Меню

Условия за ползване

1. Общи разпоредби


1.1. Това потребителско споразумение (наричано по -долу споразумение) се отнася до Dixrix.net сайт, разположен на http://dixrix.net.

1.2. Това споразумение регулира връзката между Администрирането на сайта dixrix.net (по -долу - администрацията на сайта) и потребителя Dixrix.net (наричано по -долу потребител).

1.3. Администрацията на сайта си запазва правото на всеки време за промяна, добавяне или изтриване на клаузите на настоящото споразумение без Известия за потребители.

1.4. Продължаване на използването на сайта от потребителя означава Приемане на споразумение и изменения, направени в настоящото споразумение.

1.5. Потребителят е лично отговорен за Проверка на настоящото споразумение за промени в него.


2. Определение на термините


2.1. Изброените по -долу условия имат следното за целите на настоящото споразумение. Значение:

2.1.1. Dixrix.net-Internet услуга, разположена на Име на домейн dixrix.net, работещ през мрежата Интернет и свързани услуги.

2.1.2. dixrix.net - сайт, съдържащ информация за играта сървъри на популярни игри и сортиране в съответствие с рейтинга, който Тя се определя от самите потребители.

2.1.3. Dixrix.net Администрация на сайта - Служители упълномощен да управлява Сайта и да предоставя техническа поддръжка Потребители на сайта на Dixrix.net.

2.1.4. Потребителят на сайта dixrix.net (по -долу - потребителят) - Човек, който има достъп до сайта чрез интернет и използва сайта За да получите информация за сървърите на игри.

2.1.5. Dixrix.net Съдържание на сайта (по -долу - съдържание) - защитени резултати от интелектуална дейност, пълни права, на които принадлежат на авторите на съдържанието и собствениците на марки. Съдържание на сайта Това е генерирана от потребители Conte (различно медийно съдържание, което Създаден от потребители).


3. Темата на споразумението


3.1. Темата на настоящото споразумение е предоставянето на потребителя Dixrix.net услуга Пълен и безплатен достъп до съдържащия се сайт Предоставяне на информация и услуги.

3.1.1. Сайтът предоставя на потребителя следните видове услуги (Услуги):

● Достъп до електронно съдържание с правото на преглед и Използване на публичната информация, налична на сайта, публикувана от тях Потребители;

● Достъп до инструментите за търсене и навигация;

● Достъп до информация за сървърите за игри и информация за покупка на платени услуги на сайта;

● Други видове услуги (услуги), внедрени на страниците Сайт.

3.1.2. всичко съществуващи (наистина функциониращи) токове (услуги) dixrix.net, както и всяка от следващите им модификации и допълнителни допълнителни Услуги (Услуги).

3.2. Достъпът до сайта е предоставен безплатно.

3.3. Това споразумение е публично предложение. Получаване на достъп до сайта, потребителят се счита за присъединен Споразумение.


4. Права и задължения на страните


4.1. Администрацията на сайта има право:

4.1.1. Променете правилата за използване на сайта, а също и промяна Съдържание на този сайт. Промените влизат в сила от момента, в който новото Редактори на споразумението на сайта.

4.1.2. Ограничете достъпа до сайта в случай на нарушение Потребител на условията на настоящото споразумение.

4.1.3. Променете размера на плащането на плащане за предоставяне на платени Услуги на сайта dixrix.net. Промяната на стойността няма да се прилага за Потребители с предварително закупени услуги.

4.2. Потребителят има правото:

4.2.1. Използвайте цялото съдържание, достъпно на сайта и информация, както и закупуване на всички допълнителни платени услуги, предлага се на сайта.

4.2.2. Задайте всички въпроси, свързани с предоставени Услуги за подробностите за подробностите, които са в раздела на сайта „Платени услуги“.

4.2.3. Използвайте сайта изключително за цели и поръчка, предвидени от споразумението и не са забранени от закона Украйна

4.3. Потребителят на сайта предприема:

4.3.1. Спазвайте правата на собственост и безприопка Автори на съдържание и други притежатели на авторски права при използване на сайта.

