Menú

Condicions d'ús

1. Provisions generals


1.1. A aquest acord d'usuari (en endavant, es fa referència a l'acord) Lloc dixrix.net, situat a http://dixrix.net.

1.2. Aquest acord regula la relació entre L’administració del lloc dixrix.net (en endavant - l’administració del lloc) i l’usuari Dixrix.net (en endavant es coneix com a usuari).

1.3. L’administració del lloc es reserva el dret a qualsevol És hora de canviar, afegir o eliminar les clàusules d’aquest Acord sense Notificacions d’usuari.

1.4. Continuar l'ús del lloc per l'usuari significa Acceptació d’un acord i modificacions realitzades en aquest Acord.

1.5. L'usuari és responsable personalment Verificació d’aquest Acord per a canvis en TI.


2. Definició de termes


2.1. Els termes que es mostren a continuació tenen els següents als efectes d’aquest Acord. Significat:

2.1.1. servei dixrix.net-Internet situat a Nom de domini dixrix.net, que funciona a través de la xarxa Internet i serveis relacionats.

2.1.2. dixrix.net: un lloc que conté informació sobre el joc servidors de jocs populars i ordenar -los d'acord amb la qualificació, que Els propis usuaris ho determinen.

2.1.3. Dixrix.net Administració del lloc - Empleats autoritzat a gestionar el lloc i proporcionar suport tècnic Usuaris del lloc Dixrix.net.

2.1.4. L'usuari del lloc dixrix.net (en endavant - l'usuari) - Una persona que té accés al lloc a través d'Internet i utilitzant el lloc Per obtenir informació sobre servidors de jocs.

2.1.5. Contingut del lloc dixrix.net (en endavant - contingut) - Resultats protegits de l'activitat intel·lectual, drets complets als quals pertany als autors del contingut i dels propietaris de marques. Contingut del lloc És un conte generat per l'usuari (diversos continguts de mitjans que Creat pels usuaris).


3. El tema de l'Acord


3.1. El tema d’aquest Acord és la prestació de l’usuari Servei Dixrix.NET complet i accés gratuït al lloc contingut Informació i serveis prestats.

3.1.1. El lloc proporciona a l'usuari els següents tipus de serveis (serveis):

● Accés al contingut electrònic amb el dret de veure i Utilitzant la informació pública disponible al lloc publicat per ells mateixos Usuaris;

● Accés a les eines de cerca i navegació;

● Accés a informació sobre servidors de jocs i informació sobre compra de serveis de pagament al lloc;

● Altres tipus de serveis (serveis) implementats a les pàgines Lloc.

3.1.2. Tota Corrents existents (realment funcionant) (serveis) dixrix.net, així com qualsevol de les seves modificacions posteriors i més addicionals Serveis (Serveis).

3.2. L’accés al lloc es proporciona de forma gratuïta.

3.3. Aquest acord és una oferta pública. Obtenint accés al lloc, es considera que l’usuari s’uneix Acord.


4. Drets i obligacions de les parts


4.1. L’administració del lloc té el dret:

4.1.1. Canvieu les regles per utilitzar el lloc i també canvieu Contingut d’aquest lloc. Els canvis entra en vigor des del moment en què el nou Editors de l’acord al lloc.

4.1.2. Limiteu l’accés al lloc en cas de violació Usuari dels termes d’aquest Acord.

4.1.3. Canvieu la quantitat de pagament que es cobra per a la prestació de pagament Serveis del lloc dixrix.net. El valor canviant no s'aplicarà a Usuaris amb serveis comprats prèviament.

4.2. L'usuari té el dret:

4.2.1. Utilitzeu tot el contingut disponible al lloc i informació, així com comprar qualsevol servei de pagament addicional, S'ofereix al lloc.

4.2.2. Feu qualsevol pregunta relacionada amb els proporcionats Serveis per als detalls dels detalls que es troben a la secció del lloc "Serveis de pagament".

4.2.3. Utilitzeu el lloc exclusivament amb finalitats i comanda, estipulat per l’acord i no està prohibit per la llei Ucraïna

4.3. L’usuari del lloc emprèn:

4.3.1. Complir amb la propietat i els drets no de propietat Autors de contingut i altres titulars de drets d'autor quan s'utilitzen el lloc.

