηρεσία που βρίσκεται Όνομα τομέα dixrix.net, που λειτουργεί μέσω του δικτύου Διαδίκτυο και σχετικές υπηρεσίες.

2.1.2. dixrix.net - Ένας ιστότοπος που περιέχει πληροφορίες για το παιχνίδι διακομιστές δημοφιλών παιχνιδιών και ταξινόμηση τους σύμφωνα με τη βαθμολογία, η οποία Καθορίζεται από τους ίδιους τους χρήστες.

2.1.3. Διοίκηση ιστότοπου Dixrix.NET - Εργαζόμενοι εξουσιοδοτημένος να διαχειριστεί τον ιστότοπο και να παρέχει τεχνική υποστήριξη Οι χρήστες του ιστότοπου dixrix.net.

2.1.4. Ο χρήστης του ιστότοπου dixrix.net (εφεξής - ο χρήστης) - Ένα άτομο που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω του Διαδικτύου και χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους διακομιστές παιχνιδιών.

2.1.5. Dixrix.NET Περιεχόμενο ιστότοπου (στο εξής - Περιεχόμενο) - προστατευμένα αποτελέσματα πνευματικής δραστηριότητας, πλήρη δικαιώματα στα οποία ανήκουν στους συντάκτες του περιεχομένου και των ιδιοκτητών των εμπορικών σημάτων. Περιεχόμενο τοποθεσίας Είναι ένα conte που παράγεται από το χρήστη (διάφορα περιεχόμενα μέσων που Δημιουργήθηκε από τους χρήστες).


3. Το θέμα της Συμφωνίας


3.1. Το θέμα της παρούσας συμφωνίας είναι η παροχή του χρήστη Η υπηρεσία Dixrix.NET πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση στον ιστότοπο περιέχεται Παρέχονται πληροφορίες και υπηρεσίες.

3.1.1. Ο ιστότοπος παρέχει στον χρήστη τους ακόλουθους τύπους υπηρεσιών (Υπηρεσίες):

● Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο με το δικαίωμα προβολής και Χρησιμοποιώντας τις δημόσιες πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο που δημοσιεύονται από τον εαυτό τους Χρήστες

● Πρόσβαση στα εργαλεία αναζήτησης και πλοήγησης.

● Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με διακομιστές παιχνιδιών και πληροφορίες σχετικά με αγορά πληρωμένων υπηρεσιών στον ιστότοπο ·

● Άλλοι τύποι υπηρεσιών (Υπηρεσίες) που εφαρμόζονται στις σελίδες Ιστοσελίδα.

3.1.2. Ολα τα υπάρχοντα (πραγματικά λειτουργικά) ρεύματα (υπηρεσίες) dixrix.net, καθώς και οποιαδήποτε από τις επόμενες τροποποιήσεις τους και περαιτέρω επιπλέον Υπηρεσίες (Υπηρεσίες).

3.2. Η πρόσβαση στον ιστότοπο παρέχεται δωρεάν.

3.3. Αυτή η συμφωνία αποτελεί δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας πρόσβαση στον ιστότοπο, ο χρήστης θεωρείται ότι είναι ενωμένος Συμφωνία.


4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών


4.1. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα:

4.1.1. Αλλάξτε τους κανόνες για τη χρήση του ιστότοπου και αλλάξτε επίσης Περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που το νέο συντάκτες της συμφωνίας στον ιστότοπο.

4.1.2. Περιορίστε την πρόσβαση στον ιστότοπο σε περίπτωση παραβίασης Χρήστης των όρων της παρούσας Συμφωνίας.

4.1.3. Αλλάξτε το ποσό της πληρωμής που εισπράττεται για την παροχή πληρωμένων Υπηρεσίες ιστότοπου dixrix.net. Η αλλαγή της αξίας δεν θα ισχύει για Χρήστες με υπηρεσίες που αγοράστηκαν προηγουμένως.

4.2. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα:

4.2.1. Χρησιμοποιήστε όλο το διαθέσιμο περιεχόμενο στον ιστότοπο και Πληροφορίες, καθώς και να αγοράσετε τυχόν πρόσθετες πληρωμένες υπηρεσίες, προσφέρεται στον ιστότοπο.