4.3.2. Не предприемайте действия, които могат Той се счита за нарушаване на нормалната работа на обекта.

4.3.3. Не разпространявайте поверителни и информацията, защитена от законодателството на Украйна за физически лица или юридически лица.

4.3.4. Избягвайте всякакви действия в резултат на които могат Конфиденциалността на информацията, защитена от закона, е нарушена.

4.3.5. Не използвайте услуги на сайта за:

4.3.5. 1. Зареждане на съдържание, което е незаконно, нарушава всякакви права на трети страни; насърчава насилието, жестокостта, омразата и (или) дискриминация на расовите, националните, сексуалните, религиозните, социални знаци; съдържа невярна информация и (или) обиди в Адресът на конкретни лица, организации, власти.

4.3.5. 2. Неудобства в извършването на незаконни действия и също помощ на лица, чиито действия са насочени към нарушаване на ограниченията и забрани, работещи в Украйна.

4.3.5. 3. Нарушения на правата на непълнолетни и (ИЛИ) Причинявайки ги под каквато и да е форма.

4.3.5. 4. Нарушаване на правата на малцинствата.

4.3.5. 5. Презентации на себе си за друго лице или представител на организацията и (или) общността без достатъчно права, включително Номер за служители на сайта dixrix.net.

4.3.5. 6. Формирането на негативно отношение към хората (не) Използване на определени сървъри за игри и/или осъждане на такива лица.

4.4. Потребителят е забранен:

4.4.1. Използвайте всякакви устройства, програми, процедури, Алгоритми и методи, автоматични устройства или еквивалентни ръчни процеси за достъп, придобиване, копиране или проследяване на съдържанието на сайта;

4.4.2. Нарушават правилното функциониране на сайта;

4.4.3. По какъвто и да е начин да заобиколите навигационната структура на сайта За получаване или опит за получаване на каквато и да е информация, данни или материали По всякакъв начин, които не са конкретно представени от Услугите на този сайт;

4.4.4. Неоторизиран достъп до функциите на сайта, всеки други системи или мрежи, свързани с този сайт, както и с всякакви услуги, предлагани на сайта;

4.4.4. Нарушават системата за сигурност или удостоверяване от Сайт или във всяка мрежа, свързана със сайта.

4.4.5. Изпълнете обратното търсене, проследяване или опитайте Проследявайте всяка информация за всеки друг потребител на сайта.

4.4.6. Използвайте сайта и неговото съдържание за всякакви цели, забранено от закона Украйнаа също и да подбужда всички незаконни дейности или други дейности, които нарушават правата на сайта или други лица.


5. Използване на сайта dixrix.net


5.1. Съдържанието на сайта не може да бъде копирано, публикувано, възпроизведено, предавани или разпространени по някакъв начин, а също и публикувани в глобалната мрежа „Интернет“ без предварително писмено съгласие на администрацията на сайта или Автор на Съдържанието.

5.2. Поддръжката на сайта е защитена от авторски права, законодателство Украйназа търговски марки, както и други права, свързани с интелектуална собственост и законодателство за несправедливо Конкуренция.

5.3. Покупка на платени услуги, предлагани на сайта, може да изисква създаване на потребителски акаунт.

5.4. Потребителят е лично отговорен за Запазване на поверителността на информацията за акаунта, включително паролата и Също така, за всички, без изключение, дейностите, които се извършват от името на потребителя сметка.

5.5. Потребителят трябва незабавно да уведоми Администрирането на сайта за неоторизирано използване на неговата сметка или парола или друго нарушение на системата за сигурност.

5.6. Това споразумение разширява ефекта си към Всички допълнителни разпоредби и условия за придобиване на платени услуги, предоставени на сайта.

5.7. Информацията, публикувана на сайта, не трябва Въведени като промяна в настоящото споразумение.

5.8. Информацията, публикувана на сайта, трябва да бъде публикувана В съответствие с правилата, посочени в настоящото споразумение.

5.9. Администрацията на сайта има право по всяко време без Известията на потребителите правят промени в списъка на платените услуги предлага се на сайта и/или на цени, приложими за такива услуги.