4.3.2. No feu accions que puguin Es considera que viola el funcionament normal del lloc.

4.3.3. No distribueu cap confidencial i la informació protegida per la legislació d’Ucraïna sobre individus o entitats legals.

4.3.4. Eviteu les accions que puguin Es viola la confidencialitat de la informació protegida per la llei.

4.3.5. No utilitzeu serveis de lloc per:

4.3.5. 1. Càrrega de contingut, que és il·legal, viola els drets de tercers; promou la violència, la crueltat, l’odi i (o) discriminació per racial, nacional, sexual, religiós, signes socials; conté informació falsa i (o) insults a L’adreça de persones específiques, organitzacions, autoritats.

4.3.5. 2. Instruccions a la comissió d’accions il·legals i també assistència a persones que les accions tinguin com a objectiu violar les restriccions i Prohibicions que operen a Ucraïna.

4.3.5. 3. Violacions dels drets dels menors i (o) Causant -los de qualsevol forma.

4.3.5. 4. Infracció dels drets minoritaris.

4.3.5. 5. Presentacions de si mateix per a una altra persona o representatiu de l’organització i (o) comunitat sense drets suficients, inclòs Número per als empleats del lloc dixrix.net.

4.3.5. 6. La formació d’una actitud negativa envers les persones (no) Utilitzant determinats servidors de jocs i/o condemna d’aquestes persones.

4.4. L’usuari està prohibit:

4.4.1. Utilitzeu qualsevol dispositiu, programes, procediments, Algoritmes i mètodes, dispositius automàtics o processos manuals equivalents per accedir, adquisició, còpia o seguiment del contingut del lloc;

4.4.2. Viola el funcionament adequat del lloc;

4.4.3. De qualsevol manera per obviar l'estructura de navegació del lloc Per obtenir o intents d’obtenir informació, dades o materials per qualsevol mitjà que no estiguin representats específicament pels serveis d’aquest lloc;

4.4.4. Accés no autoritzat a les funcions del lloc, qualsevol altres sistemes o xarxes relacionades amb aquest lloc, així com qualsevol Serveis oferts al lloc;

4.4.4. Violar el sistema de seguretat o l'autenticació per Lloc o en qualsevol xarxa relacionada amb el lloc.

4.4.5. Complir la cerca inversa, rastrejar o provar Feu un seguiment de qualsevol informació sobre qualsevol altre usuari del lloc.

4.4.6. Utilitzeu el lloc i el seu contingut per a qualsevol propòsit, prohibit per la llei Ucraïnai també per incitar a qualsevol il·legal Activitats o altres activitats que violen els drets del lloc o d’altres persones.


5. Utilitzant el lloc dixrix.net


5.1. El contingut del lloc no es pot copiar, publicar, reproduir, transmès o distribuït de qualsevol manera, i també publicat a la xarxa global "Internet" sense el consentiment previ per escrit de l'administració del lloc o autor de contingut.

5.2. El manteniment del lloc està protegit per copyright, legislació Ucraïnasobre marques comercials, així com altres drets relacionats amb Propietat intel·lectual i legislació sobre injustes competició.

5.3. Compra de serveis de pagament que s’ofereixen al lloc, pot requerir la creació d’un compte d’usuari.

5.4. L'usuari és responsable personalment Preservació de la confidencialitat de la informació del compte, inclosa la contrasenya i A més, per a tots, sense excepció, les activitats que es realitzen en nom de l'usuari compte.

5.5. L'usuari ha de notificar -ho immediatament L’administració del lloc en l’ús no autoritzat del seu compte o Contrasenya o qualsevol altra violació del sistema de seguretat.

5.6. Aquest acord amplia el seu efecte a Totes les disposicions i condicions addicionals per a l’adquisició de serveis remunerats, proporcionat al lloc.

5.7. La informació publicada al lloc no hauria de ser Introduït com a canvi en aquest Acord.

5.8. S'ha de publicar la informació publicada al lloc D’acord amb les regles especificades en aquest Acord.

5.9. L’administració del lloc té dret en qualsevol moment sense Les notificacions dels usuaris fan canvis a la llista de serveis de pagament S'ofereix al lloc i/o als preus aplicables a aquests serveis.