4.2.2. Ζητήστε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες για τις λεπτομέρειες των λεπτομερειών που βρίσκονται στην ενότητα του ιστότοπου "Πληρωμένες Υπηρεσίες".

4.2.3. Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο αποκλειστικά για σκοπούς και παραγγελία, ορίζεται από τη συμφωνία και δεν απαγορεύεται από το νόμο Ουκρανία

4.3. Ο χρήστης του ιστότοπου αναλαμβάνει:

4.3.1. Συμμορφώνεται με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και μη -προληπτικών Συγγραφείς περιεχομένου και άλλων κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

4.3.2. Μην λαμβάνετε μέτρα που μπορεί Θεωρείται ότι παραβιάζει την κανονική λειτουργία του ιστότοπου.

4.3.3. Μην διανέμετε εμπιστευτικά και τις πληροφορίες που προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ουκρανίας για άτομα ή νομικά οντότητες.

4.3.4. Αποφύγετε τυχόν ενέργειες ως αποτέλεσμα των οποίων μπορεί Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που προστατεύεται από το νόμο παραβιάζεται.

4.3.5. Μην χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ιστότοπου για:

4.3.5. 1. Φόρτωση περιεχομένου, η οποία είναι παράνομη, παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Προωθεί τη βία, τη σκληρότητα, το μίσος και (ή) διάκριση σε φυλετική, εθνική, σεξουαλική, θρησκευτική, κοινωνικά σημάδια · περιέχει ψευδείς πληροφορίες και (ή) προσβολές στο Η διεύθυνση συγκεκριμένων προσώπων, οργανώσεων, αρχών.

4.3.5. 2. μη βλάβες στη διάπραξη παράνομων ενεργειών και επίσης βοήθεια σε πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες αποσκοπούν στην παραβίαση των περιορισμών και Απαγορεύσεις που λειτουργούν στην Ουκρανία.

4.3.5. 3. Παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ανηλίκων και (ή) Προκαλώντας τους σε οποιαδήποτε μορφή.

4.3.5. 4. Παραβίαση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

4.3.5. 5. Παρουσιάσεις του εαυτού του για άλλο άτομο ή εκπρόσωπος της οργάνωσης και (ή) της κοινότητας χωρίς επαρκή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων Αριθμός για τους υπαλλήλους του ιστότοπου dixrix.net.

4.3.5. 6. Ο σχηματισμός μιας αρνητικής στάσης απέναντι στα πρόσωπα (όχι) Χρησιμοποιώντας ορισμένους διακομιστές παιχνιδιών και/ή καταδίκη τέτοιων προσώπων.

4.4. Ο χρήστης απαγορεύεται:

4.4.1. Χρησιμοποιήστε οποιεσδήποτε συσκευές, προγράμματα, διαδικασίες, Αλγόριθμοι και μέθοδοι, αυτόματες συσκευές ή ισοδύναμες χειροκίνητες διαδικασίες για πρόσβαση, απόκτηση, αντιγραφή ή παρακολούθηση του περιεχομένου του ιστότοπου.

4.4.2. Παραβιάζουν την κατάλληλη λειτουργία του ιστότοπου.

4.4.3. Με οποιονδήποτε τρόπο να παρακάμψετε τη δομή πλοήγησης του ιστότοπου Να αποκτήσετε ή να επιχειρείτε οποιαδήποτε πληροφορία, δεδομένα ή υλικά με οποιοδήποτε μέσο που δεν αντιπροσωπεύεται ειδικά από τις υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου.

4.4.4. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις λειτουργίες του ιστότοπου, άλλα συστήματα ή δίκτυα που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και με οποιοδήποτε υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

4.4.4. Παραβιάζετε το σύστημα ασφαλείας ή τον έλεγχο ταυτότητας κατά Ιστότοπος ή σε οποιοδήποτε δίκτυο που σχετίζεται με τον ιστότοπο.

4.4.5. Εκπληρώστε την αντίστροφη αναζήτηση, παρακολουθήστε ή δοκιμάστε Παρακολουθήστε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε άλλο χρήστη ιστότοπου.