6. Отговорност


6.1. Всякакви загуби, които потребителят може да нанесе в случай на умишлено или небрежно нарушение на всяко разпоредба на настоящото споразумение, както и Поради неоторизиран достъп до комуникациите на друг потребител, Администрацията на сайта не се възстановява.

6.1.1 Потребителят е лично отговорен за Съдържание, създадено и публикувано на сайта.

6.1.2 Всяко споменаване на наркотик или каквито Други психотропни средства в текстове на сайта.

6.1.3 Всяко споменаване на теми за възрастни е забранено (18+).

6.1.4 В случай на нарушение на някой от параграфи 6.1.2 - 6.1.3, Потребителят може да бъде блокиран чрез достъп до сайта и публикуван на сайта Съдържанието ще бъде изтрито.

6.2. Администрацията на сайта не носи отговорност за:

6.2.1. Закъснения или неизправности по време на операцията, произтичащи от непреодолима сила, както и всеки случай на неизправности в Телекомуникации, компютър, електрически и други съседни системи.

6.2.2. Действия на трансфери, банки, платежни системи и За закъснения, свързани с тяхната работа.

6.2.3. Правилно функциониране на сайта, ако Потребителят няма необходимите технически средства за своето използване и Също така не носи никакви задължения да предоставя на потребителите такива означава.


7. Нарушаване на условията на Потребителското споразумение


7.1. Администрацията на сайта има право да разкрива всички сглобени за потребителя на това Информация за сайта, ако е необходимо разкриване във връзка с разследването или жалба срещу незаконна употреба на сайта или за установяване (Идентификация) на потребител, който може да наруши или да се намеси в правата Администриране на сайта или на правата на други потребители на сайта.

7.2. Администрацията на сайта има право да разкрива някакъв Информация за потребителя, която ще вземе предвид необходимата за изпълнение разпоредбите на действащото законодателство Украйнаили съдебни решения, осигуряващи изпълнение на условията на настоящото споразумение, защита на правата или сигурността Потребители.

7.3. Администрацията на сайта има право да разкрива информация за Потребител, ако текущото законодателство УкрайнаИзисква такова отваряне.

7.4. Администрацията на сайта има право без предварително Известията за потребителя спират и (или) блокират достъпа до сайта, ако Потребителят е нарушил настоящото споразумение или се съдържа в други документи условията за използване на сайта, както и в случай на прекратяване на сайта или Причината за техническия проблем или проблем.

7.5. Администрацията на сайта не носи отговорност Потребител или трети страни за прекратяване на достъпа до Сайта по делото нарушение от страна на потребителя на всяко разпоредба на настоящото споразумение или друго Документ, съдържащ условията за използване на сайта.


8. Връщане на средствата

8.1 Потребителят може да върне парите си - ако за 3 дни, по някакви технически причини, закупените VIP топки не са добавени към потребителския сървър.

8.2 Потребителят може да изпрати заявка за възстановяване на info@dixrix.net. Посочване в него: връзка към страницата за наблюдение или адреса на сървъра (IP: порт).

8.3 В рамките на 2 работни дни ще проверим вашата жалба.

8.4 Ако нашата грешка ще върнем парите към подробностите, посочени от потребителя.


9. Решаване на спорове


9.1. В случай на несъгласие или спорове между страните Това споразумение е предпоставка, преди да кандидатства в съда иск (писмено предложение за доброволно уреждане спора).

9.2. Получателят на иска в рамките на 30 календарни дни с Ден на получаването си, уведомява писмено жалбата на жалбата за резултатите Разглеждане на иска.

9.3. Ако е невъзможно да се разреши спорът на доброволна основа която и да е от страните има право да кандидатства пред съда за защита на техните права, което предоставени им от приложимото законодателство Украйна


10. Допълнителни условия


10.1. Администрацията на сайта не приема насрещни искове от потребителя По отношение на измененията в това потребителско споразумение.

10.2. Администрацията на сайта има право без предварително Известия на потребителя за изменение на настоящото споразумение.


×
Намерихте грешка
Предложете правилната си опция
Посочете по ваше заявка вашата електронна поща
Изпратете
Анулиране
Stop war in Ukraine