6. Responsabilitat


6.1. Qualsevol pèrdua que l'usuari pugui incorporar en el cas de intencionada o violació descuidada de qualsevol disposició d’aquest Acord, així com A causa de l'accés no autoritzat a les comunicacions d'un altre usuari, L'administració del lloc no es reemborsa.

6.1.1 L’usuari és responsable personalment Contingut creat i publicat al lloc.

6.1.2 Qualsevol menció de narcòtics o qualsevol Altres mitjans psicotròpics en textos del lloc.

6.1.3 Es prohibeix la menció de temes per a adults (18+).

6.1.4 En cas de violació de qualsevol dels paràgrafs 6.1.2 - 6.1.3, L'usuari es pot bloquejar per l'accés al lloc i publicar -lo al lloc El contingut s’eliminarà.

6.2. L’administració del lloc no es fa responsable de:

6.2.1. Retards o malfuncions durant l'operació, derivat de la força insuperable, així com de qualsevol cas de mal funcionament Telecomunicacions, ordinadors, elèctrics i altres sistemes adjacents.

6.2.2. Accions de transferències, bancs, sistemes de pagament i Per retards relacionats amb la seva feina.

6.2.3. Funcionament adequat del lloc, si L'usuari no té els mitjans tècnics necessaris per al seu ús i Tampoc té cap obligació de proporcionar als usuaris significa.


7. Violació dels termes de l’acord d’usuari


7.1. L’administració del lloc té el dret de divulgar qualsevol reunió sobre l’usuari d’això Informació del lloc, si la divulgació és necessària en relació amb la investigació o una denúncia contra l’ús il·legal del lloc o per establir (Identificació) d’un usuari que pugui violar o intervenir en els drets Administració del lloc o als drets d'altres usuaris del lloc.

7.2. L’administració del lloc té dret a divulgar -ne qualsevol informació sobre l'usuari que considerarà el necessari per a l'execució Les disposicions de la legislació vigent Ucraïnao decisions judicials, assegurant -se Compliment dels termes d’aquest Acord, Protecció dels drets o Seguretat Usuaris.

7.3. L’administració del lloc té dret a divulgar informació sobre Usuari si la legislació actual UcraïnaRequereix una obertura.

7.4. L’administració del lloc té dret sense preliminar Les notificacions dels usuaris aturen i (o) bloquegen l'accés al lloc si L'usuari va violar aquest acord o va contenir en altres documents les condicions per utilitzar el lloc, així com en el cas de la terminació del lloc o El motiu del problema o problema tècnic.

7.5. L’administració del lloc no es fa responsable Usuari o tercers per a la finalització de l'accés al lloc en el cas violació per part de l'usuari de qualsevol disposició d'aquest acord o d'un altre Un document que conté les condicions per utilitzar el lloc.


8. Retorn de fons

8.1 L’usuari pot retornar els seus diners, si durant 3 dies, per qualsevol motiu tècnic, les boles VIP comprades no s’afegien al servidor d’usuaris.

8.2 L’usuari pot enviar una sol·licitud de reemborsament a info@dixrix.net. Apuntant -hi: un enllaç a la pàgina de control o a l'adreça del servidor (IP: port).

8.3 En el termini de 2 dies hàbils comprovarem el vostre recurs.

8.4 Si el nostre error tornarem els diners als detalls especificats per l’usuari.


9. Resolució de disputes


9.1. En cas de desacord o disputes entre les parts Aquest acord és un requisit previ abans de sol·licitar el tribunal una reclamació (una proposta per escrit de liquidació voluntària espores).

9.2. El destinatari de la reclamació en un termini de 30 dies naturals amb Dia del seu rebut, notifica al sol·licitant per escrit una queixa sobre els resultats Consideració de la reclamació.

9.3. Si és impossible resoldre la disputa de manera voluntària Qualsevol de les parts té dret a sol·licitar al tribunal per a la protecció dels seus drets, que concedits per la legislació aplicable Ucraïna


10. Condicions addicionals


10.1. L’administració del lloc no accepta les reclamacions de l’usuari Pel que fa a les modificacions d’aquest Acord d’Usuari.

10.2. L’administració del lloc té dret sense preliminar Notificacions dels usuaris per modificar aquest Acord.


×
Heu trobat un error
Oferiu la vostra opció correcta
Indiqueu a la vostra sol·licitud el vostre correu electrònic
Enviar
Cancel·lació
Stop war in Ukraine