4.4.6. Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του για οποιονδήποτε σκοπό, απαγορεύεται από το νόμο Ουκρανίακαι επίσης να υποκινήσετε οποιοδήποτε παράνομο δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα του Δικτυακού Τόπου ή άλλων προσώπων.


5. Χρησιμοποιώντας το site dixrix.net


5.1. Το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν μπορεί να αντιγραφεί, να δημοσιευθεί, να αναπαραχθεί, μεταδόθηκε ή διανεμήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο και επίσης δημοσιεύτηκε στο παγκόσμιο δίκτυο "Διαδίκτυο" χωρίς την προκαταρκτική γραπτή συγκατάθεση της διοίκησης του ιστότοπου ή Συγγραφέας περιεχομένου.

5.2. Η συντήρηση του Δικτυακού Τόπου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, νομοθεσία Ουκρανίασχετικά με τα εμπορικά σήματα, καθώς και άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με πνευματική ιδιοκτησία και νομοθεσία για άδικη ανταγωνισμός.

5.3. Αγορά πληρωμένων υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο, μπορεί να απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη.

5.4. Ο χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για Διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης, και Επίσης, για όλους, χωρίς εξαίρεση, τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του χρήστη λογαριασμός.

5.5. Ο χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως Τη διαχείριση του ιστότοπου για την μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση του συστήματος ασφαλείας.

5.6. Αυτή η συμφωνία επεκτείνει την επίδρασή της Όλες οι πρόσθετες διατάξεις και προϋποθέσεις για την απόκτηση πληρωμένων υπηρεσιών, που παρέχεται στον ιστότοπο.

5.7. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο δεν πρέπει Εισήχθη ως αλλαγή στην παρούσα συμφωνία.

5.8. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο πρέπει να δημοσιεύονται Σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

5.9. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή χωρίς Οι ειδοποιήσεις χρήστη πραγματοποιούν αλλαγές στη λίστα των πληρωμένων υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο ή/και σε τιμές που ισχύουν για τις υπηρεσίες αυτές.


6. ευθύνη


6.1. Οποιεσδήποτε απώλειες που μπορεί να υποστεί ο χρήστης σε περίπτωση σκόπιμης ή απρόσεκτη παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας, καθώς και Λόγω της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις επικοινωνίες ενός άλλου χρήστη, Η διαχείριση του χώρου δεν επιστρέφεται.

6.1.1 Ο χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για Περιεχόμενο δημιουργήθηκε και δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο.

6.1.2 οποιαδήποτε αναφορά ναρκωτικού ή οποιουδήποτε Άλλα ψυχοτρόπα μέσα σε κείμενα στην περιοχή.

6.1.3 Οποιαδήποτε αναφορά θεμάτων για ενήλικες απαγορεύεται (18+).

6.1.4 Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις παραγράφους 6.1.2 - 6.1.3, Ο χρήστης μπορεί να αποκλειστεί από την πρόσβαση στον ιστότοπο και να δημοσιεύεται στον ιστότοπο Το περιεχόμενο θα διαγραφεί.

6.2. Η διαχείριση του ιστότοπου δεν είναι υπεύθυνη για:

6.2.1. Καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, που προκύπτουν από την ανυπέρβλητη δύναμη, καθώς και από οποιαδήποτε περίπτωση δυσλειτουργιών στο Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστής, Ηλεκτρικά και άλλα παρακείμενα συστήματα.

6.2.2. Ενέργειες μεταβιβάσεων, τραπεζών, συστημάτων πληρωμών και Για καθυστερήσεις που σχετίζονται με το έργο τους.

6.2.3. Σωστή λειτουργία του ιστότοπου, εάν Ο χρήστης δεν διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη χρήση του και Επίσης, δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει στους χρήστες τέτοια που σημαίνει.


7. Παραβίαση των όρων της συμφωνίας χρήστη


7.1. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τυχόν συναρμολογημένα σχετικά με τον χρήστη αυτού Πληροφορίες ιστότοπου, εάν απαιτείται αποκάλυψη σε σχέση με την έρευνα ή καταγγελία κατά της παράνομης χρήσης του ιστότοπου ή για την καθιέρωση (ταυτοποίηση) ενός χρήστη που μπορεί να παραβιάζει ή να παρεμβαίνει στα δικαιώματα Διοίκηση ιστότοπου ή στα δικαιώματα άλλων χρηστών του ιστότοπου.

7.2. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει οποιοδήποτε Πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη που θα λάβουν υπόψη τα απαραίτητα για εκτέλεση τις διατάξεις της τρέχουσας νομοθεσίας Ουκρανίαή δικαστικές αποφάσεις, εξασφαλίζοντας εκπλήρωση των όρων της παρούσας Συμφωνίας, Προστασία των Δικαιωμάτων ή Ασφάλειας Χρήστες.

7.3. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με Χρήστης εάν η τρέχουσα νομοθεσία ΟυκρανίαΑπαιτεί ένα τέτοιο άνοιγμα.

7.4. Η διαχείριση του χώρου έχει το δικαίωμα χωρίς προκαταρκτική Οι ειδοποιήσεις χρήστη σταματούν και (ή) αποκλείστε την πρόσβαση στον ιστότοπο εάν Ο χρήστης παραβίασε την παρούσα Συμφωνία ή περιέχεται σε άλλα έγγραφα οι συνθήκες για τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και στην περίπτωση του τερματισμού του ιστότοπου ή Ο λόγος για το τεχνικό πρόβλημα ή το πρόβλημα.

7.5. Η διαχείριση του ιστότοπου δεν είναι υπεύθυνη Χρήστης ή τρίτα μέρη για τον τερματισμό της πρόσβασης στον ιστότοπο στην περίπτωση παραβίαση από τον χρήστη οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας ή άλλης ένα έγγραφο που περιέχει τις προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστότοπου.


8. Επιστροφή κεφαλαίων

8.1 Ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει τα χρήματά του - αν για 3 ημέρες, για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο, οι αγορασμένες VIP μπάλες δεν προστέθηκαν στον διακομιστή χρήστη.

8.2 Ο χρήστης μπορεί να στείλει ένα αίτημα για επιστροφή χρημάτων στο info@dixrix.net. Δείχνα σε αυτό: ένας σύνδεσμος προς τη σελίδα παρακολούθησης ή τη διεύθυνση διακομιστή (θύρα IP: θύρα).

8.3 εντός 2 εργάσιμων ημερών θα ελέγξουμε την έκκλησή σας.

8.4 Εάν το σφάλμα μας θα επιστρέψουμε τα χρήματα στις λεπτομέρειες που καθορίζονται από τον χρήστη.


9. Ανάλυση διαφορών


9.1. Σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφορών μεταξύ των μερών Η παρούσα συμφωνία αποτελεί προϋπόθεση πριν υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο μια αξίωση (γραπτή πρόταση για εθελοντική διακανονισμό σπόριο).

9.2. Ο παραλήπτης της αξίωσης εντός 30 ημερολογιακών ημερών με Ημέρα της παραλαβής του, ειδοποιεί τον αιτούντα να γράψει μια καταγγελία σχετικά με τα αποτελέσματα Εξέταση της αξίωσης.

9.3. Εάν είναι αδύνατο να επιλυθεί η διαφορά σε εθελοντική βάση Οποιοδήποτε από τα μέρη έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για την προστασία των δικαιωμάτων τους, τα οποία που τους χορηγείται με την ισχύουσα νομοθεσία Ουκρανία


10. Πρόσθετες συνθήκες


10.1. Η διαχείριση του ιστότοπου δεν δέχεται ανταμοιβή από τον χρήστη Όσον αφορά τις τροποποιήσεις αυτής της συμφωνίας χρήστη.

10.2. Η διαχείριση του χώρου έχει το δικαίωμα χωρίς προκαταρκτική Ειδοποιήσεις χρήστη για την τροποποίηση αυτής της συμφωνίας.


×
Βρήκατε ένα λάθος
Προσφέρετε τη σωστή επιλογή σας
Αναφέρετε κατόπιν αιτήματός σας το e-mail σας
Στείλετε
Ακύρωση
Stop war in Ukraine